Bezpieczeństwo ppoż. oraz serwis w obiektach Data Center – wymogi i dobra praktyka
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.07.2016

Obiekty Data Center, zewnętrznie coraz rzadziej wyróżniające się z otoczenia, zostają wręcz wchłonięte przez strukturę urbanistyczną, lecz mino to w dalszym ciągu pozostają obiektami specjalnego przeznaczenia, a to nie tylko za sprawą wartości zainstalowanych urządzeń informatycznych, ale przede wszystkim ilości i wartości przetwarzanych danych.

 

 

 

2016 06 38 1

Centrum danych Green Mountain (fot. Schneider Electric)

 

 

Obiekty Data Center są wyposażone w specjalistyczne systemy zapewniające ich bezpieczeństwo techniczne i pożarowe. Bezpieczeństwo techniczne zapewniają systemy zasilnia podstawowego, awaryjnego (z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych), zasilania bezprzerwowego UPS (systemy n+1 lub tzw. dwutorowe). Bezpieczeństwo środowiska pracy systemów informatycznych zapewniają dedykowane systemy klimatyzacji precyzyjnej (wykorzystujące free-cooling pośredni – szczególnie efektywny w przypadku dopuszczenie wysokich parametrów temperaturowych.

 

Bardzo istotnymi elementami zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Data Center są dedykowane systemy SUG i SSP. W chwili obecnej stosowane są Stałe Urządzenia Gaśnicze wykorzystujące gazowe czynniki gaszące, a biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje prawne (f-gazy) coraz powszechniej stosowany jest Azot. W tym miejscu należy pokreślić, że rozwiązań jest bardzo wiele – każdy z producentów wskazuje na efektywność i bezpieczeństwo swojego systemu, realizację procesu gaszenia lub nie dopuszczania do powstania pożaru. Każde z rozwiązań bazuje na szczelności pomieszczeń, właściwej odporności ogniowej i mechanicznej przegród, systemach odbarczających oraz współpracy z systemami detekcji pożaru czy Systemami Sygnalizacji Pożaru.

 

Bez względu na zastosowane systemy, wymagają one uzupełnienia o dedykowany podręczy sprzęt gaśniczy (gaśnice do gaszenia urządzeń informatycznych i energetycznych pod napięciem).

 

Z bezpieczeństwem pożarowym budynku, w którym zlokalizowane jest Data Center, wiąże się również Główny Wyłącznik Pożarowy Budynku oraz instalacja hydrantowa. Właściwe zaprojektowanie tych elementów oraz dedykowanych systemów gaszenia stanowi o bezpieczeństwie ciągłości funkcjonowania Data Center.

 

(...)

 

 • Przejęcie maksymalnego zakresu prac – objęcie możliwie szerokiego zakresu instalacji zamawiającego, jednak odpowiednio do specyfiki firmy serwisowej, tak aby maksymalnie wykorzystać oddany do dyspozycji zamawiającego potencjał ludzki i sprzętowy,
 • Maksymalizacja zysku – poprzez ograniczenie kosztów wewnętrznych realizacji usługi, ograniczenie dojazdów, maksymalne wykorzystanie sprzętu i zasobów ludzkich oraz zużycie materiałów i części.

 

Porównanie priorytetów zamawiającego usługę i świadczącego usługę pozornie może wskazywać na sprzeczność interesów, jednak w praktyce oznacza konieczność nawiązania ścisłej współpracy równoprawnych stron. Równość stron najlepiej opisują dwie skrajne sytuacje:

 • brak awarii – prawidłowe funkcjonowanie Data Center – brak reakcji stron,
 • awaria – zachwianie funkcjonowania Data Center – straty po obydwu stornach.

 

Analizując złożoność budowy i infrastruktury Data Center pod kątem funkcjonowania całego obiektu i dedykowanych służb serwisowych należy wyodrębnić dedykowane służby zgodnie z tabelą 1.

 

 

2016 06 39 1

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że właściwa organizacja służb serwisowych pokrywa zapotrzebowanie obiektu i zapewni utrzymanie założonej ciągłości pracy systemów informatycznych i teletechnicznych Data Center.

 

Właściwa organizacja Służb serwisowych to:

 • Całodobowa dostępność tych służb w obiekcie:
  • Dyżurnego Elektryka,
  • Służb klimatyzacyjnych,
  • Dyżurnego Strażaka,
  • Ochrony, 

ich bezpośrednia współpraca i koordynacja prac w obiekcie, wspierana przez dostępne „na wezwanie” serwisy producenta

 • Wyposażenie sprzętowe w obiekcie – wyposażenie poszczególnych serwisów, lokalizacja i dostępność wyposażenia specjalistycznego zgodnego z aktualnymi regulacjami prawnymi,
 • Części zamienne w obiekcie – organizacja i wyposażenie magazynu podręcznego, całodobowy dostęp do magazynu zewnętrznego, magazynów zewnętrznych producentów,
 • Gotowość do realizacji Układów / Rozwiązań zasilania zastępczego – tzw. zasilanie polowe,
 • Gotowość do realizacji schładzania zastępczego, zmiany parametrów środowiskowych pomieszczeń w obiekcie,
 • Stosowanie Systemów monitoringu i nadzoru – stanowiska stałe i mobilne – umożliwiające optymalizację pracy systemów - dobre systemy monitoringu i nadzoru. „dobre” = „wystarczająco dobre” – zbierające wybrane, niezbędne z punktu widzenia optymalizacji, parametry techniczne w funkcji czasu pomieszczeń obsługiwanych przez systemy, systemy zbierające niezbędne parametry pracy systemów, przedstawiają aktualny stan parametrów pracy w formie czytelnej wizualizacji umożliwiającej przeprowadzenie analizy porównawczej danych historycznych z danymi rzeczywistymi. Uwaga - dostawcy urządzeń dostarczają systemy ukierunkowane na obsługę serwisową urządzeń, natomiast dostawcy zawodowych systemów monitoringu i nadzoru oferują rozbudowane narzędzia, umożliwiające wzajemną współpracę wielu systemów w obiekcie, oparte na technologii dedykowanego serwera. W praktyce zdecydowanie łatwiej jest zarządzać odrębnie dedykowanymi systemami nadzoru, odpowiednio dla systemu klimatyzacji, systemu energetycznego, systemu ppoż., czy kontroli dostępu niż jednym zintegrowanym systemem.
 • Wyposażenie w Systemy ochrony środowiska – tzw. apteczka ekologiczna umożliwiająca utylizację czynników np. glikol, olej napędowy, olej silnikowy.

 

 

2016 06 40 1

Przykładowa zabudowa systemu Liebert Smart (fot. Emerson Network Power)

 

 

(...)

 

Przedstawiając skrócony zarys bezpieczeństwa ppoż. oraz serwis w obiektach Data Center pozostaje jeszcze pytanie – kiedy należy podjąć decyzję o sposobie funkcjonowania, organizacji i zakresie służb serwisowych. Typowe fazy powstawania obiektu to:

 • Potrzeba – Założenia – Koncepcja – Analiza fi nansowa opłacalności inwestycji,
 • Projektowanie,
 • Planowanie inwestycji,
 • Decyzje zakupowe,
 • Realizacja – Wykonawstwo,
 • Wyposażanie obiektu,
 • Rozruch obiektu,
 • Eksploatacja obiektu – realizacja założeń projektowych.

 

 

2016 06 41 1

Instalacje gaśnicze przeznaczone do działania miejscowego jako środek gaśniczy mogą wykorzystywać m.in. gazy: Azot, Novec 1230, HFC-227 (fot. SUPOBER)

 

 

W czasie tych faz odbywa się wzajemna współpraca: Projektant – Inwestor – Wykonawca – Serwis – Użytkownik. Ważne jest, aby w czasie tej współpracy nie pominięto żadnych wzajemnych uzgodnień, ponieważ pominięcie/błąd na jednym z etapów może doprowadzić do stanu, w którym systemy nie osiągną możliwych do uzyskania parametrów pracy, nie będą zoptymalizowane pod kątem kosztów eksploatacji i przełożą się na wysokie koszty zapewnienia ciągłości funkcjonowania – wysokie koszty serwisu.

 

 

mgr inż. Bogusław PERKOWSKI
uprawnienia budowlane, licencjonowany
zarządca nieruchomości, Member ASHRAE.
Ekspert w zakresie zarządzania
specjalistycznymi nieruchomościami
komercyjnymi, energią (Intelligent Energy,
Smart metering), ciągłością pracy obiektów

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.