Rozwiązania marki KLIMOR dla szpitali w świetle nowych wytycznych
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 03.07.2017

Wentylacja pomieszczeń w obiektach służby zdrowia, a zwłaszcza sal operacyjnych, wymaga spełnienia przygotowania odpowiedniej jakości czystości powietrza W artykule scharakteryzowano krótko rozwiązania marki KLIMOR dedykowane do sal operacyjnych i pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości w świetle projektu nowych wytycznych w zakresie projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 

KLIMOR, firma należąca do Grupy KLIMA-THERM, od 1967 roku dostarcza klientom profesjonalne rozwiązania z dziedziny klimatyzacji i wentylacji tworzone na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Od wielu lat urządzenia marki KLIMOR znajdują zastosowanie w specjalistycznych segmentach rynku, w tym służbie zdrowia i technologiach czystych. W swoich rozwiązaniach firma podąża za najnowszymi trendami, działając zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami.

 

Na przestrzeni ostatnich 25 lat firma wyposażyła w nawiewniki około 1500 sal operacyjnych i pomieszczeń czystych. Można użyć sformułowania, że w każdym z 1000 szpitali w Polsce pracują urządzenia marki KLIMOR w tym:

 

 • centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne w wykonaniu higienicznym MCK-H;
 • szafy klimatyzacyjne MCK – SKH;
 • moduły recyrkulacyjne MCK – MRH;
 • nawiewniki laminarne NSL;
 • nawiewniki z filtrami wysokoskutecznymi – HFD;
 • kratki wywiewne higieniczne GWB-G5.

 

Zadaniem tych urządzeń jest pełne uzdatnienie powietrza napływającego do pomieszczeń wysokoaseptycznych pod względem higrotermicznym i czystości pyłowej. Rygorystyczne wymagania w tym zakresie są zawarte między innymi w normach DIN 1946-4, PN-EN ISO 14644.

 

Urządzenia sygnowane marką KLIMOR posiadają certyfikaty renomowanych Towarzystw Klasyfikacyjnych. Jakość jest weryfikowana w trakcie pomiarów odbiorowych oraz eksploatacyjnych. Wymagania w tym zakresie zawarte są w normie: PN-EN ISO 14644-2. Metodykę badań opisano w normie PN-EN ISO 14644-3. Podstawowym badaniem bez którego nie powinna pracować żadna instalacja z filtrami HEPA, to badanie szczelności osadzenia filtrów w nawiewniku oraz ich integralność. Badania tego typu przeprowadza się na obiekcie. Inwestor ma pewność, że w całym procesie produkcji i montażu nie wystąpiły nieprawidłowości, a parametry szczelności i skuteczności filtracji deklarowane przez producenta są spełnione. Urządzenia marki KLIMOR były wielokrotnie walidowane przez niezależne firmy.

 

Brak materiału pomocniczego w postaci aktualnych krajowych wytycznych powoduje konieczność korzystania przez zainteresowanych z informacji rozproszonych w wielu miejscach w tym: aktach prawnych, normach polskich i zagranicznych, publikacjach w prasie fachowej. Ta sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie w momencie wejścia w życie nowych wytycznych. Staną się one swoistym drogowskazem dla osób zajmujących się systemami wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia.

 

 

Nowe wytyczne poruszają zagadnienia związane z projektowaniem, wykonaniem, odbiorami i eksploatacją.

 

1. Z uwagi na przeznaczenie (w tym rodzaj przeprowadzanych operacji) wprowadzono 4 podstawowe klasy pomieszczeń S1,S2,S3,S4. W tym 3 podklasy S1a, S1b,S1c.

2. W zależności od zakwalifikowania pomieszczenia do konkretnej klasy, do nawiewu powietrza możemy zastosować:

 • nawiewnik laminarny o powierzchni ≥ 9 m2 [S1a np. NSL 5/5];
 • nawiewnik laminarny o powierzchni od 3,6 m2 do 9 m2 [S1b]; 
 • w pozostałych przypadkach zasugerowano stosowanie wentylacji mieszającej;
 • wszystkie nawiewniki muszą być wyposażone w filtry wysokoskuteczne, co najmniej H13. W niektórych rodzajach pomieszczeń dopuszcza się stosowanie filtrów E11.

3. Wprowadzono wymagania dotyczące klasyfikacji czystości pyłowej i mikrobiologicznej: 

 • czystość pyłowa: obszar ściśle chroniony klasa ISO 5;obszar chroniony klasa ISO 7; 
 • zaostrzono w stosunku do wytycznych z 1984 roku wymagania względem czystości mikrobiologicznej.

4. Podano zakres badań odbiorowych oraz wykonywanych w trakcie eksploatacji:

 • ƒƒszczelność zamocowania i integralność filtrów wysokoskutecznych, 
 • pomiar spadku ciśnienia na filtrach, 
 • pomiar prędkości opadania strugi pod stropem laminarnym, 
 • pomiar poziomu ciśnienia akustycznego spowodowanego pracą systemu wentylacji i klimatyzacji przy pełnym wyposażeniu sali operacyjnej, 
 • pomiar klasy czystości pyłowej w sali operacyjnej, 
 • test regeneracji (czas powrotu do stanu wymaganej czystości pyłowej powietrza w sali operacyjnej). 
 • kaskada ciśnień.

 

 

Z informacji od Autorów nowe wytyczne zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia. Oczekujemy ich publikacji i możliwości stosowania w powszechnej praktyce.

 

 

 2017 5 54 1

ul. Bolesława Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
tel.: +48 58 783 99 99
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Wiesław ŁUKASZEWICZ
– Kierownik Produktu
w firmie KLIMOR

 

 

LITERATURA:

[1] CHARKOWSKA A., RÓŻYCKI A., LENARSKI R., SOBIERAJSKA A.: Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia cz.1. Ch&K nr 8/2017 str. 42

[2] CHARKOWSKA A., RÓŻYCKI A., LENARSKI R., SOBIERAJSKA A.: Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia cz.2. Ch&K nr 9/2017 str. 65

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.