Rejestratory Testo - Monitoring temperatury w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.06.2016

W instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych pierwszorzędne znaczenie mają zagadnienia związane z przepływami medium oraz wartościami temperatury, w tym różnicami poszczególnych wartości temperatur.

 

 

 

2016 5 64 1

 

 

Zarówno w trakcie budowy czy też rozbudowy instalacji, jak i jej remontów lub bieżącej eksploatacji, może pojawić się potrzeba pomiarów w interesujących nas wybranych punktach, rejestracji temperatury w zakresie wykraczającym poza możliwości aparatury wchodzącej w skład instalacji (lub wręcz przy braku tej aparatury). Zapotrzebowanie na takie pomiary może wynikać z przyczyn czysto technicznych, jak również z powodów różnego rodzaju sporów towarzyszących odbiorom technicznym lub postępowaniom reklamacyjnym.

 

W celu sprostania tym wymaganiom, firma Testo dostarcza proste w aplikacji, wiarygodne metrologicznie przyrządy, a także całe systemy do pomiarów i rejestracji temperatury wraz z oprogramowaniem pozwalającym na wygodną analizę danych oraz łatwe sporządzanie przejrzystych raportów. Elektroniczne rejestratory temperatury Testo, z zasilaniem bateryjnym, cechuje prosta obsługa i niezależność od zewnętrznych źródeł energii. W bardziej wymagających aplikacjach można stosować system rejestratorów WiFi temperatury i/lub wilgotności testo Saveris 2, wykorzystujący technologię chmury.

 

 

2016 5 64 2

Rys. 1. Rejestratory testo Saveris 2 możemy wykorzystać na różnym etapie budowy, modernizacji lub eksploatacji systemu chłodniczego

 

 

Z szerokiej gamy rejestratorów firmy Testo najbardziej odpowiednie do badania instalacji są te, które umożliwiają współpracę z różnymi czujnikami termoparowymi.

 

Przykładem może być dwukanałowy elektroniczny rejestrator testo 175 T3, współpracujący z termoparami typu T lub K, a także czterokanałowy rejestrator testo 176 T4, współpracujący z termoparami typu T, K lub J, wyposażonymi w wtyczki mini DIN. Dane z rejestratorów można sczytać za pośrednictwem kabla USB lub karty SD.

 

Dzięki dostarczanemu przez producenta bezpłatnemu oprogramowaniu Basic 5, użytkownik może łatwo programować re- jestratory, porządkować i analizować dane, eksportować je do plików Excel oraz generować raporty PDF.

 

Rozwiązaniem umożliwiającym zdalny odczyt rejestrowanych wartości temperatury z otrzymywaniem alarmów przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS o przekroczeniach wartości granicznych, jest system rejestratorów WiFi Saveris 2, z dwukanałowymi, bezprzewodowymi rejestratorami WiFi testo Saveris 2 –T3,współpracującymi z termoparami typu K lub testo Saveris 2-T2, współpracującymi z sondami NTC.

 

Na rysunkach 2. i 3. Przedstawiony został przykładowy dobór czujnika i rejestratora do badania temperatury w przewodach rurowych instalacji chłodniczej. 

 

 

2016 5 65 1

Rys. 2. Rejestrator Saveris 2-T3

 

2016 5 65 2

 

Rys. 3. Sonda opaskowa do pomiaru temperatury na rurach o max. średnicy 120 mm, Tmax=120°C

 

 

Rejestratory pracujące w tym systemie łączą się poprzez sieć WiFi użytkownika z Chmurą Testo, w której przechowywane i przetwarzane są dane, a także następuje programowanie rejestratorów (rys. 4.). System jest bardzo prosty w obsłudze, a licencja Basic na wykorzystanie chmury jest bezpłatna. 

 

 

2016 5 65 3

Rys. 4. Schemat ideowy działania rejestratorów Saveris 2 z Chmurą Testo

 

 

Inne zalety sytemu Saveris 2 to m.in:

 • elastyczny dostęp danych z poziomu komputera, smartfona i tabletu;
 • brak konieczności instalowania oprogramowania: wystarczy dysponować połączeniem internetowym, bezprzewodową siecią LAN i aktualną przeglądarką internetową;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa: podwójny zapis danych (w rejestratorze i chmurze).

 

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące powyższych produktów można uzyskać pod adresem www.testo.com.pl.

 

 

 

 
Reklama

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.