Jak wybrać pompę ciepła? Wybór pompy ciepła przez firmę instalacyjną
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 22.06.2017

Rynek pomp ciepła w Polsce stale rośnie, a liczba producentów je oferujących wręcz wystrzeliła w górę. Dla klienta końcowego pompa ciepła to zwrot dość ogólny i oznacza po prostu rodzaj ogrzewania w jego domu. Jej wybór sprowadza się do ceny oraz zaufania do marki i instalatora. Firma instalacyjna wybierając, a mówiąc precyzyjniej dobierając pompę ciepła dla klienta końcowego, nie powinna tego zaufania zawieźć. Musi więc spojrzeć na temat nieco szerzej. 

 

Zacznijmy od tego, że na rynku mamy ofertę różnych typów pomp ciepła. I tak, mamy:

 

 • pompy ciepła powietrze-powietrze przystosowane do całorocznego ogrzewania, reprezentowane przez jednostki kanałowe dla ogrzewania nadmuchowego, klimatyzatory typu split czy też układy VRV; 
 • pompy powietrze-woda, do których zaliczamy najbardziej popularne pompy niskotemperaturowe LT, wysokotemperaturowe HT oraz hybrydowe, będące połączeniem kotła gazowego oraz pompy LT powietrze-woda;
 • pompy gruntowe glikol-woda i woda-woda będące najczęściej pompami niskotemperaturowymi.

 

Każda z przedstawionych pomp ciepła może być strzałem w dziesiątkę, ale tylko dla konkretnej instalacji, a nie dla każdej.

 

Wymienione na początku rozwiązania typu powietrze-powietrze, nazywane często bezpośrednim odparowaniem, stosowane są na ogół w obiektach wymagających nie tylko całorocznego ogrzewania, ale i chłodzenia. Przeważnie są to budynki komercyjne, w których ciepło z instalacji oddawane jest bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniach. W budownictwie indywidualnym najbardziej popularne są układy wodne oparte na pompach powietrznych i gruntowych.

 

Ponieważ głównym powodem, dla którego inwestor wybiera pompę ciepła, są niskie koszty eksploatacji, warto więc spojrzeć na różne typy pomp ciepła pod tym kątem. Parametrem mającym istotny wpływ na koszty, jest temperatura zasilania, współpracującej z pompą ciepła instalacji.

 

Samodzielna analiza kosztów eksploatacji na podstawie dokumentacji technicznej producenta jest dość trudna i może być obarczona sporym błędem z uwagi na fakt, że prosta interpolacja danych z prezentowanych przez producenta tabel mocy grzewczych nie jest możliwa. W tym celu lepiej jest wykorzystać dedykowane narzędzia producentów urządzeń, które w swoich algorytmach obliczeniowych mają zawarte charakterystyki pracy w całym zakresie temperatur.

 

 

Dobór pompy ciepła ze względu na temperaturę zasilania

 

Dla potrzeb niniejszej prezentacji wykorzystano narzędzie Daikin WebTools, będące symulatorem kosztów eksploatacji, stworzone przez producenta, który w swojej ofercie ma wszystkie typy pomp ciepła.

 

Przyjęto następujące założenia: 

 

 • średniej wielkości dom jednorodzinny, z zapotrzebowaniem na ciepło w wysokości 20 tys. kWh;
 • płaska stawka za energię elektryczną w wysokości 0,60 zł/kWh;
 • stacja pogodowa Katowice;
 • rozpiętość temperatur zasilania w zakresie 35÷65°C;

 

oraz następujące urządzenia producenta, pompy Daikin Altherma:

 

 • pompa niskotemperaturowa LT o mocy nominalnej 11 kW;
 • pompa wysokotemperaturowa HT o mocy nominalnej 11 kW;
 • pompa gruntowa o mocy nominalnej 10 kW;
 • hybrydowa pompa ciepła z modułem pompy ciepła o mocy 7,4 kW i modułem kotła gazowego o mocy 27 kW;

 

Wyniki przedstawiono na rys. 1, a pokazują one koszt wyprodukowania 20 tys. kWh ciepła w sezonie grzewczym w zależności od temperatury zasilania, podawanej na instalacje grzewczą. Ilość ciepła odpowiada zapotrzebowaniu na moc grzewczą ok. 10 kW. Wszystkie pompy z zestawienia wyposażone są w sprężarki inverterowe z płynną modulacją mocy, a także w pompy obiegowe z płynną modulacją przepływu, zapewniające utrzymanie stałej delty zasilanie/powrót przy zmiennych obciążeniach cieplnych.

 

 

2017 4 48 1

2017 4 48 2

Rys. 1. Przykładowe ekrany z programu doborowego Daikin WebTools

 

 

Z wykresów widać, że przy temperaturze zasilania 35 stopni, najniższe koszty eksploatacji daje nam oczywiście pompa gruntowa, a różnica w stosunku do następnej pompy powietrznej LT, zaczyna się od kwoty ok. 1 tys. zł i dalej rośnie. Zarówno pompa hybrydowa jak i pompa wysokotemperaturowa HT generują wyższe koszty.

 

Oczywiście wzrost temperatury zasilania podnosi nam koszty eksploatacji, a w przypadku pompy LT, ten wzrost zaczyna gwałtownie przyspieszać kiedy osiągamy pułap 45°C, gdyż koszty eksploatacji skaczą o ponad 1 tys. zł.

 

Przy zasilaniu 50 i 55°C, pompa LT znacznie odstaje od pozostałych pomp, a przy 60°C, z uwagi na ograniczenia techniczne, wypada z zestawienia.

 

Warto zauważyć iż przy temperaturze zasilania 65°C w zestawieniu pozostaje jedynie pompa hybrydowa i wysokotemperaturowa HT. Ta ostatnia jest najbardziej odporna kosztowo na wzrost temperatury zasilania w instalacji.

 

Należy zaznaczyć, że Altherma HT jest pompą dwusprężarkową, z kaskadowym układem sprężania, dzięki któremu osiąga temperatury zasilania do 80°C. Większość pomp na rynku, oznaczonych również literkami HT, wyposażonych jest w jedną sprężarkę, a temperatura 65°C, to górna granica możliwości technicznych, przy której sprawność drastycznie spada.

 

Dość ciekawym rozwiązaniem jest pompa hybrydowa, która przy stosunkowo niskim koszcie inwestycyjnym, w porównaniu do pozostałych typów pomp, generuje średnie koszty eksploatacji.

 

Należy też pamiętać, że przedstawione na wykresie koszty eksploatacji odnoszą się do płaskiej stawki za energię elektryczną. W przypadku stosowania stawek jakie dostawcy energii oferują w układach dwutaryfowych czy weekendowych, koszty eksploatacji będą znacznie niższe.

 

 

Koszty inwestycyjne i warunki lokalizacyjne

 

 

2017 4 49 1

 Rys. 2. Koszt wyprodukowania 20 tys. kWh ciepła w sezonie grzewczym w zależności od temperatury zasilania

 

 

(...)

 

 

Dobór ze względu na rozwiązania techniczne pomp ciepła

 

(...)

 

 

Automatyka i możliwości sterowania pompą ciepła

 

(...)

 

 

Współpraca z dostawcą urządzenia

 

Na wybór pompy ciepła przez firmę instalacyjną powinny mieć również wpływ pozycja producenta na rynku oraz sposób dystrybucji urządzeń. Składa się na nią sprawna organizacja zamówień i dostaw, wsparcie techniczne przy montażu i rozruchu oraz obsługa gwarancyjna. Jeśli współpracujemy bezpośrednio z producentem to mamy zagwarantowany kontakt z inżynierami sprzedaży, inżynierami serwisu, działem technicznym, logistyką, marketingiem, dokumentacją szkoleniową i serwisową. Jeśli współpracujemy z importerem, przekazywany nam know-how jest zazwyczaj znacznie uboższy.

 

Dość często przyjętym modelem na naszym rynku, szczególnie w przypadku pomp ciepła powietrznych, jest taki, w którym firma instalacyjna, w ramach udzielonego jej rabatu handlowego, przejmuje na siebie obowiązki gwarancyjne z tytułu robocizny, a producent dostarcza bezpłatnie tylko części. W tym modelu instalator powinien upewnić się, że producent zapewnia mu pełne wsparcie serwisowe obejmujące szkolenia na odpowiednim poziomie i niezbędną dokumentację, a urządzenie jest przyjazne w serwisie.

 

Jeśli pompa ciepła ma sprawny system autodiagnostyki i detekcji błędów, możliwość monitoringu parametrów pracy i dobrą dokumentację serwisową, to proces usuwania ewentualnej awarii nie będzie czasochłonny i kosztowny dla instalatora. Przy braku tych elementów, jedna awaria potrafi zniweczyć całą pracę.

 

Jak więc widać, nie zawsze każda pompa ciepła w rewelacyjnej cenie, przełoży się na sukces konkretnej instalacji.

 

 

 

 mgr inż. Adrian TELIŻYN
Prezes Zarządu Karbon sp. z o.o.,
od 2010 roku prowadzi autorski blog OWK,
czyli HVAC po polsku,
www.blog.karbon.com.pl

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.