Europa 2020 Pakiet klimatyczno-energetyczny
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 04.04.2017

Do 2020 roku Unia Europejska ma zamiar wprowadzić w życie założenia dotyczące klimatu, które opracowano już w 2007 roku. Chce to zrobić za pomocą pakietu klimatyczno – energetycznego, który stanowi zbiór przepisów prawnych, o wiążącym charakterze, a dotyczących głównych problemów środowiskowych naszego globu. Gdyby udało się zrealizować ten cel, miałoby to bardzo pozytywne skutki dla środowiska na Ziemi.

 

 

 

2017 2 14 1

 

  

Co to jest „Europa 2020”?

 

Za trzy lata wkroczymy w „lata dwudzieste”. Unia Europejska założyła, że ta dekada ma być dziesięcioleciem zmian i stabilizacji, czasem realizacji wielkich inicjatyw społeczno-gospodarczych. Chociaż pakiet klimatyczno-energetyczny nie wynika z projektu „Europa 2020”, warto wspomnieć i o tej inicjatywie. Dlaczego? Ponieważ w zakresie dbałości o klimat i środowisko pokrywa się ona swoimi postulatami z pakietem. Ponadto w sposób kompleksowy próbuje ujmować tematykę zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W końcu dostrzeżono, że nie da się osiągnąć rozwoju w zakresie tych dwóch dziedzin, bez zainteresowania wpływem człowieka na klimat i bez walki o środowisko naturalne, którego stan ulega ciągłemu pogorszeniu.

 

W strategii „Europa 2020” założono pięć celów, które w ciągu obecnej dekady ma osiągnąć Unia. Cele te dotyczą:

 • zatrudnienia, 
 • edukacji, 
 • badań naukowych i rozwoju, 
 • walki z ubóstwem, 
 • integracji społecznej,

a także – klimatu i energii. Fakt, iż w zakresie działań na rzecz środowiska, „Europa 2020” powiela założenia pakietu klimatyczno – energetycznego, pokazuje tylko, że te cele są dla Unii niezwykle istotne. O jakich celach mowa? Pakiet klimatyczno-energetyczny prezentuje trzy podstawowe cele Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Po pierwsze – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 procent. Po drugie – zwiększenie udziału energii wytwarzanej dzięki źródłom naturalnym do 20 procent całkowitego zużycia energii w Unii. Po trzecie – zwiększenie efektywności energetycznej – również o 20 procent. Realizacja tych postulatów pozwoliłaby spowolnić efekt cieplarniany i jego dramatyczne dla środowiska skutki, a ponadto zmniejszyłaby użycie nieodnawialnych źródeł energii. Za tym oczywiście idzie rozwój gospodarczy, a także wzrost zatrudnienia w sektorze energetycznym.

 

 

Jakie są szanse powodzenia projektu?

 

Wiele osób na inicjatywy środowiskowe patrzy z dużą rezerwą, nie wierząc w szanse ich powodzenia. Dlatego należy zauważyć, że pakiet klimatyczno-energetyczny to nie tylko zbiór luźnych postulatów. To przepisy, mające charakter wiążący. W skład pakietu wchodzą dyrektywy EU ETS (Eu Emissions Trading System), non-ETS, CCS (Carbon Capture and Geological Storage) i OZE (Odnawialne Źródła Energii), a także rozporządzenie i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Niezwykle istotnym narzędziem jest przede wszystkim europejski system handlu emisjami. Jego głównym założeniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie niegenerowanie kolosalnych kosztów tych działań. System stosuje się między innymi w odniesieniu do transportu lotniczego czy dużych elektrowni. Dyrektywa ETS powala ujednolicić przepisy w tym zakresie na terenie Unii i wzmocnić procedury dotyczące handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Z kolei dyrektywa non-ETS wprowadza ograniczenia w emisji dwutlenku węgla, która ma być uzależniona od zamożności danego państwa. Pakiet klimatyczno-energetyczny rozwiązuje również kwestię rozwoju technologii, pozwalającej na składowanie CO2. Według przepisów dyrektywy, ma on być przechowywany w sposób uniemożliwiający jego przedostawanie się do atmosfery.

 

Kluczowy dla powodzenia projektu jest sposób wprowadzenia niniejszych założeń prawnych w życie. Forma dyrektyw zobowiązuje państwa do wprowadzenia ustawodawstwa unijnego w życie, za pomocą przepisów implementujących. Nie dość, że Polska jest zwyczajnie zobowiązana do wypełnienia woli unijnego ustawodawcy, UE wychodzi nam naprzeciw i obniża nieco wymagania, które nasz kraj musi spełnić, ze względu na wielkość PKB niższą od średniej wartości w UE. Wydaje się więc, że pakiet ma spore szanse powodzenia. Unia, zachęcona dotychczasowymi działaniami państw, już teraz planuje dyrektywę, mającą podnieść cel efektywności energetycznej do 30% do 2030 roku.

 

 

 

Chemours prognozuje, że do roku 2025 czynniki z rodziny Opteon™ przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 325 milionów ton

 

Najnowsze szacunki firmy zakładają ośmioprocentową poprawę w stosunku do prognozy z roku 2015, co jest zbieżne z wezwaniem ze strony światowych liderów do aktualizacji Protokołu Montrealskiego

 

Firma Chemours poinformowała o zwiększeniu o ponad 8 procent przewidywanej redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikającej ze stosowania produktów z rodziny Opteon™. Teraz firma spodziewa się, że seria czynników Opteon™ o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wyeliminuje do roku 2025 około 325 milionów ekwiwalentnego CO2 w skali globalnej.

 

To nowe oświadczenie odpowiada dzisiejszemu wezwaniu ze strony światowych liderów z ponad 100 krajów do aktualizacji Protokołu Montrealskiego, w celu przyspieszenia zmniejszania ilości wodorofluorowęglowodorów (HFC) na rynku. Proponowana zmiana obejmowałaby wcześniejszy pierwszy stopień redukcji w krajach rozwiniętych (Art.2) oraz wcześniejsze zamrożenie ilości w krajach rozwijających się (Art. 5).

 

Firma Chemours w pełni popiera stałe wysiłki na rzecz zmniejszenia stosowania i emisji HFC o wysokim potencjale GWP – powiedział Paul Kirsch, prezes Chemours Fluoroproducts. Wierzymy, że nasze portfolio czynników o niskim GWP wprowadzone na rynek pod marką Opteon™ daje przemysłowi jasną wytyczną jak można przejść na bardziej zrównoważone produkty bez jednoczesnego zmniejszania wydajności.

 

Związki fluorowane Opteon™ są przełomem wśród czynników o niskim GWP. Produkty te opracowano na bazie hydrofluoroolefin, takich jak HFO-1234yf i HFO-1336mzz-Z, tak by spełniały coraz ostrzejsze globalne normy dotyczące HFC, przy zachowaniu lub poprawie wydajności w porównaniu do obecnych czynników. Chemours wprowadziła na rynek produkty Opteon™ do układów klimatyzacji samochodowych, chłodnictwa stacjonarnego i transportowego. Firma pracuje również nad nowymi produktami Opteon™ do stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, odzysku ciepła odpadowego oraz czynników pianotwórczych.

 

Firma Chemours niedawno poinformowała także o dwóch dużych inwestycjach w produkcję czynników Opteon™. W maju 2016 roku firma zadeklarowała inwestycję rzędu setek milionów dolarów w ciągu następnych trzech lat w budowę nowego zakładu w Corpus Christi w Teksasie, który będzie zajmował się produkcją czynnika HFO-1234yf. Jego uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2018 roku. Ponadto w listopadzie 2015 roku firma rozpoczęła budowę największego na świecie zakładu produkującego HFO-1336mzz-Z, który ma rozpocząć pracę w połowie 2017 roku. Inwestycje te zwiększą potencjał produkcyjny czynników chłodniczych i czynników pianotwórczych o niskim GWP, dzięki czemu Chemours dostarczy swoim klientom rozwiązania niezbędne do spełnienia wymogów w ramach zmieniających się regulacji rynkowych.

 

Więcej informacji pod adresem: www.Opteon.com 

 

 

Szanse i zagrożenia dla Polski

 

W tym miejscu, warto jeszcze zauważyć, iż pakiet klimatyczno- energetyczny, poza niesieniem oczywistych korzyści dla środowiska, wpływa na gospodarkę państw. Eksperci oceniają, że uzależnienie Polski od węgla sprawia, iż dyrektywy uderzają w nasz kraj finansowo:

 • po pierwsze, modernizacja infrastruktury dopasowanej do założeń przepisów, a po drugie koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla odbiją się znacząco na polskiej energetyce; ƒ
 • z drugiej jednak strony, zwiększy się zatrudnienie w tym sektorze.

Koszty wdrażania zmian wynikających z pakietu klimatyczno- energetycznego poniesie w dużej mierze przysłowiowy Kowalski, którego rachunki będą wyższe. Ponadto, nasz przemysł energetyczny stoi twardo na węglu, dlatego, żeby zrealizować założenia dyrektyw, zmienić musiałby się znacząco krajobraz polskich elektrowni – o wiele mniej węglowych, a więcej gazowych.

 

Entuzjaści pakietu uważają, że nie uderza on w gospodarkę Polski. Krytycy biją na alarm. Niezależnie od tego, Unia Europejska twardo trwa w swoich postanowieniach, zapowiadając kolejne klimatyczne zmiany, które zadziałać mają na korzyść środowiska.

 

 

2017 2 14 2 

 

 

Anna GÓRSKA-MICOREK
dziennikarka PROZON Fundacji Ochrony Klimatu

 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.