Reklama
 
 
 
 
Nowe wymogi WT2017 i WT2021. Znaczenie rozwiązań instalacyjnych
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Data dodania: 12.04.2017

Od początku 2017 roku zaczął obowiązywać jeden z zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Dotyczy on zmian standardu energetycznego budynku i stawia zarówno projektantów, jak i branżę HVACR przed licznymi wyzwaniami. 

 

 

2017 02 75 1

Fot. www.freeimages.com

 

Wszystkie budynki, których budowa zostanie rozpoczęta po 1 stycznia 2017 r., a także budynki rozbudowywane czy modernizowane będą musiały spełniać zaostrzone warunki techniczne. Dotyczą one przede wszystkim wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, okien i drzwi oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartości tych parametrów nie mogą przekraczać określonych wartości – w przypadku najważniejszego dla branży instalacyjnej współczynnika EP są one o ok. 20% niższe niż obowiązujące do tej pory (tj. od 01.01.2014). Kolejne zaostrzenie wymagań dla budynków nowych, rozbudowywanych i remontowanych nastąpi 1 stycznia 2021 r. (tabela 1.).

 

2017 02 75 2

 

 

Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością wymóg, by były to budynki o niemal zerowym zużyciu energii musi zostać spełniony od 1 stycznia 2019 roku.

 

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rewizje wymagań technicznych dla budynków należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat oraz, w razie potrzeby, uaktualniać je w celu uwzględnienia postępu technicznego w sektorze budowlanym (art. 4 Dyrektywy 2010/31/UE).

 

Już dziś wiadomo, jakie będą wymagania w 2021 roku (WT2021), można też oczekiwać dalszego zaostrzania wymogów dla budynków. Dlatego w branży pojawiają się głosy, żeby już projektować budynki zgodnie ze standardami WT 2021, którewiadomo, że na pewno spełnią kryteria WT2017, a zarówno projektanci, jak i dostawcy rozwiązań skutecznie przygotują się do nowych wymagań, tworząc powtarzalne standardy pomocne w przyszłych pracach projektowych i rozwojowych. Pozostaje podnoszone od kilku miesięcy w branży pytanie, jakim kosztem można spełnić podane w Warunkach Technicznych wymagania i czy skórka jest warta wyprawki.

 

 

Szczytna idea, ale…

 

Omawiany zapis Warunków Technicznych jest praktyczną implementacją wymogów dyrektywy 2010/31/UE, dotyczące ustalenia standardów energetycznych budynków – a zatem realizacji obowiązku Polski jako członka Unii Europejskiej. Wszyscy w branży zetknęli się już z liczbą 40% – to odsetek całkowitej konsumpcji energii, jaka przypada na budynki. Podnoszenie ich energooszczędności (czy wręcz osiąganie „niemal zero-energetyczności”) stało się dla Komisji Europejskiej przesłanką do zaostrzania wymogów standardu energetycznego. Branże specjalistyczne związane z budownictwem – w tym oczywiście branża instalacyjna – mają jednak pewne wątpliwości co do przyjętych środków.

 

Zgodnie z art. 4 Dyrektywy państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu ustalenia minimalnych wymagań dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów. Państwa członkowskie obliczają optymalny pod względem kosztów poziom wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej. Zapis jest jak najbardziej zasadny, ale z licznych analiz prowadzonych przez ekspertów wynika, że spełnienie wymogów Warunków Technicznych jest trudne do osiągnięcia za pomocą dostępnych środków technicznych. Może to oznaczać sporą rewolucję w podejściu do koncepcji budynków, np. dla inwestorów indywidualnych. Nie jest już możliwe zastosowanie kotła węglowego do ogrzewania nowego budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wymogi Warunków Technicznych są na tyle wyśrubowane, że zastosowanie rozwiązań uznawanych za proekologiczne – np. kondensacyjnego kotła gazowego z wentylacją z odzyskiem ciepła – nie gwarantuje automatycznego spełnienia wymagań zużycia energii pierwotnej.

 

2017 02 76 1

 

(...)

 

Nieoczywiste konsekwencje wprowadzenia WT2017 i WT2021

 

Jak twierdzi wielu przedstawicieli branży instalacyjnej, uważnie obserwujących rynek, z jednej strony nowe wymogi premiują ekologiczne i odnawialne źródła ciepła, instalacje niskoparametrowe oraz zintegrowane podejście do projektowania, obejmujące także domy jednorodzinne – a więc większą świadomość inwestorów, poczynając od inwestorów indywidualnych. Inwestorzy zostaną niejako zmuszeni do kompleksowego myślenia o projekcie oraz do wybierania rozwiązań, w których większy nacisk kładzie się na wyposażenie. Zmieni to też kierunek, w jakim biura projektowe i architektoniczne domów jednorodzinnych będą ze sobą konkurować – projekty budynków jednorodzinnych, dostępne w katalogach i ofertach, już dziś spełniają aktualne warunki techniczne (WT2017). Część biur architektonicznych będzie oferować projekty spełniające wymagania przyszłych warunków technicznych (WT2021).

 

Ponieważ zwiększanie kosztów izolacji budynków jest stosunkowo niewielkie (w całej skali kosztów), można oczekiwać, że ważnym kierunkiem dla budynków jednorodzinnym będzie poprawianie parametrów izolacyjności przegród i stolarki. Z analiz obliczeniowych wynika, że wspomniane wcześniej wspomaganie pomp ciepła systemem fotowoltaicznych będzie także ważnym trendem w projektowaniu i wznoszeniu budynków zeroenergetycznych.

 

Jest jednak i druga strona medalu – tak skonstruowane przepisy stanowią duże ryzyko „papierowego” działania projektantów, którzy będą decydować się na stosowanie uzasadnionych tylko obliczeniowo rozwiązań związanych z biomasą, kolektorami słonecznymi czy kominkami. Ważne jest też, jak projekt i wykazane w nim liczby przełożą się na rzeczywiste wykonanie. Z drugiej strony, problemem może być brak doświadczenia wykonawców, co przełoży się na nieprawidłową realizację instalacji. Może to spowodować, że zostaną osiągnięte założone oszczędności eksploatacyjne - a więc realne obniżenie wskaźnika EP.

 

 

Joanna RYŃSKA
dziennikarka branżowa

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.