Reklama
 
 
 
 
Modernizacje instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.07.2017

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu termomodernizacji zależy od wielu czynników. Oszczędność energii, a w związku z tym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku i poprawa komfortu są konfrontowane z ograniczonymi możliwościami finansowania takiej inwestycji. 

 

2017 5 46 1

 

 

Czynniki finansowe są jednak jedynie jednym z wielu powodów przeprowadzania modernizacji budynków i ich systemów HVAC. Zmiana charakteru użytkowania, designu, wymagań technicznych, ale i również zmiany przepisów wymuszają od właścicieli przeprowadzanie modernizacji technicznych budynków. W bardzo wielu przypadkach związane jest to z dość dużym wyzwaniem technicznym, gdyż przepisy techniczne podlegają zmianą i są to zazwyczaj zaostrzone wymagania techniczne.

 

 

Modernizacja źródła ciepła / chłodu

 

Jednym z pierwszych elementów systemu HVAC, których modernizację (zazwyczaj wymianę) się analizuje jest źródło ciepła lub chłodu, czyli wymiennikownia, kocioł, pompa ciepła czy agregat wody lodowej. W tym przypadku prócz samych aspektów technicznych źródła ciepła należy wziąć pod uwagę fakt, że np. stosowanie pomp ciepła wiąże się z niskim parametrem wody grzewczej. Ma to ogromny wpływ na istniejącą instalację grzewczą i wentylacyjną oraz moce grzewcze odpowiednich komponentów instalacji.

 

 

Problemy z miejscem

 

Dość częstym powodem modernizacji budynków jest podwyższenie standardów pomieszczeń, np. pomieszczeń biurowych. Jeszcze 20 lat temu chłodzenie / klimatyzacja nie było często stosowane. Dzisiaj jest standardem w większości pomieszczeń a pomieszczeń biurowych w szczególności. Wynika to również z konkurencji na rynku nieruchomości, ale i wymagań przepisów prawa pracy. Biurowce klasyfikowane są w trzech stopniach: A, B i C. Za najlepsze uznawane są obiekty klasy A, natomiast budynki klasy B i C w ogólnie przyjętym założeniu są mniej atrakcyjne. Wymagania, jakie pojawiają się między innymi w tych kategoriach dotyczą systemu HVAC, automatyki oraz hałasu.

 

Zdarza się, że pomieszczania biurowe wyposażane są w funkcje chłodzenia. Wówczas wymianie podlegać powinna zasadniczo cała instalacja wodna wraz z końcówkami mocy. Można sobie jednak wyobrazić doposażenie budynku w dodatkowa 2-rurową instalację wody lodowej oraz dodatkowe jednostki chłodnicze. Budynek oczywiście wymaga montażu dodatkowego źródła chłodu, np. agregatu wody lodowej.

 

Dość często w takiej sytuacji wybrane biura są doposażane w system freonowy. Takie rozwiązanie często jednak wiąże się z lokalnym dyskomfortem termicznym ze względu na niskie temperatury nawiewu i dość ograniczone możliwości montażu jednostek wewnętrznych.

 

Oczywiście interesujące są pod względem architektonicznym rozwiązania, jakie można zintegrować z architekturą pomieszczenia. Zwykle „technika” ukrywana jest w suficie podwieszonym lub podłodze technicznej. Są to również idealne miejsca, w których można umieścić urządzenia wentylacyjne, grzewcze lub chłodnicze oraz przewody doprowadzające. Jest to również dobre rozwiązanie dla modułowej (rastrowej) aranżacji wnętrz.

 

 

2017 5 47 1

Rys. 1. Przykład sufitowego wentylatorowego systemu klimatyzacyjnego z funkcją wentylacji [1]

 

 

2017 5 47 2

Rys. 2. Przykład integracji urządzeń HVAC w podłodze wzdłuż fasady

 

 

Nowe standardy energetyczne − ErP

 

Od 1 stycznia 2016 r. systemy wentylacyjne, zgodnie z rozporządzeniem komisji UE 1253/2014 [2], muszą spełniać szereg ważnych wymogów, które w już w następnym roku 2018 zostaną dodatkowo rozszerzone. Ma to na celu zwiększenie wydajności systemów wentylacyjnych, przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

 

Istotne jest, że w trakcie modernizacji i przebudowy systemów HVAC nowe standardy muszą być zachowane. Konsekwencje modernizacji mogą być zatem bardzo duże. Najistotniejsze punkty rozporządzenia UE 1253/2014 dotyczące systemów wentylacyjnych to: 

 

 • podział systemów wentylacyjnych na jednokierunkowe, tzw. JSW, i dwukierunkowe, tzw. DSW, i ich definicja;
 • wprowadzono wymagania w zakresie: regulacji wentylatorów – obowiązkowa wielobiegowa (>2 stopni pracy) lub bezstopniowa regulacja;
 • minimalna efektywności wentylatorów;
 • odzysk ciepła w centralnych systemach wentylacyjnych – odzysk ciepła jest obowiązkowy, musi mieć określoną minimalną sprawność, musi być też regulowany i wyposażony w obejście;
 • maksymalny pobór mocy w stosunku do wydajności energetycznej całego urządzenia wentylacyjnego.

 

Przykładem związanym z trudnościami modernizacji systemów HVAC może być modernizacja biurowców, których system grzewczy, klimatyzacyjny oraz wentylacyjny bazuje na wysokociśnieniowych systemach indukcyjnych. Były one dość popularne w latach 90. Szczególnie istotną zaletą tych systemów było to, że chłodzenie zapewnić można było bez stosowania rozproszonych wentylatorów. Aktualnie podlegają one pracom modernizacyjnym i ze względu na wymogi energetyczne trzeba zrezygnować z wysokociśnieniowych przewodów.

 

W takim przypadku można zastąpić system indukcyjny systemem klimakonwektorowym połączonym z systemem wentylacyj centralnej. Dość dużym wyzwaniem jest jednak zmieszczenie jednostek wraz z podłączeniami w niedużych istniejących obudowach.

 

 

2017 5 48 1

Rys. 3. Schemat instalacji indykcyjnej i możliwego zastąpienia go nowoczesnym systemem klimakonwektorowym z doprowadzeniem powietrza świeżego

 

 

2017 5 48 2

Rys. 4. Porównanie schematów instalacji c.o. w projekcie wykonanym ręcznie oraz z użyciem BIM [3]

 

 

Nowe czynniki chłodnicze

 

(...)

 

 

Cyfrowy projekt

 

(...)

 

 

Modernizacja automatyki

 

(...)

 

 

Podsumowanie

 

Prace modernizacyjne instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej bardzo często nie wiążą się z wymianą wybranego elementu instalacji, ale z całym systemem oraz powiązanymi z nim elementami. Modernizowane instalacje muszą odpowiadać obowiązującym standardom oraz normom. Metody projektowania ulegają znacznemu rozwojowi, aby prawidłowo zmodernizować instalacje najczęściej projekt musi być wykonany od początku z użyciem metod cyfrowych.

 

 

 

 

 dr inż. Maciej DANIELAK
− Export Sales Director,
Kampmann GmbH

 

 

LITERATURA:

[1] Materiały firmy Kampmann, www.kampmann.pl

[2] Rozporządzenie komisji (UE) nr 1253/2014 z 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.

[3] http://bimvision.eu 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.