Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego SolarCool. Innowacyjna instalacja solarna dla systemów HVACR
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 17.10.2016

Firma KLIMA-THERM wprowadza do oferty energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę systemu HVACR. Opatentowana technologia SolarCool, opracowana w Stanach Zjednoczonych, pozwala na pozyskanie energii słonecznej i wykorzystanie jej w układzie chłodniczym celem obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną sprężarki przy zachowaniu maksymalnej wydajności pracy urządzenia. Przekłada się to na oszczędności energii dochodzące nawet do 70 proc.

 

 

2016 09 42 1

Rys. 1. Schemat układu klimatyzacyjnego współpracującego z kolektorem słonecznym w systemie SolarCool (źródło: KLIMA-THERM)

 

 

Innowacyjność objętej międzynarodowymi patentami technologii SolarCool polega na efektywnym wykorzystaniu odnawialnego źródła energii – promieniowania słonecznego, w układzie chłodniczym. SolarCool zmniejsza zapotrzebowanie systemu HVACR na energię, a tym samym przyczynia się do znaczącej redukcji jej zużycia i obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Co ważne, urządzenie pracuje przy tym z maksymalną możliwą wydajnością pozwalając na obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną do pracy sprężarki na poziomie nawet do 70%.

 

Głównym elementem instalacji SolarCool jest panel słoneczny, który absorbuje promieniowanie UV emitowane przez słońce powodując nagrzewanie się czynnika chłodniczego.

 

 

Zasada działania

 

Absorpcja promieniowania UV zachodząca w panelu słonecznym powoduje nagrzewanie się czynnika chłodniczego. Głównym czynnikiem wpływającym na kształt tego procesu jest intensywność promieniowania, a nie temperatura otoczenia.

 

Panel słoneczny pochłania promieniowanie UV emitowane przez słońce. Rury próżniowe nagrzewając się w środku w rezultacie ogrzewają przepływający przez nie czynnik chłodniczy. Ten proces zmienia energię kinetyczną cząsteczek gazu, wymuszając ich szybsze przemieszczanie się, co skutkuje zwiększeniem natężenia strumienia masowego czynnika chłodniczego w układzie.

 

 

2016 09 42 2

Rys. 2. Przykładowa instalacja SolarCool zamontowana na zdalnych skraplaczach (źródło: KLIMA-THERM)

 

 

W wyniku zachodzących zjawisk obniża się zapotrzebowanie systemu HVACR na energię konwencjonalną, ponieważ sprężarki zaczynają pracować z mniejszym obciążeniem. Proces działa w ten sam sposób w systemach inwerterowych oraz układach składających się z kaskady sprężarek. W przypadku systemów inwerterowych sprężarka zwalnia, w czasie gdy układ solarny przejmuje obciążenie energetyczne. W układzie z kaskadą sprężarek obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną uzyskiwane jest poprzez wyłączenie poszczególnych sprężarek. W związku ze wzrostem prędkości cząsteczek gazu, znaczna część ciśnienia wytwarzanego w wyniku powstania dodatkowego ciepła uwalniana jest poprzez zwiększenie strumienia masowego czynnika chłodniczego. W rezultacie prowadzi to do zmiany objętości czynnika w skraplaczu oraz na zaworze rozprężnym. Urządzenie pracuje z maksymalną swoją wydajnością przy znaczącej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Wykres na rysunku 3 przedstawia zużycie energii w systemie HVACR ze sprężarką inwerterową wspomaganym instalacją solarną SolarCool w porównaniu z identycznym układem inwerterowym bez instalacji SolarCool, o sprawności energetycznej A+.

 

 

2016 09 43 1

Rys. 3. Porównanie zużycia energii w układzie klimatyzacyjnym ze sprężarką inwerterową wspomaganą instalacją SolarCool i w identycznym układzie bez systemu SolarCool (źródło: KLIMA-THERM)

 

 

Wykres zużycia prądu w rozkładzie dobowym wyraźnie pokazuje, że im intensywniejsze promieniowanie słoneczne, w konsekwencji – im wyższa temperatura czynnika chłodniczego w instalacji, tym system HVACR wspomagany układem SolarCool mniej zużywa prądu, w przeciwieństwie do instalacji bez SolarCool, która w tym czasie wykonuje większą pracę.

 

SolarCool jest kompletnym rozwiązaniem znajdującym zastosowanie we wszelkiego rodzaju instalacjach chłodniczych. Może stanowić uzupełnienie większości już istniejących systemów klimatyzacji typu split, multi split i VRF – pracujących zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania, agregatów wody lodowej, agregatów skraplających oraz instalacji chłodniczych i systemów grzewczych.

 

Zasadniczą korzyścią płynącą z zastosowania technologii SolarCool jest oszczędność kosztów eksploatacyjnych systemu chłodniczego. Według danych producenta SolarCool International z siedzibą w Wielkiej Brytanii, instalacja SolarCool współpracująca z układem chłodniczym o mocy 1 MW jest w stanie przynieść oszczędności w poborze energii sięgające 100 000 kWh w perspektywie zaledwie dwóch miesięcy eksploatacji.

 

Systemy chłodnicze i grzewcze wspomagane instalacją SolarCool z powodzeniem funkcjonują na całym świecie. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat SolarCool zaimplementowano w ponad 6 tys. obiektów komercyjnych. Wśród odbiorców tej technologii znalazły się m.in. koncerny tj. Sodexo, Texaco, PizzaHut, Budweiser czy organizacje rządowe tj. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. W Polsce wyłącznym dystrybutorem technologii SolarCool jest Grupa KLIMA-THER.

 

 

– SolarCool rewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o energooszczędności i efektywności systemów HVACR. To innowacyjny produkt, który bez wątpienia wzmocni kompetencje Grupy KLIMA-THERM w dostarczaniu najnowocześniejszych
rozwiązań spełniających oczekiwania inwestorów względem optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. Co więcej, Solar-Cool doskonale wpisuje się w misję naszej firmy promującą rozwiązania przyjazne dla człowieka i środowiska. Redukcja zużycia energii elektrycznej przy wsparciu technologii opartych na źródłach odnawialnych to podążanie za bliską nam ideą działania w poszanowaniu środowiska naturalnego
– argumentuje Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie KLIMA-THERM

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.