CASE STUDY Convenience Store Koncepcja instalacji HVAC dla wybranej stacji paliw lub małego sklepu osiedlowego
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.06.2016

W ostatnich latach zakup paliwa na stacji paliw, to nie jest wyłącznie konieczność zatankowania auta – to również przyjemność, czas na przerwę w podróży – wypicie ulubionej kawy czy małą przekąskę. W artykule tym przedstawiony został przykładowy koncept rozwiązania instalacji HVAC dla wybranej stacji paliw lub małego sklepu osiedlowego z uwzględnieniem analizy kosztów eksploatacyjnych.

 

 

 

2016 5 58 1

 

 

Wzrost zainteresowania konsumentów produktami poza paliwowymi, spowodował też, że możemy spotkać na coraz większej ilości stacji paliw sklepy tzw. convenience (z artykułami codziennego użytku). Pierwsze tego typu projekty powstały w Niemczech oraz w USA jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. W celu odpowiedniego zrealizowania takiego konceptu sklepu niezbędny jest optymalny dobór urządzeń wyposażenia, który z jednej strony zapewniłyby odpowiednią jakość produktom wymagającym mrożenia czy też chłodzenia, a z drugiej strony dawałyby możliwość doskonałej ekspozycji towarów – co jest niezwykle istotne. Bardzo ważnym elementem jest również zapewnienie komfortu temperaturowego powietrza, zarówno klientom, jak i pracownikom, czy też zapewnienie odpowiednich warunków dla oferowanego asortymentu produktów.

 

Biorąc pod uwagę czas pracy stacji, często całodobowy, nadrzędnym celem przy doborze urządzeń dla tego typu obiektów jest oszczędność w poborze energii elektrycznej, a także dbałość o ochronę środowiska przy jednoczesnej łatwości użytkowania, czy też serwisowania instalacji.

 

Oprócz konieczności spełnienia powyższych kryteriów nowoczesnej stacji paliw, dodatkowym wyznacznikiem stał się fakt położenia opisywanego obiektu w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców, w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, a w związku z tym dobór urządzeń powinien uwzględniać spełnienie wymogu jak najniższego poziomu emisji hałasu.

 

Pod uwagę przy doborze urządzeń należało również uwzględnić specyfi kę obiektu tj. przeszklenie ścian, rotację klientów, natomiast przy dostawie, montażu i uruchomieniu dbałość o przestrzeganie przepisów BHP.

 

Poniżej przedstawiony został przykład optymalnego doboru rozwiązania instalacji HVAC dla wybranej stacji paliw lub małego sklepu osiedlowego z uwzględnieniem analizy kosztów eksploatacyjnych dla wariantu instalacji „jeden do jednego” (regał – agregat skraplający, komora – agregat skraplający).

 

 

2016 5 59 1

 

 

Urządzenia chłodnicze 

 

Regały chłodnicze otwarte i zamknięte stanowią doskonałe rozwiązanie pod względem ekspozycji towaru, przyczyniając się do właściwej prezentacji asortymentu, a co za tym idzie dodatkowego zysku dla właściciela obiektu. W porównaniu do dotychczas stosowanych komór z drzwiami przeszklonymi, to również łatwość i szybkość montażu, niższy koszt inwestycyjny, niższe koszty eksploatacji o 35%, serwisowania i dokonywanych przeglądów. 

 

Poniżej rozpatrzyliśmy koszty zużycia energii elektrycznej dla dwóch typów regałów chłodniczych: otwartego oraz z frontem przeszklonym, o długości 320 cm, czyli takim wymiarze, który idealnie komponował się w przestrzeń sklepową stacji. 

 

Z pomiarów, które zostały dokonane na takich samych urządzeniach zamontowanych na równorzędnym obiekcie klienta okazało się, że przy regale chłodniczym otwartym sprężarka częściej się załączała. Sumaryczny czas pracy cykli sprężarki w agregacie zewnętrznym ERM140Z2211 wyniósł 6h i 55 minut, zaś przez 17h i 5 minut sprężarka nie pracowała. Ilość zużycia energii elektrycznej wyniosła 11,39 kWh/24h.

 

Przy regale z frontem przeszklonym sprężarka w agregacie ERM140Z1211 pracowała tylko 15 minut na godzinę, co na dobę dało nam całkowitą wartość 6h pracy, a przez 18h sprężarka nie pracowała – właściwa temperatura w regale była oczywiście zachowana. Ilość zużycia energii elektrycznej dobowo dla tego typu regału wyniosła więc 7,44 kWh/24h.Do wyliczeń kosz tów zużycia energii elektrycznej przyjęliśmy wartość 1 kWh w kwocie 0,53 zł.

 

Z przedstawionej analizy w tabeli 1. widzimy, że regały chłodnicze z frontem przeszklonym to mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, w związku z tym pod względem ekonomicznym lepsze rozwiązanie, a jednocześnie komfort dla klientów poprzez zmniejszenie uczucia zimna w pobliżu regału – czego nie uzyskalibyśmy przy regale otwartym. Koszty rocznego zużycia energii elektrycznej wyznaczyliśmy szacunkowo na podstawie dokonanych pomiarów dobowych poboru prądu w okresie wiosennym. Dokładny koszt byłby możliwy do podania przy całorocznym monitoringu, gdyż zależy on od warunków atmosferycznych, eksploatacji urządzeń. Różnica w zużyciu energii elektrycznej między modelami regałów wyszła na poziomie nieco ponad 50%, nawet jeśli są to opracowania szacunkowe to w rzeczywistości mogą to być nieznaczne odchylenia. Biorąc pod uwagę powyższe zaproponowaliśmy rozwiązanie z frontem przeszklonym.

 

Ze względu na nowoczesny włoski design produktów grupy ARNEG oraz zastosowane w nim podzespoły o dobrej jakości, wybraliśmy model regału chłodniczego ORIONE.

 

Zaletą modelu są wysokiej jakości komponenty jak: zastosowane wentylatorów o wysokiej sprawności (oszczędność do 40% poboru energii w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań), drzwi ze szkła zespolonego w ramie z aluminium anodowanego dające estetyczny wygląd oraz profi li PCV zapewniając eliminację mostków cieplnych. Dzięki zaś małej przestrzeni podstawy regału uzyskaliśmy dużą powierzchnię ekspozycyjną i doskonałą widoczność asortymentu. Zastosowane oświetlenie LED to oszczędność energii o 70% w porównaniu do standardowych świetlówek neonowych, co zdecydowanie uatrakcyjnia również eksponowanie towarów.

 

Agregat skraplający, który został zaproponowany do powyższego regału, to model ERM140Z1211 produkcji Rivacold s.r.l. O wyborze przesądziły: wysokiej jakości wykonanie, podzespoły Danfoss, zintegrowana fabryczna obudowa odporna na warunki atmosferyczne, wysoka wartość współczynnika ESEER, łatwość dostępu do podzespołów dla serwisu, energooszczędny wentylator osiowy, niski poziom hałasu – o którym musieliśmy pamiętać ze względu na pobliskie osiedla mieszkaniowe.

 

Dodatkowo w celu ograniczenia poboru prądu elektrycznego zastosowalny został regulator prędkości obrotowej wentylatora oraz soft-start. 

 

 

 

Rozwiązanie RIVACOLD 4Y


W związku z rozwojem w całej Europie sklepów typu Convenience Store firma Rivacold SrL, której FRIGO Sp. z o.o. jest przedstawicielem w Polsce, podjęła wyzwanie stworzenia systemu, który byłby kompleksowym rozwiązaniem na potrzeby klimatyzacji i ogrzewania oraz pracy urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Rozwiązanie Rivacold 4Y spełnia wszystkie kryteria i wymagania tego typu sklepów, czego przykładem są liczne wdrożenia, w tym również realizacja na jednej ze stacji paliw popularnego koncernu w Polsce.


2016 5 59 2

2016 5 59 3

Jednostka Rivacold 4Y wraz ze schematem koncepcji układu

 

 

Urządzenia mroźnicze

(...)

 

Urządzenia klimatyzacyjne

(...)

 

 

2016 5 61 1

 

 

Podsumowanie

 

Przedstawione w artykule rozwiązanie systemu HVAC, jakie firma FRIGO Sp. z o.o. zaproponowała w realizacji inwestycji stacji benzynowej wraz ze sklepem typu convenience, jest jednym z wielu możliwych do zastosowania. W przypadku tej inwestycji i postawionych wymogów inwestora było to optymalne rozwiązanie, łączące stosunkowo niski koszt zakupu urządzeń, wysoką sprawność oraz komfort i niezawodność pracy.

 

 

Barbara BIELECKA
Menedżer Projektu FRIGO Sp. z o.o.

 

 

 

Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.