Rynek HVAC&R w regionie EMEA w 2015 roku
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 14.11.2016

Europejskie biuro statystyczne branży HVAC&R (Eurovent Market Intelligence EMI), opublikowało we wrześniu wyniki badań sprzedaży w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) za 2015 rok Raport przygotowany został w oparciu o dane zebrane od dużej grupy producentów branży. Wzrost liczby producentów uczestniczących w statystycznym badaniu rynku Eurovent w 2016 roku potwierdza jego wiodącą rolę wśród danych o branży HVAC&R.

 

 

Zainteresowanie producentów danymi rynkowymi EMI systematycznie rośnie – ponad 339 producentów branży HVAC&R wzięło udział w zbieraniu danych sprzedażowych, uczestnicząc łącznie w 14 programach. Oznacza to wzrost o 5% w stosunku do ubiegłego roku lub o 17%, jeśli uwzględnimy nowy program central wentylacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego.

 

Wzrost liczby respondentów oznacza dla producentów szereg korzyści, ponieważ z jednej strony zapewnia większą wiarygodność i reprezentatywność otrzymanych danych, a z drugiej, dzięki szerokiemu zakresowi badanych produktów, umożliwia szerokie zrozumienie rynku.

 

 

 

2016 10 12 1

Rys. 1. Programy badawcze Eurovent Market Intelligence (na przestrzeni 13 lat)

 

 

Klimakonwektory

 

Po raz pierwszy od kilku lat, rynek klimakonwektorów odnotował wzrost ok. 10% dla Unii Europejskiej, ze sprzedażą 1,51 mln urządzeń w całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

 

Kluczowy dla wzrostu był rynek włoski, z 20% wzrostu i sprzedażą ok. 350 tys. urządzeń, za którym uplasowały się inne kraje południowe, jak: Hiszpania, Grecja i Portugalia, gdzie sprzedano ok. 117 tys. urządzeń w 2015 roku, co oznacza ponad 25% wzrostu. W przypadku Rosji nie zaskaku- je załamanie rynku do ok. połowy wcześniejszej sprzedaży, co daje sprzedaż jedynie 73 tys. urządzeń. Spadku rynkowego doświadczyły także Francja i Turcja (od -15% do -20%), stabilizując jednak poziom sprzedaży na 136 tys. urządzeń na kraj.

 

 

2016 10 13 1

Rys. 2. Klimakonwektory – rynek w 2015 r.

 

 

Rooftopy

 

Rynek dachowych central klimatyzacyjnych pozostawał w 2015 roku względnie stabilny, z ok. 8900 urządzeń sprzedanych w Unii Europejskiej. Francja pozostaje największym rynkiem, z ok. 2565 urządzeniami, ale odnotowała lekki spadek, ok. -5%. Następne są Hiszpania i Włochy, odpowiednio ze sprzedażą 1738 i 1407 urządzeń odnotowując dużo lepszy wzrost (od 10% do 15%). To samo dotyczy Turcji, gdzie wzrost wyniósł 20%, a urządzeń sprzedano ok. 2200.

 

 

Agregaty wody lodowej (chillery)

 

Wartość rynku produkcji agregatów wody lodowej w 2015 roku przekroczyła 2,2 mld euro w Europie, z czego 352 mln przypadają na Niemcy, 312 mln na Francję, 257 mln na Włochy, 154 mln na Wielką Brytanię i 130 mln na Turcję. 

 

Sumarycznie, w Unii Europejskiej w porównaniu do ubiegłego roku, odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 5%, z czego: 16% w Europie Wschodniej, 15% we Włoszech i 14% w Hiszpanii. Duże spadki miały miejsce w Irlandii i Wielkiej Brytanii (-12%), podobnie jak we Francji i Niemczech (-3%). Poza Unią Europejską, nie zaskoczyły duże spadki w Rosji i na Ukrainie (ponad -40%) oraz w Algierii (-15%). Istotny wzrost odnotowały Turcja (23%) i Bliski Wschód: Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie – ponad 30%. Indie utrzymały wzrost w 2015 roku na poziomie 15%.

 

 

2016 10 13 2

Rys. 3. Rynek agregatów wody lodowej w 2015 r. ze względu na typ sprężarek

 

 

Systemy chłodzenia centrów danych 

 

Wielkość tego segmentu rynku w 2015 roku szacuje się na ok. 32,3 tys. urządzeń sprzedanych w Unii Europejskiej, w tym 63% stanowią szafy klimatyzacji precyzyjnej, 20% urządzenia rackowe, 16% urządzenia stosowane w stajach bazowych telefonii komórkowej i 1% centrale wentylacyjne, ale to właśnie ten ostatni segment będzie odnotowywał największy wzrost w Europie.

 

W zakresie szaf klimatyzacji precyzyjnej, w 2015 roku największym rynkiem europejskim były Niemcy, ze sprzedażą 3711 urządzeń, tuż za nimi uplasowały się Włochy (3463 urządzenia), następnie Wielka Brytania i Francja z – odpowiednio 2864 i 2631 urządzeniami. W zakresie chłodnic rackowych, ponownie prowadzą Niemcy (1400 urządzeń), następnie Francja (1063 urządzeń), Wielka Brytania (768 urządzeń) i Włochy (730 urządzeń). Jeśli chodzi o systemy chłodzenia dla telefonii komórkowej, sprzedaż skupia się głównie we Włoszech (2000 urządzeń sprzedanych w 2015 roku), podczas gdy w Niemczech i Hiszpanii sprzedano odpowiednio 739 i 678 urządzeń.

 

Rynek central wentylacyjnych dla centrów danych to głównie kraje o klimacie chłodnym lub umiarkowanym, z wiodącą Wielką Brytanią (100 urządzeń), za którą plasują się Niemcy, kraje Beneluksu, Europa Północna i Rosja.

 

 

Centrale wentylacyjne

 

Rynek central wentylacyjnych w 2015 roku wart był 1,92 mld euro, z czego 393 mln przypadły na Niemcy, 326 mln na Europę Północną, 207 mln na Europę Wschodnią, 149 mln na Rosję i Wspólnotę Niepodległych Państw, zaś 174 mln – na Turcję. W sercu Unii Europejskiej rynek pozostał stabilny, zaś największe spadki odnotowano w Rosji, gdzie rynek stracił ponad 1/3 wartości, w Afryce Północnej, gdzie odnotowano podobny spadek i – co zaskakujące – w trójkącie Niemcy-Szwajcaria-Austria, gdzie spadek wyniósł 10%. Największe wzrosty odnotowano w Europie Wschodniej – ponad 10% wzrostu osiągnęły Bułgaria, Polska, Czechy, Rumunia i Słowacja. Dwucyfrowy wzrost odnotowano zarówno w Indiach, jak i w większości ci krajów Bliskiego Wschodu.

 

 

 

Historyczny wzrost liczby uczestników w 2016 roku w programie filtrów powietrza

Liczba uczestników w programie filtrów powietrza wzrosła w tym roku o ok. 30%, co daje fantastyczny wynik 23 uczestników programu.

Zainteresowanie producentów można częściowo wytłumaczyć większą liczbą szczegółów, które można było poznać dzięki badaniu. Zgodnie z ich oczekiwaniami, wyniki podzielono zgodnie ze sposobem wykonania filtrów (workowe, kasetowe, typu V, maty filtracyjne, kasety, materiały filtracyjne).

 

Chłodzenie centrów danych: zebrane dane jeszcze bardziej reprezentacyjne

Analizy, które wcześniej skupiały się na szafach klimatyzacji precyzyjnej, teraz uwzględniają kilka istniejących rozwiązań systemów chłodzenia centrów danych i obiektów telekomunikacyjnych. Zatem, oprócz szaf, EMI obejmuje także dane dotyczące urządzeń rackowych, urządzeń stosowanych w telekomunikacji (stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz centrale wentylacyjne stosowane do klimatyzowania centrów danych. Rozszerzenie formatu przyniosło efekt – w 2016 roku w programie uczestniczyło 23 producentów, zaś w 2015 było ich 17. Potwierdza to zaawansowaną wiedzę o rynku, zarówno w zakresie uwzględnienia rozwiązań alternatywnych, jak i reprezentatywności uczestników.

 

2016 10 14 1

 

Wieże chłodnicze: krok naprzód

W zakresie zbierania danych dla wież chłodniczych osiągnięto nowy etap, gdyż do programu dołączyło 4 nowych producentów. Zwykle liczba uczestników wynosiła 10/11, obecnie jest to 15, z uwzględnieniem Baltimore Aircoil Company, Evapco, Jacir-Gohl, Mita, SPX itd. W wielu krajach odzwierciedla to niemal cały rynek.

 

Belki chłodzące: powrót z sukcesem

Po zawieszeniu badań belek chłodzących na kilka lat, tegoroczny powrót do analiz tej grupy produktowej przerósł niemal wszelkie oczekiwania, gromadząc dane od 11 największych producentów w tej grupie, co zapewnia niemal 100% reprezentatywności. Pozwala to uczestnikom lepiej zrozumieć rozwój tego rynku, szczególnie zróżnicowanie zależne od kraju.

 

2016 10 14 2

 

Obiecujące nowe dane: centrale wentylacyjne dla budownictwa mieszkaniowego

Rok 2016 to także nowe dane, pochodzące z nowego programu dla rynku central wentylacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego, w którym już teraz uczestniczy 24 producentów. Po tak obiecującym starcie zapowiada się duży potencjał wzrostu. Zainteresowanie można wytłumaczyć dynamicznym charakterem tego rynku oraz zakresem zbieranych danych, dostosowanym do wyzwań rynku europejskiego. Dlatego, oprócz wydatku i klasy energetycznej, EMI zbiera też dane o rodzaju zastosowanego wyposażenia, zarówno na poziomie wymienników ciepła jak i sprężarek.

 

 

 

Filtry powietrza

 

W 2015 roku w Unii Europejskiej rynek fi ltrów powietrza pozostał na poziomie roku 2014 (ok. 900 mln euro), z czego 232 mln przypadły na Niemcy, 128 mln na Francję i 91 mln na Wielką Brytanię. Największy wzrost, tj. ponad 20%, zaobserwowano w Szwajcarii, Portugalii, Słowenii, Turcji i Czechach. Niższe wyniki odnotowano w Norwegii, krajach nadbałtyckich i w Afryce Południowej, ze spadkami nawet -20%.

 

 

Wymienniki ciepła

 

W 2015 roku w regionie EMEA rynek wymienników ciepła osiągnął 980 mln euro, co oznacza 7% wzrostu w stosunku do 2014 roku. Wśród krajów odpowiedzialnych za spadek są Rosja, gdzie sprzedaż spadła o 25% do 60 mln euro i Europa Wschodnia, gdzie wartość rynku wyniosła 122 mln euro, co oznacza spadek o 5%. Inne znaczące spadki miały miejsce także w Irlandii (-20%), Niderlandach (-27%), Turcji (-10%) oraz w Niemczech (-8%), które wciąż pozostają największym rynkiem w Europie ze 145 mln euro. Rynki rosły m.in. w Europie Południowej – Włochy odnotowały 24% i sprzedaż 113 mln euro, Portugalia – 23% wzrostu i rynek o wartości 6,5 mln euro, zaś Hiszpania – 40%, z rynkiem o wartości 52 mln euro.

 

 

Wieże chłodnicze

 

W regionie EMEA w 2015 roku rynek wież chłodniczych wart był blisko 223 mln euro. Jak oczekiwano, główne rynki to Niemcy (32 mln euro), Włochy (18 mln euro), Turcja (17 mln euro) oraz Francja, Wielka Brytania i Rosja, każda z udziałem ok. 13 mln euro. Największe wzrosty (ponad 20%) nastąpiły w Europie Północnej (Finlandia i Szwecja), Afryce Północnej i Centralnej, podobnie jak i we Francji. Najpoważniejsze spadki miały miejsce w Austrii i Niemczech, podobnie jak i Rosji, Hiszpanii i Irlandii, gdzie wyniosły od -15% do -25%.

 

 

Belki chłodzące

 

W 2015 roku w Europie rynek belek chłodzących wart był 60 mln euro, z czego 26 mln przypada na Europę Północną (największy rynek), 6 mln na Francję i Wlk. Brytanię oraz ok. 2,4 mln na Niemcy i Włochy. Przy całkowitym spadku rynku o 5%, największe spadki – ponad -20% – odnotowano we Francji, Niemczech, Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Natomiast wzrost ponad 10% zaobserwowano we Włoszech, Szwecji, krajach Bałtyckich i w Luksemburgu.

 

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Eurovent Market Intelligence pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.