Rynek HVAC&R w regionie EMEA w 2016 roku
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 21.11.2017

Badania Rynku Eurovent (Eurovent Market Intelligence EMI), europejskie biuro statystyczne branży HVAC&R, właśnie opublikowało wyniki badań sprzedaży w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w 2016 roku, oparte o dane zebrane od dużej grupy producentów branży. W tym roku, podstawami działania EMI są zróżnicowanie i ulepszenie usług. 

 

Klimakonwektory

 

Po wzroście w 2015 roku, rynek klimakonwektorów ustabilizował się w 2016 roku z 1,61 mln urządzeń (+3% wzrostu) w całym regionie EMEA. Warto podkreślić wyraźny wzrost sprzedaży w Turcji i Rosji, odpowiednio +40% i +15%. Wciąż rosną rynki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (odpowiednio +20% i +7%), natomiast stosunkowo stabilne są w krajach takich jak Francja czy Niemcy. Jednakże we Włoszech, dla których udział w rynku klimakonwektorów w regionie EMEA wynosi ok. 20%, sprzedaż w 2016 roku spadła o ok. -4% i wyniosła ok. 318 tys. urządzeń.

 

 

2017 8 19 1

 

 

Jeśli chodzi o typy klimkonwektorów, utrzymuje się trend z lat ubiegłych. Urządzenia 2-rurowe stanowią 77% rynku, zaś 4-rurowe – 23%. Z punktu widzenia wykonania, klimakonwektory z i bez obudowy poziomej stanowiły po 30% rynku, natomiast urządzenia kasetowe i kanałowe stanowią resztę rynku.

 

 

Rooftopy

 

Europejski rynek rooftopów wzrósł o prawie +10% w 2016 roku, w Europie sprzedano ok. 12,9 tys. urządzeń. Największym rynkiem jest Turcja, z 2500 urządzeń i wzrostem o ok. 12%. Tuż za nią jest Francja, z 2350 urządzeniami, choć odnotowano tam spadek rynku o -12%. Włochy i Hiszpania radziły sobie lepiej ze wzrostem odpowiednio +20% i +4%, przy sprzedaży 1690 i 1800 urządzeń.

 

Pod względem mocy i technologii, najwyższa sprzedaż w Europie dotyczyła urządzeń o średniej mocy między 17 a 120 kW. W Europie najpopularniejsze są urządzenia rewersyjne, z udziałem w rynku ok. 65%.

 

Jeśli chodzi o instalacje, montaże w nowych budynkach stanowią 64% rynku europejskiego, zaś remonty – 36%. Dominuje zastosowanie w budynkach komercyjnych – 62% urządzeń.

 

 

 2017 8 19 2

 

 

Centrale wentylacyjne

 

Wartość rynku central wentylacyjnych w Europie w 2016 roku wynosiła 1,9 mld euro, z czego 409 mln przypadło na Niemcy, 321 mln na Europę Północną, 220 mln na Europę Wschodnią, 130 mln na Turcję oraz 131 mln na Rosji i WNP. Podobnie jak w 2015 roku, w Unii Europejskiej rynek był stabilny. W Rosji i na Bliskim Wschodzie odnotowano spadki o ok. -20%, a w Afryce rynek stracił -15% wartości. W 2015 roku nastąpił ostry spadek w Niemczech, ale obecnie liczby najwyraźniej się ustabilizowały. Niemcy pozostają światowym liderem, z udziałem w rynku 20%, za nimi są kraje nordyckie z ok. 15%.

 

Rynek europejski napędzają głównie urządzenia o małej mocy (< 5000 m3/h), które stanowią 60% sprzedanych urządzeń, z czego 16% to urządzenia o bardzo niskiej mocy (3/h). Według klasyfi kacji energetycznej Euroventu ponad połowa urządzeń ma najwyższą klasę (A i A+), a 15% –klasę B.

 

 

 2017 8 19 3

 

 

W Unii Europejskiej udział wymienników płytowych i obrotowych wynosi niemal pół na pół, przy ok. 5% zajmowanych przez wymienniki opływowe i z rurką ciepła. Ok. 40% sprzedawanych central to urządzenia kompaktowe.

 

 

Chillery

 

W regionie EMEA rynek chillerów szacuje się na 24,5 mln kW, z czego 16,5 mln przypada na UE. W Europie występuje wyraźny podział geografi czny urządzeń o różnych mocach. Urządzenia o małych i średnich mocach sprzedają się głównie na południu Europy. Jak w latach ubiegłych, we Włoszech, Francji czy Hiszpanii pracują głównie urządzenia poniżej 700 kW. Włochy utrzymały pozycję lidera z udziałem rynkowym ok. 25%, natomiast Francja i Hiszpania mają po ok. 12% udziału w rynku. Dla urządzeń ponad 700 kW przoduje Turcja, z udziałem rynkowym 15%, a tuż za nią są Niemcy – 13,5%.

 

 

2017 8 20 1

 

 

Rozwój rynku nie jest szczególnie pomyślny dla Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano spadki odpowiednio -12% i -20%. W Hiszpanii, Włoszech i Niemczech rynek jest stabilny, a wskaźniki wzrostu wynoszą od -2% do +2%. Poza UE, w Rosji odnotowano spadek o -10%.

 

Z punktu widzenia technologii, dominują agregaty chłodzone powietrzem, stanowiąc 80% rynku. Wykluczając urządzenia o mocach poniżej 50 kW (w tym domowe pompy ciepła) i skupiając się na średnich i dużych mocach, obserwujemy, iż połowę rynku stanowią agregaty produkujące tylko chłód, z czego 7% mają system free-coolingu pośredniego.

 

Jeśli chodzi o sprężarki dla urządzeń poniżej 50 kW, rynek składa się niemal wyłącznie ze sprężarek wirowych – po połowie udziałów przypada na sprężarki standardowe i inwerterowe. Dla urządzeń ponad 50 kW, obserwujemy głównie sprężarki śrubowe (standardowe i inwerterowe) i sprężarki z łożyskami magnetycznymi, z zaznaczeniem, że wraz ze wzrostem mocy oba rodzaje są coraz popularniejsze, stanowiąc ok. 95% rynku dla urządzeń powyżej 700 kW (nieco poniżej 10% z tej liczby stanowią sprężarki z łożyskami magnetycznymi).

 

 

Chłodzenie centrów danych

 

Rynek w 2016 roku szacuje się na ok. 29,3 tys. urządzeń sprzedanych w Unii Europejskiej, w tym 65% stanowią szafy klimatyzacji precyzyjnej, 18% urządzenia rackowe, 16% urządzenia stosowane w stajach bazowych telefonii komórkowej i 1% centrale wentylacyjne.

 

 

2017 8 20 2

 

 

Przodują Włochy, gdzie sprzedano 5300 urządzeń, za nimi są Niemcy z 4630 urządzeniami, a następnie Francja i Wielka Brytania, po ok. 3800 urządzeń.

 

W zakresie szaf klimatyzacji precyzyjnej, w Unii Europejskiej w porównaniu do ubiegłego roku nastąpił spadek o -10%: w Hiszpanii i Portugalii spadek wyniósł -12%, zaś największy spadek odnotowano we Włoszech (-24%). Inaczej było w krajach Beneluksu i we Francji – były w dobrej formie, ze wzrostem sprzedaży odpowiednio o +8% i 6%.

 

W regionie EMEA, 2/3 sprzedanych urządzeń stanowiły urządzenia z odparowaniem bezpośrednim, a resztę – agregaty. Proporcja ta jest jednakowa dla wielu krajów w tym regionie, z wyjątkiem Francji i Niemiec, gdzie sprzedaje się więcej chillerów – stanowią one ponad 50% sprzedaży. Jeśli chodzi o moc, 50% sprzedawanych chillerów to urządzenia o mocy ponad 60 kW, zaś 60% urządzeń z odparowaniem bezpośrednim to rozwiązania o mocy poniżej 30 kW. Co więcej, zauważamy trend wzrostowy w szafach klimatyzacji precyzyjnej ze sprężarkami modulowanymi (14% sprzedawanych urządzeń) i opcją free-coolingu (4%). Na Bliskim Wschodzie i w Afryce urządzenia z free-coolingem stanowią już połowę sprzedawanych urządzeń.

 

 

Filtry powietrza

 

Podobnie jak w poprzednich latach, rynek filtrów w Unii Europejskiej pozostał stabilny i wyniósł niemal 950 mln euro. Niemcy ponownie były liderem, z udziałem rynkowym 19%, za nimi kraje skandynawskie z 14% i Francja z 12%.

 

Jeśli chodzi o wzrost, wyróżniały się Szwecja i Francja, z wysokimi wskaźnikami wzrostu: +20% i +12%. Niemcy, Wielka Brytania i Dania doświadczyły spadku o ok. -2%. Zdecydowanie ponura jest sytuacja w Rosji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie spadki wyniosły ponad -10%.

 

 

2017 8 20 3

 

 

Jeśli chodzi o technologię, ponad połowę rynku stanowią filtry średnie i dokładne. Za nimi są filtry zgrubne i HEPA-ULPA, z udziałami rynkowymi po ok. 20%. Pod kątem mediów, 50% stanowią filtry workowe. Na drugim miejscu (28%) są filtry kasetowe oraz filtry V, z udziałem rynkowym 16%.

 

90% rynku europejskiego wciąż bazuje na wymianie filtrów.

 

 

Wymienniki ciepła

 

Po lekkim spadku w 2015 roku, rynek ustabilizował się w 2016 roku i w regionie EMEA wyniósł 990 mln euro. Stabilność zawdzięcza Francji i Hiszpanii, we Włoszech i Niemczech nastąpiły spadki po -6%.

 

Największy udział w rynku (15%) mają Niemcy, następnie Włochy (11%) i Francja (9%). Poza UE, największy udział w rynku (10%) ma Rosja, a następnie Bliski Wschód (9%).

 

Inaczej niż w latach ubiegłych, wymienniki chłodzone powietrzem w 2016 roku zwiększyły udział rynkowy do 25%. Reszta rynku obejmuje parowniki (45%), skraplacze (22%) oraz wymiennik powietrzne i CO2 (8%).

 

 

2017 8 21 1

 

 

Co do zastosowań, rynek jest zdominowany przez chłodnictwo komercyjne (29%) i przemysłowe (19%), a tylko 17% stanowi komfort (centralne ogrzewanie, klimatyzacja etc.), wymiany urządzeń stanowią 66% rynku, zaś 34% – dostawy dla budynków nowych.

 

 

Wieże chłodnicze

 

W regionie EMEA rynek wież chłodniczych zmniejszył się o ok. 5%. Jeśli przyjrzeć się bliżej przyczynom tego trendu widać, że zmiana ta jest nieco łagodzona – w Francji, Niemczech i Hiszpanii spadki wyniosły do -20%, ale sytuacja poprawiła się

 

 

 2017 8 21 2

 

 

w innych krajach, jak Wielka Brytania czy Turcja, gdzie wzrosty wyniosły ok. +12%.

 

Liderem rynku są Niemcy, z 11% udziału, blisko za nimi są Włochy (9%) i Turcja (8%). Poza Europą, Bliski Wschód ma 12% udziałów w rynku.

 

W Europie nie zmienia się technologia wież chłodniczych: wieże otwarte wciąż stanowią blisko 2/3 rynku, w porównaniu do wież zamkniętych. W niektórych krajach, takich jak Belgia, jest odwrotnie, a np. we Francji i Turcji wieże zamknięte mają nieco większy udział niż otwarte.

 

Jeśli chodzi o moc zainstalowaną, większość instalacji (60%) ma poniżej 10 komórek, a tylko 2% – powyżej 50%. Większe moce występują głównie w Rosji i jej byłych krajach satelickich (WNP), a także w Finlandii i Turcji.

 

 

Belki chłodzące

 

W 2016 roku w Europie rynek belek chłodzących wart był 65 mln euro, z czego 28 mln przypada na Europę Północną (największy rynek), 6 mln na Francję, 3,2 mln na Włochy i 2,8 mln na Niemcy. Rynek europejski jako całość wzrósł o ok. 10%. Zawdzięczamy to głównie imponującemu wzrostowi (ponad +20%) w Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Należy też podkreślić znaczny (+15%) wzrost w Europie Wschodniej. Wzrost nie dotyczy rynku rosyjskiego (spadek ponad -20%) oraz francuskiego i tureckiego (-5%).

 

Jeśli chodzi o rodzaje belek chłodzących, urządzenia aktywne stanowiły ponad 90% rynku. Pośród nich 73% stanowiły urządzenia wbudowane, a 27% – odsłonięte. Rynek ten opiera się głównie o nowe budynki, gdyż dostawy do budynków remontowanych to zaledwie 1/4 sprzedanych urządzeń.

 

 

Osuszacze basenowe

 

Rynek osuszaczy basenowych w 2016 roku pozostał względnie stabilny. Rynek urządzeń ze strumieniem pojedynczym wzrósł do 6400 urządzeń (ok. 60% rynku), z czego 1500 sprzedano we Francji i 1300 w Niemczech. Rynek urządzeń o strumieniu podwójnym (40%) skurczył się o ok. –8%, w regionie EMEA sprzedano 4800 urządzeń. Ponownie największymi rynkami okazały się Niemcy i Francja, z odpowiednio 660 i 550 sprzedanymi urządzeniami.

 

Więcej informacji dostępne jest w Eurovent Market Intelligence: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

 

materiał: Eurovent Market Intelligence EMI

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

  • Pompy ciepła 2012

  • Pompy ciepła 2013

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.