SWEGON & Blue Box Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnego monitoringu – nowe możliwości i wyzwania
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 29.03.2018

Obecnie systemy wentylacji i klimatyzacji to już nie tylko sprawnie działające pojedyncze urządzenia wentylacyjne, czy też instalacje odpowiedzialne za dostarczanie chłodu lub mocy grzewczej, lecz przede wszystkim rozbudowane systemy, które w sposób możliwie energooszczędny zarządzają ilością oraz jakością powietrza, a także gospodarką cieplną i chłodem w skali całego obiektu. 

 

W celu sprostania tym wyzwaniom nowoczesne systemy klimatyzacji wymagają coraz bardziej specjalistycznych układów sterowania, monitoringu i zarządzania. Kluczowe jest zatem tworzenie systemów automatyki przez firmy posiadające szczegółową wiedzę na temat urządzeń łączonych w zespoły i odpowiednie doświadczenie w opracowywaniu tego typu zagadnień. Nie jest tajemnicą, że wiedzą taką dysponuje przede wszystkim producent danych urządzeń i obecnie, zwykle właśnie dzięki zastosowaniu specjalistycznych systemów sterowania dostarczanych bezpośrednio przez producenta, jest możliwe uzyskanie maksymalnie wysokiej efektywności energetycznej urządzeń oraz jakości i niezawodności pracy całego systemu.

 

 

Wentylacja, chłodzenie i ogrzewanie zoptymalizowane w jeden system

 

Proces budowy układów sterowania i optymalizacji współpracy pomiędzy urządzeniami klimatyzacyjnymi jest rozwijany i doskonalony przez fi rmę Swegon od wielu lat. Wszystkie elementy tych układów zostały opracowane i zintegrowane pod kątem jakości klimatu wewnętrznego, oszczędności energii i niezawodności. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój kompletnych i zoptymalizowanych energetycznie systemów stworzonych dla całych budynków, czy nawet grup obiektów. Należy podkreślić, że jedynie całościowe spojrzenie na dany obiekt, z uwzględnieniem wszystkich instalacji oraz systemów sterowania, daje szansę na uzyskanie realnych oszczędności eksploatacyjnych. Szczególne znaczenie ma niezawodność urządzeń, jak też ich wzajemna współpraca i kompatybilność.

 

Z tego powodu większość obecnie produkowanych przez Swegon urządzeń umożliwia ich konfigurowanie w dedykowane ściśle współpracujące systemy pod nazwą Swegon Solutions™. Rozwiązania te uwzględniają zarówno wysokie wymagania w aspekcie energooszczędności jak i zmieniające się w trakcie eksploatacji potrzeby użytkownika i jego komfortu. Systemy te zawierają wszystkie niezbędne elementy, począwszy od central klimatyzacyjnych, poprzez agregaty chłodnicze, układy rozdziału i dystrybucji powietrza, mocy chłodniczej i cieplnej, po kompletną zintegrowaną automatykę. Na rynku Unii Europejskiej proces ten dodatkowo stymulują wchodzące w życie nowe normy, przepisy i wymagania związane m.in. z Ekoprojektem.

 

Można wymienić wiele poszczególnych elementów składowych i układów tworzących razem całość w postaci nowoczesnych systemów automatyki, sterowania i monitoringu oferowanych przez fi rmę Swegon. Przybliżmy zatem tylko niektóre z nich.

 

 

2017 12 32 1

Rys. 1. Systemy sterowania – Swegon &Blue Box

 

 

Web Serwer

 

Zintegrowany w agregatach wody lodowej Blue Box i centralach klimatyzacyjnych GOLD daje możliwość zdalnego dostępu do urządzeń i podglądu oraz zmian parametrów ich pracy (także na urządzeniach mobilnych), poprzez sieć komputerową za pomocą przeglądarki internetowej.

 

 

Multilogic®

 

System umożliwiający zarządzanie nawet 32 urządzeniami po podłączeniu ich do sieci LAN. Każde z poszczególnych urządzeń może być zarządzane oddzielnie, zależnie do wymagań i warunków pracy. System oferowany jest w pełni kompletny, tzn. fabrycznie wyposażony w niezbędne urządzenia sterujące i oprogramowanie – nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych sterowników i szaf sterowniczych na obiekcie. W standardzie dostępne są następujące tryby pracy:

 

 • Praca zrównoważona – wszystkie urządzenia pracują równolegle z takim samym równym obciążeniem, każde z tym samym priorytetem; 
 • Praca stopniowa – urządzenie z wyższym priorytetem działa do osiągnięcia 100% mocy zanim dojdzie do uruchomienia kolejnego urządzenia w układzie;
 • Praca zoptymalizowana – poszczególne urządzenia (zwykle różnego typu i różnej wielkości) pracują w różnych trybach, tzn. niektóre w trybie pracy zrównoważonej, inne w trybie stopniowym, a wybór trybu pracy odbywa się z priorytetem osiągnięcia najwyższej efektywności działania całego systemu; 
 • Praca z urządzeniem zapasowym – w tym trybie jedno z urządzeń rotacyjnie pracuje jako zapasowe (redundantne) i jest uruchamiane w sytuacjach awarii urządzenia dyżurnego.

 

 

Multifree®

 

Jest to unikalna funkcja zaprojektowana specjalnie dla agregatów wody lodowej z modułowymi sekcjami free-coolingu, wykorzystywana do systemów chłodzenia wymagających niezawodności, ciągłości pracy i zastosowania redundancji (np. konfi guracji N+1). W systemach tego typu funkcja Multifree® jest w stanie wykorzystywać moduł free-coolingu w urządzeniach, które w danym okresie znajdują się w trybie czuwania, co pozwala na: 

 

 • zwiększenie całkowitej wydajności i efektywności free-coolingu, czyli w konsekwencji oszczędności energii pobieranej przez cały system;
 • wzrost temperatury zastąpienia TFT układu free-coolingu, co skutkuje zmniejszeniem liczby godzin pracy sprężarek i wydłuża żywotność urządzeń; 
 • możliwość ograniczenia zapotrzebowania na wydajność indywidualnych urządzeń, czyli szansę obniżenia nakładów inwestycyjnych i wymaganej ilości miejsca na montaż agregatów.

 

 

Flowzer®

 

Inteligentny system Flowzer® oparty jest na zmiennym przepływie medium ochładzanym przez agregaty wody lodowej. Został on zaprojektowany w celu zoptymalizowania pracy i uzyskania maksymalnych oszczędności zużycia energii przez pompy. Oferowany jest w czterech wariantach, w zależności od przeznaczenia, rodzaju, czy też stopnia skomplikowania instalacji hydraulicznej.

 

 

Blueye®

 

To system zdalnego nadzoru obejmujący szereg unikalnych funkcji. System Blueye® zapisuje w chmurze parametry pracy, dane i wykresy, dając możliwość tworzenia raportów działania oraz zaawansowanych analiz wykorzystywanych przez centrum serwisowe w celu usprawnienia działania i przewidywania potencjalnych awarii. System Blueye® umożliwia zdalną kontrolę i monitoring, nie tylko jednostek fi rmy Swegon, ale także urządzeń innych producentów takich jak centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, pompy, mierniki energii, zawory i wiele innych, a jedynym warunkiem współpracy jest możliwość połączenia za pośrednictwem sieci Ethernet/RS4585.

 

System Blueye® umożliwia prowadzenie serwisu zdalnego i prewencyjnego, co daje wymierne korzyści dla użytkowników urządzeń produkcji Swegon takie jak: 

 

 • bezpośrednie i szybkie wsparcie naszego wykwalifi kowanego zespołu serwisowego; 
 • ograniczenie przestojów urządzeń, dzięki zdalnej diagnostyce awarii i błędów oraz możliwości podejmowania prewencyjnych działań przez serwis;
 • zmniejszenie potrzeb interwencji serwisowych bezpośrednio na obiekcie, co przekłada się na ograniczenie kosztów serwisowych; 
 • w przypadku konieczności interwencji na miejscu, dzięki zdalnej diagnozie, jest możliwość optymalnego przygotowania ekipy serwisowej do podejmowanych działań. Serwis jadąc na miejsce, posiada dokładną informację o problemie dzięki czemu jest już wyposażony w odpowiednie części zapasowe oraz narzędzia; 
 • możliwość diagnozy, a w niektórych przypadkach nawet usuwania awarii zdalnie. Wszystko to umożliwia wczesne wykrycie usterek zanim wystąpią poważne awarie.

 

 

2017 12 33 1

 Rys. 2. Logika działania systemu Blueye® (*tylko uprawnieni użytkownicy)

 

 

Podsumowanie

 

Wszystkie opisane powyżej systemy są tylko częścią większej całości rozwiązań i systemów sterowania Swegon. Można tu wymieniać jeszcze chociażby takie układy jak: nowa bezprzewodowa generacja systemu WISE (systemy wentylacji DCV), układy SmartLink umożliwiające pełną integrację agregatu wody lodowej z centralą klimatyzacyjną GOLD i systemem wentylacji, czy specjalistyczne dedykowane do centrów danych rozwiązania dynamicznej zmiany punktu pracy dla szaf klimatyzacji Datatech (system CWDS).

 

Należy podkreślić, że systemy te wciąż ulegają modyfi kacjom i udoskonaleniom, tworząc nową jakość na rynku oraz kreując wcześniej niedostępne funkcje i możliwości.

 

 

 

Witold SKRZYPULEC
– Doradca Techniczno-Handlowy,
SWEGON

 

 

 

 

Swegon Sp. z o.o.
ul. Owocowa 23
62-080 Tarnowo Podgórne
k. Poznania
tel.: +48 61 816 87 00
fax: +48 61 814 63 54
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.swegon.pl

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.