Rozwiązania systemów komfortu w obiektach hotelowych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.12.2016

Standardy kreowania środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach są coraz wyższe. Rosną wymagania utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniu w okresie zimowym, ale także i letnim, przy zachowaniu możliwie niskiego poziomu hałasu. Energooszczędność pracy jest bardzo istotnym parametrem doborowym urządzeń ale ważna jest też łatwość regulacji i sterowania. Dobranie możliwie najlepszego rozwiązania jest nie lada wyzwaniem, jeśli doda się jeszcze kwestie budżetu, dostępności czy architekturę pomieszczenia.

 

 

2016 11 46 1

 

 

Pomieszczenia hotelowe są dość specyficznymi pomieszczeniami ze względu na ich eksploatację, wysokie wymagania komfortu, niewielka kubaturę oraz ścisłe powiazanie z prowadzonym biznesem.

 

Ogólna charakterystyka pokoju hotelowego to:

 • niewielkie pomieszczenie, niewielka kubatura. Wprowadzenie i rozprowadzenie powietrza świeżego jak i cyrkulacyjnego musi być odpowiednio zaprojektowane, tak by nie powodowało lokalnych przeciągów a tym samym dyskomfortu termicznego;
 • pomieszczenia użytkowane nieregularnie, najczęściej w porach wieczornych i nocnych;
 • wysokie wymagania dla techniki klimatyzacyjnej jak i prosta i intuicyjna obsługa;
 • wysokie wymagania wystroju wnętrza i architektury pomieszczenia; 
 • połączone z łazienką i WC.

 

 

Wentylacja

 

W hotelach bardzo istotne jest stworzenie warunków higienicznych (świeżego powietrza), jak i warunków komfortu termicznego. System wentylacji nawiewno-wywiewnej należy tak rozplanować, aby wprowadzane powietrze wentylacyjne nie powodowało lokalnie większych prędkości powietrza jak 0,2 m/s. Najwygodniej dla planowania kratki nawiewnej jest aby była ona wspólna z powietrzem cyrkulacyjnym. 

 

Jakość powietrza w pomieszczeniu hotelowym zależy bezpośrednio od nawiewanego strumienia powietrza świeżego (zewnętrznego) oraz strumieni zanieczyszczeń i zapachów uwalnianych w pomieszczeniu. Dość częstym problemem w pokojach hotelowych jest intensywny zapach wyposażenia pokoju jak dywan, meble. Niestety tego problemu nie da się rozwiązać poprzez zwiększenie wydajności pracy systemu wentylacyjnego. Ludzki węch odczuwa intensywność zapachów w sposób logarytmiczny (tak jak słuch) a krzywa zapachowa dla wyposażenia wnętrz jest zazwyczaj w płaskiej części wykresu logarytmicznego. Czyli znaczna zmiana / zwiększenie strumienia powietrza świeżego skutkuje nieznacznym / niewyczuwalnym zmniejszeniem intensywności zapachu. Aby skutecznie walczyć z tym problemem należy przy wyborze materiałów wyposażenia pomieszczenia kierować się również zmysłem węchu oraz certyfi katami potwierdzającymi niską emisję lotnych związków VOC.

 

Wymagania ilości powietrza świeżego podane są w normie PN-EN 15251 [1] (tab. 1.).

 

 

2016 11 47 1

 

 

 

Akustyka


W pomieszczeniach hotelowych głównym źródłem hałasu są ruchome elementy systemów klimatyzacji lub szum powietrza. Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle za pomocą wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, podawanej w dB(A). Poziom dźwięku to ważony filtrem A poziom ciśnienia akustycznego będący obiektywnym pomiarowym przybliżeniem odczuwalnego dla ludzkiego ucha poziomu głośności. W Polsce dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w dB(A) podane zostały w normie PN-B-02151-02:1987 [2] (tab. 2.).

 

 

2016 11 47 2

 

 

Pokoje hotelowe charakteryzuje szczególnie wysokie wymaganie dotyczące maksymalnego poziomu hałasu, jakie gość hotelowy jest w stanie zaakceptować. Problem szumiących klimakonwektorów czy systemu wentylacyjnego jest powszechnie znany, a jego rozwiązanie świadczy o wysokim standardzie hotelu. Pomiary akustyczne w pokojach hotelowych oraz ich graniczne wartości przytoczone w tabeli 2. realizowane są „przy poduszce”.

 

 

SterowanieKażdy z pokoi hotelowych powinien mieć możliwość indywidualnej regulacji temperatury. Jednak ze względu na charakter użytkowania tych pomieszczeń centralna regulacja (podczas niezajętego pomieszczenia) jest ze względu na oszczędność energii również bardzo istotna. Racjonalne zużycie energii to aspekt bardzo ważny dla właściciela obiektu, natomiast dla gościa hotelowego istotnym parametrem jest komfort wewnętrzny.

 

 

2016 11 48 1

Rys. 2. Typowe umiejscowienie klimakonwektora w pokoju hotelowym

 

 

Najważniejsze cechy takiego systemu automatyki to: 

 • centralna nastawa dla wszystkich pokoi,
 • ograniczenie możliwości zmiany temperatury poza obszarem komfortu,
 • stosowanie scenariusza regulacyjnego,
 • zdalna obsługa wszystkich pomieszczeń przez odpowiednie jednostki (Facility Management),
 • analiza usterek i alarmów,
 • czujnik stanu okna – po otwarciu okna następuje zredukowanie obrotów klimakonwektora lub jego wyłączenie.

 

 

Rozwiązania(...)

 

2016 11 50 1

Rys. 5. Belka chłodząco-grzewcza CBH (fot.: Halton)

 

 

Podsumowanie

 

Pokoje hotelowe to pomieszczenia o szczególnie wysokich oczekiwaniach komfortu wewnętrznego. Ich użytkowanie powiązane jest z prowadzonym biznesem, dlatego tak ważnym jest, aby gość hotelowy nie był wystawiany na warunki dyskomfortu. Aspekt inwestycyjny ale i eksploatacyjny jest istotny dla wskaźników rentowności prowadzonego biznesu, dlatego tak ważnym jest, aby dokładnie przeanalizować wybór systemu ale i konkretnych urządzeń.

 

 

dr inż. Maciej DANIELAK
Kierownik Działu Sprzedaży,
Kampmann w Polsce 

 

LITERATURA:

[1] PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.), (EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics). 

[2] PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach

[3] http://www.beairconditioning.co.uk

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.