Stanowisko Tecumseh dotyczące nowych zamiennych czynników chłodniczych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 04.03.2016

Działając zgodnie z dokumentem wydanym w czerwcu 2015, dotyczącym zalecanych czynników chłodniczych, firma Tecumseh prowadziła testy różnych czynników o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w celu określenia produktu odpowiedniego do zastąpienia czynników R404A i R134a.

 

 

Zatwierdzenia i zalecenia firmy Tecumseh

 

Zastosowania w wolnostojących agregatach skraplających

 

Dla sprzętu stosowanego w chłodnictwie komercyjnym, wykorzystującego wolnostojące agregaty skraplające, firma Tecumseh zatwierdziła jako dopuszczalne alternatywy dla czynnika chłodniczego R404A czynniki R449A i R452A. Jednakże z uwagi na wyższe temperatury tłoczenia, dominujące w przypadku czynnika R449A, sprężarki wykorzystywane we wspomnianych powyżej zastosowaniach muszą ściśle spełniać wymagania określone we właściwych biuletynach dotyczących zasad oraz wytycznych dotyczących zastosowań firmy Tecumseh. Firma Tecumseh wprowadza obecnie na rynek pełną gamę sprężarek dostosowanych do czynnika R449A oraz powiązanych agregatów skraplających dla nisko-, średnio- i wysokotemperaturowych zastosowań w chłodnictwie komercyjnym.

 

W przypadku Stanów Zjednoczonych stosowanie czynnika chłodniczego R452A w nowych wolnostojących agregatach skraplających jest nadal analizowane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i czynnik ten nie został zatwierdzony jako zastępstwo czynnika R404A w tych zastosowaniach.

 

Czynnik chłodniczy R448A jest nadal badany przez firmę Tecumseh.

 

 

 

2016 3 86 1Firma Tecumseh uwzględnia interes klientów i ochronę środowiska, propagując przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, niewywierające niekorzystnego wpływu na niezawodność produktu. Innym kluczowym celem jest ograniczenie liczby średniookresowych czynników chłodniczych, zdolnych do pracy w oferowanych produktach i w temperaturach pracy stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. Ponadto firma Tecumseh współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi AHRI oraz ASERCOM i zrzeszonymi w nich firmami członkowskimi w zakresie oceny i testowania czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP).

 

 

 

 

Urządzenia wolnostojące

 

W przypadku wolnostojących urządzeń stosowanych w chłodnictwie komercyjnym o mocach poniżej 1/2 KM firma Tecumseh nadal popiera stosowanie węglowodorowego czynnika chłodzącego R290 (propan) jako preferowanej opcji. Ponieważ jednak czynnik R290 jest klasyfi kowany jako należący do kategorii „A3” (wysoce łatwopalny), należy uwzględniać ograniczenia dotyczące napełnienia i wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Czynnik R290 jest stosowany zazwyczaj w chłodziarkach do napojów, szafach chłodniczych, automatach sprzedających oraz komercyjnych chłodziarkach i zamrażarkach.

 

Firma Tecumseh zatwierdziła również czynnik R513A jako akceptowalną alternatywę dla R134a lecz wymaga to spełnienia przez sprężarki wytycznych określonych we właściwych biuletynach dotyczących zasad oraz wytycznych dotyczących zastosowań firmy Tecumseh.

 

Czynnik chłodniczy R450A jest nadal badany przez firmę Tecumseh.

 

Dla wolnostojącego sprzętu chłodniczego firma Tecumseh zatwierdziła jako dopuszczalne alternatywy dla czynnika chłodniczego R404A czynniki R449A i R452A. Jednakże z uwagi na wyższe temperatury tłoczenia, dominujące w przypadku czynnika R449A, sprężarki wykorzystywane we wspomnianych powyżej zastosowaniach muszą ściśle spełniać wymagania określone we właściwych biuletynach dotyczących zasad oraz wytycznych dotyczących zastosowań firmy Tecumseh. Ponadto czynniki chłodnicze R449A i R452A są mieszaninami nieazeotropowymi, o znacznym poślizgu temperaturowym, który należy uwzględnić w danym zastosowaniu.

 

W przypadku Stanów Zjednoczonych stosowanie czynników chłodniczych R449A i R452A w nowym sprzęcie wolnostojącym jest nadal analizowane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i czynnik ten nie został zatwierdzony jako zastępstwo czynnika R404A w tych zastosowaniach. Wyjątkiem są zastosowania niskotemperaturowe, dla których agencja EPA klasyfi kuje czynnik R449A jako mający zatwierdzenie SNAP.

 

 

Inwestycje w długookresowe rozwiązania w zakresie czynników chłodniczych

 

Firma Tecumseh stale przeznacza zasoby na ocenę swoich produktów pod względem stosowania w nich czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), w tym określenia zrównoważonego rozwiązania długookresowego. Kontynuuje również ocenę innych rozwiązań przejściowych zastępujących czynnik R404A, stwarzających możliwość zapewnienia większej sprawności sprężarek bez uszczerbku na niezawodności produktu.

 

Nowe sprężarki dla chłodnictwa komercyjnego serii TC, AE², AK2 i AJ² fi rmy Tecumseh są zoptymalizowane pod kątem stosowania w nich jako czynnika chłodniczego przyjaznego dla środowiska R290 (propanu). Niektóre modele serii AE² i nowa seria AJ² są zoptymalizowane również pod kątem stosowania w nich czynnika chłodniczego HFO, R1234yf. Cała gama sprężarek firmy Tecumseh o mocy poniżej 1 KM jest zgodna z czynnikiem R134a. Wszystkie sprężarki dla chłodnictwa komercyjnego następnej generacji firmy Tecumseh są projektowane w celu stosowania w nich najlepszych dostępnych przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych.

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.