Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne – tendencje w konstrukcji urządzeń
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 15.01.2018

Rynek Polski oferuje bardzo szeroki wybór central wentylacyjnych, a jak wygląda rynek inwestycyjny? Na jakiej wielkości centrale jest największe zapotrzebowanie i czym kierują się inwestorzy: ceną, jakością, efektywnością czy też innymi względami? 

 

 

2017 10 40 1

 

 

Paweł BOCIAN (VENTIA)

 

Rzeczywiście, w ostatnich latach rynek central wentylacyjnych powiększył się o szereg mniejszych i większych producentów. Wydaje się jednak niemożliwe odpowiedzenie na pytanie, na jakie wielkości jest największe zapotrzebowanie. Wszystko zależy bowiem właśnie od Inwestora. Ci specjalizujący się w obiektach użyteczności publicznej, czy biurowcach, są co do zasady zainteresowani zdecydowanie większymi urządzeniami, o wydajnościach od kilku do kilkunastu tysięcy m3/h. Podobnie sprawa wygląda w przypadku fabryk i szeroko pojętego przemysłu.

 

Zauważyć można natomiast pewien trend w przypadku mniejszych central, co widać zresztą w ofercie różnych producentów. Coraz częściej spotkać można małe rekuperatory przeznaczone do pojedynczych mieszkań, nie tylko w budownictwie jednorodzinnym, ale także wielorodzinnym. Ventia jako dystrybutor central wentylacyjnych Komfovent sama może pochwalić się kilkoma tego typu inwestycjami.

 

Można natomiast zauważyć zdecydowaną tendencję do szukania rozwiązań jak najtańszych, co niestety rzadko idzie w parze z wysoką jakością i wbrew pozorom podnosi koszty, na przykład ze względu na częstą konieczność wizyt serwisowych. Pytanie, czy warto.

 

 

Tomasz CZAMARA (LINDAB)

 

W tym roku widać zdecydowanie ożywienie na rynku inwestycyjnym, który nie jest jednoznacznie ukierunkowany. Można zaobserwować zwiększenie zainteresowania zarówno na małe urządzenia do wentylacji domów jednorodzinnych i niewielkich biur, ale także do budynków przemysłowych i obiektów służby zdrowia.

 

Pozytywną zmianą na rynku jest to, że wzrasta świadomość inwestorów, coraz częściej zwracają oni uwagę na jakość urządzeń i koszty ich eksploatacji, a także obsługę posprzedażową. Na każdej płaszczyźnie spełniamy najwyższe standardy.

 

Dostępne na rynku urządzenia powinny być dostosowane do coraz bardziej restrykcyjnych wymagań energetycznych i technicznych. Centrale wentylacyjne dystrybuowane przez Lindab przed wprowadzeniem do obrotu badane są w niezależnych laboratoriach, dzięki czemu uzyskują niezbędne aprobaty i atesty. Jeśli chodzi o urządzenia modułowe to powinny posiadać certyfi kat Eurovent, który jest jedynym gwarantem, że dostarczone centrale wentylacyjne będą w 100% zgodne ze specyfi kacją techniczną proponowanego rozwiązania.

 

 

Czym powinna charakteryzować się dobra centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna na potrzeby budynków biurowych? Na jakie parametry należy zwrócić uwagę dobierając urządzenia?

 

Paweł BOCIAN (VENTIA)

 

W mojej opinii zdecydowanie na wysoką jakość proponowanych rozwiązań. W dobie projektowania niemal szczelnych budynków, bez możliwości otwierania okien wręcz niedopuszczalne są przestoje w pracy centrali wentylacyjnej. Brak wymiany powietrza, czy też jej zbyt niska krotność, powoduje pogorszenie warunków pracy. Spada wydajność osób przebywających w budynku, pojawiają się bóle głowy i poczucie zmęczenia.

 

Poprawna praca centrali powinna też być niezauważalna. Chodzi oczywiście o głośność. W tym miejscu zdecydowany apel zarówno do projektantów instalacji, jak i wykonawców – zbyt mały przekrój kanałów, czy zbyt duże opory instalacji zawsze powodować będą większy hałas. Te sprawy warto rozpatrywać już na etapie koncepcji. Warto również zwrócić uwagę na materiał izolacyjny. W przypadku Komfovent jest to zazwyczaj wełna mineralna o grubości 50 mm, stanowiąca doskonałą barierę zarówno termiczną, jak i akustyczną.

 

W epoce cyfryzacji naturalnym wydaje się też zdalne sterowanie, czy monitorowanie parametrów pracy centrali wentylacyjnej z dowolnego fizycznie miejsca. Już na etapie planowania zakupu warto sprawdzić, czy w danej centrali istnieje taka możliwość. Dzięki temu w łatwiejszy sposób można zarządzać pracą urządzenia, sprawdzać, jak wpływa na bieżące koszty, ale także dokonać diagnozy w przypadku jakiejkolwiek awarii. Warto też zwrócić uwagę, czy deklaracje, że centrala X ma możliwość podłączenia do BMSu ma tę możliwość w standardzie, czy też drobnym druczkiem napisane jest, ile faktycznie będzie to kosztowało. Podobnie zresztą sprawa ma się w przypadku automatyki.

 

Tomasz CZAMARA (LINDAB)

 

Konfi guracja centrali i jej funkcje zależą od potrzeb inwestora czy najemcy powierzchni biurowej. Dobra centrala wentylacyjna powinna zapewniać komfort w budynku biurowym przez długie lata użytkowania. Kluczową kwestią jest to, aby dostarczała wymaganą ilość powietrza o określonych parametrach. Kolejna ważna rzecz to fi ltracja powietrza i utrzymanie centrali w czystości. SALDA wprowadziła rozwiązania higieniczne nie tylko dla obiektów czystych, ale też higieniczne centrale dla obiektów biurowych i jest to nowy trend potwierdzony certyfi katem Eurovent dla dwóch poziomów higieniczności. Poziom 1 − obiekty użyteczności publicznej w tym biura, oraz poziom 2 − klasa higieniczności (restrykcyjna dla pomieszczeń czystych). Ma to służyć przede wszystkim zapewnieniu wysokiej kultury serwisowania i czyszczenia takich urządzeń dla zapewnienia komfortu. Rozsądne jest też stosowanie fabrycznej automatyki plug&play i nie należy jej kojarzyć z automatyką, która kontroluje jednie temperaturę i ilość powietrza. Elastyczność konfi guracji automatyki, możliwość podpięcia zewnętrznych sygnałów cyfrowych czy analogowych oraz komunikacja BMS powinny być standardem w urządzeniach wentylacyjnych. Wybierając urządzenia AmberAir, użytkownik dostaje możliwość komunikacji bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, aplikacje na smartfony lub przez zewnętrzny system BMS po dowolnym protokole komunikacyjnym (ModBUS, BACNet, MBus, KNX, LON, WEB i inne).

 

 

Urządzenia te oferowane są także w wersjach specjalnych – basenowej, higienicznej, dla szpitali. Czym powinny charakteryzować się takie rozwiązania, czym kierować się przy doborze? potrzeby budynków biurowych? Na jakie parametry należy zwrócić uwagę dobierając urządzenia?

 

(...)

 

 

A jak wygląda kwestia eksploatacji – regulacja oraz wymagania serwisowe odnośnie central wentylacyjnych?dla szpitali. Czym powinny charakteryzować się takie rozwiązania, czym kierować się przy doborze? potrzeby budynków biurowych? Na jakie parametry należy zwrócić uwagę dobierając urządzenia?

 

(...)

 

 

Jakie innowacje wprowadzane są w tych urządzeniach, aby poprawić ich wydajność, energochłonność i trwałość – np. automatyka centrali?

 

(...)

 

 

Na koniec, czy mogliby Państwo przytoczyć jedną z ciekawszych, większych w ostatnim czasie realizacji z zastosowaniem Państwa central wentylacyjnych?

 

(...)

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.