Rynek Data Center w Polsce 70% największych centrów danych w Polsce wykorzystuje free-cooling
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.07.2016

Najnowsze badania PMR pokazują, że w przypadku 30 największych pod względem powierzchni komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, z klimatyzacji precyzyjnej korzystano w 26 z 30 obiektów, natomiast 70% największych centrów danych w kraju stosuje free-cooling jako element systemu chłodzenia pomieszczeń serwerowych.

 

 

Firma badawcza PMR co roku przygotowuje cykliczny raport dotyczący polskiego rynku centrów danych. Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych komercyjnych centrach danych w kraju, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem. Ponadto odbyliśmy rozmowy telefoniczne z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma lokalnymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce. Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyska- liśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

 

Centra przetwarzania danych oraz serwerownie pracują w trybie ciągłym, co powoduje, że moc pracujących tam urządzeń ma decydujący wpływ na opłaty za energię elektryczną. Dodatkowym czynnikiem kosztowym są straty energii elektrycznej, generowane przez systemy zasilania gwarantowanego i dystrybucji. Poza tym postęp technologiczny powoduje, że sprzęt można zmieścić na coraz mniejszej przestrzeni, co w rezultacie – przynajmniej teoretycznie – oznacza zwiększenie gęstości mocy i wymaga bardziej wydajnych systemów chłodzenia. To właśnie koszty energii elektrycznej generowane przez systemy zasilania i chłodzenia są głównym elementem składowym całkowitego kosztu utrzymania centrum przetwarzania danych. Aby zwiększyć sprawność energetyczną swoich data center, firmy modernizują je lub budują nowe, wyposażając w bardziej nowoczesne rozwiązania. Szczególnie najwięksi dostawcy kładą nacisk na odpowiednio wysoki poziom sprawności zasilaczy UPS i przetwornic zapewniających zmniejszenie poboru energii. Dodatkowym elementem, który wykorzystują operatorzy, są systemy pozwalające na szczegółową analizę termiczną poszczególnych szaf w serwerowni, co pozwala na rozmieszczenie urządzeń w taki sposób, aby zapewnić im uzyskanie optymalnych warunków chłodzenia.

 

 

2016 06 36 1

 

 

Coraz powszechniejsze są również systemy tzw. free-coolingu, pozwalające na wykorzystanie w procesie chłodzenia temperatur panujących na zewnątrz serwerowni. Innymi słowy, free-cooling pozwala na schłodzenie „wody lodowej” bez angażowania sprężarek chłodniczych. Oszczędności w tym przypadku mogą wahać się od 20% do nawet 75%. Warto podkreślić, że free-cooling włącza się już przy temperaturze kilkunastu stopni powyżej zera, co w zasadzie pozwala na jego wykorzystanie – w mniejszym lub większym zakresie – niemalże w ciągu całego roku. Doświadczenia operatorów pokazują, że w Polsce występuje przeciętnie 5÷10 nocy rocznie (w porze letniej), kiedy wykorzystanie free coolingu nie jest w ogóle możliwe. Spośród 30 największych centrów danych w kraju 70% deklarowało na początku 2016 roku korzystanie z free-coolingu.

 

W polskich realiach, mimo przewidywań sprzed kilku lat, nie następuje natomiast dynamiczny wzrost skali gęstości upakowania serwerów, co przekładałoby się na zwiększenie poboru mocy pojedynczej szafy rack, choć niewielkie zmiany w tym zakresie są stopniowo zauważalne.

 

Z naszych obserwacji w wizytowanych obiektach wynika, że o ile można znaleźć obiekty, gdzie faktyczny pobór mocy na wybrane szafy przekracza 12 kW, a maksymalny deklarowany pobór osiąga nawet 30 kW, o tyle w praktyce przeciętny pobór mocy w obiektach jest kilkakrotnie niższy i nadal waha się w granicach 3÷3,5 kW w przypadku obiektów mniejszych i 4÷5 kW w przypadku obiektów większych. Czołowi operatorzy centrów danych najczęściej posiadają infrastrukturę, instalacje i elementy klimatyzacji precyzyjnej (87% największych centrów danych w kraju), pozwalające na obsługiwanie większej gęstości na szafę, jednak faktycznie rzadko występuje taka konieczność. Wynika to z prostej kalkulacji, że schłodzenie szafy o wyższej gęstości zwykle wiąże się ze skokowo rosnącymi wymaganiami stawianymi systemom zasilania i chłodzenia, co wprost przekłada się na wyższe koszty, więc firmy rezygnują z tego rodzaju instalacji na rzecz mniejszej gęstości.

 

 

2016 06 37 1

 

 

W przypadku dedykowanych zamówień ze strony większych podmiotów, czy w wybranych obiektach, zdarza się zapotrzebowanie na większą gęstość, jednak nadal średnia dla całego rynku mieści się w przedziale 3÷4 kW.

 

Generalnie z uwagi na modernizację obiektów już istniejących i ich rozbudowę centra danych cechują rozbieżności w standardzie i wykorzystywanych rozwiązaniach w zależności od konkretnej części obiektu. W przypadku średnich centrów danych (200÷1000 m² powierzchni), a tym bardziej mniejszych, serwerowni poniżej 200 m² spełnienie wysokich wymagań nie zawsze ma biznesowe uzasadnienie, gdyż inna jest grupa docelowa usług lokalnych, mniejszych graczy, a inna dla usług dużych i bardzo dużych centrów zarządzanych przez liderów rynku. Małe i średnie fi rmy oraz indywidualni użytkownicy niekoniecznie są gotowi zapłacić za wyższe poziomy redundancji czy chłodzenia, akceptując warunki mniej sterylne i wymagające pod względem bezpieczeństwa, a uzyskując dzięki temu ofertę korzystniejszą cenowo.

 

 

Paweł OLSZYNKA
Główny Ekspert Rynku
ICT w firmie PMR

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.