Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%!
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 04.10.2017

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2016 roku dają optymistyczne prognozy dla dalszego rozwoju branży w Polsce. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ok. +12%, zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie ok. +4%. 

 

Z szacunków PORT PC wynika, że tylko w roku 2016 sprzedano łącznie ok. 23 000 szt. pomp ciepła. Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2016 (rys. 1.) widoczny jest coroczny i harmonijny wzrost rynku, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu i zaufaniu do pomp ciepła wśród polskich konsumentów.

 

 

2017 7 21 1

Rys. 1. Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2016 [Źródło: PORT PC]

 

 

Kolejny rok z rzędu mocniejszym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) pomieszczeń. Ilość sprzedanych urządzeń w 2016 r. szacuje się na ok. 5200 sztuk, rynek w porównaniu do 2015 roku wzrósł o ok. 33%. Wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się również w kolejnych latach.

 

Najczęściej wybieranymi rozwiązaniami w dalszym ciągu są powietrzne pompy ciepła służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej. PORT PC szacuje, że w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy tych urządzeń sprzedali łącznie ok. 8400 szt., co stanowi blisko 40% całego rynku pomp ciepła. W porównaniu do roku 2015 ilość sprzedanych pomp ciepła tego typu nieznacznie spadła (o ok. -4%)

 

W ubiegłym roku sprzedaż w sektorze gruntowych pomp ciepła utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2015. Ilość sprzedanych w 2016 roku urządzeń oszacowano na około 4900 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje niewielki spadek sprzedaży na poziomie ok. -1%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią znaczny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę na zmiany rynku tych urządzeń w segmencie małych i większych mocy grzewczych. Spadek dotyczy tylko urządzeń o mocy powyżej 20 kW – w tym segmencie sprzedaż spadła prawie o -30%, jednak rynek urządzeń o mocach grzewczych poniżej 20 kW w roku 2016 wzrósł o ok. +3%.

 

W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczochłodzących typu VRF oraz pomp ciepła typu powietrze/powietrze widać lekki wzrost rynku (ok. +3%). PORT PC szacuje, że w roku 2016 sprzedano ok. 4 000 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział fi rm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.

 

Przyczyną spadku sprzedaży pomp ciepła typu woda/woda jest stopniowe odejście od produkcji pomp ciepła tego typu na rzecz układów pomp ciepła solanka/woda z pośrednim wymiennikiem ciepła.

 

Zdaniem prezesa zarządu PORT PC Pawła Lachmana: „Zgodnie z naszymi szacunkami łączna liczba pracujących pomp ciepła w Polsce w roku 2016 to ponad 136.000 urządzeń, pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania to około 70.000 szt. Rok 2017 oraz jak sądzimy, również kolejne lata, zapowiadają dalsze wzrosty rynku grzewczych pomp ciepła typu powietrze/woda. Myślę że ponownie możemy się spodziewać wzrostu rzędu 20-30%. W ostatnich miesiącach ruszył rynek dużych inwestycji w Polsce, w związku z tym powinna zwiększyć się również sprzedaż pomp ciepła typu solanka/woda o mocy pow. 20 kW. Rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%! Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2016 roku dają optymistyczne prognozy dla dalszego rozwoju branży w Polsce. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ok. +12%, zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie ok. +4%. Oznacza to, że prawdopodobnie będzie można zaobserwować lekki wzrost całego rynku gruntowych pomp ciepła.”

 

 

2017 7 21 2

Rys. 2. Łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła w Polsce (narastająco). [Źródło: PORT PC]

 

 

Informacja dotycząca trendów rozwoju rynku pomp ciepła została oparta na wynikach prowadzonego i koordynowanego przez stowarzyszenia PORT PC i SPIUG monitoringu rynku urządzeń grzewczych, którego prowadzenie zostało zlecone renomowanej międzynarodowej fi rmie zajmującej się m.in. monitoringiem rynku AGD. Prowadzony panel obejmuje część rynku, dlatego szacunki dla wielkości całości rynku pomp ciepła przeprowadziło Stowarzyszenie PORT PC.

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przygotowuje obecnie szczegółowy raport dot. rynku pomp ciepła w roku 2016, który zostanie uzupełniony o szczegółową analizę wyników badań oraz prognozowane scenariusze rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030. Raport będzie dostępny w ciągu miesiąca za pośrednictwem PORT PC.

 

 

 

Źródło: PORT PC

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.