Otwarcie wielofunkcyjnego, mobilnego stanowiska dydaktycznego do laboratorium chłodnictwa na wydziale IBHiIŚ Politechniki Warszawskiej
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.05.2018

W dniu 27 listopada na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego, mobilnego stanowiska dydaktycznego do laboratorium chłodnictwa zbudowanego przez pracowników Wydziału – Michała Sobieraja i Piotra Ziętka. Budowa stanowiska trwała 6 miesięcy i była efektem realizacji wyników II edycji konkursu pt. „Urządzenia demonstracyjne dla szkół wyższych” organizowanego przez Fundację Ochrony Klimatu PROZON w ramach Programu Wspierania Polskiej Edukacji Chłodniczej. W uroczystości udział wzięli między innymi Prof. Krzysztof Wojdyga – Dziekan Wydziału IBHiIŚ oraz Pan Krzysztof Grzegorczyk – Prezes Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, którzy wspólnie przecięli wstęgę i tym samym symbolicznie oddali stanowisko do użytkowania.

 

Autorzy stanowiska podziękowali panom Prof. Krzysztofowi Wojdydze i Krzysztofowi Grzegorczykowi za współpracę przy budowie stanowiska, a Fundacji PROZON za organizowanie cyklicznego konkursu o tematyce chłodniczej. Złożyli również podziękowania Panu dr inż. Marianowi Rubikowi za wsparcie i pomoc oraz firmom, które szczególnie wsparły budowę stanowiska: WILO Polska Sp. z o.o., SWEP Slovakia s.r.o, Siemens Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o. oraz PPUCh Tarczyn Sp. z o.o.

 

Stanowisko pozwala analizować pracę sprężarkowego obiegu parowego łącznie w 96 wariantach wyposażenia. W urządzeniu zastosowano m.in. trzy rodzaje wymienników ciepła po stronie parowania i skraplania, cztery rodzaje elementów rozprężnych i wymiennik regeneracyjny. Zmiany konfiguracji polegają na wyborze poszczególnych podzespołów przez odpowiednie ustawienie zaworów odcinających zarówno w obiegu czynnika chłodniczego, jak i w obiegach wodnych dolnego i górnego źródła. Stanowisko umożliwia podgląd i rejestrację wszystkich istotnych parametrów układu chłodniczego oraz instalacji towarzyszących, w tym:

 

 • temperatury i ciśnienia czynnika chłodniczego w 8 punktach obiegu, 
 • strumienia masy czynnika chłodniczego,
 • mocy pobieranej przez sprężarkę, 
 • temperatury i strumienia objętości cieczy chłodzącej skraplacze oraz dostarczającej ciepło do parowaczy. 

 

 

2018 02 17 1

 

 

2018 02 17 2

 

 

Stanowisko będzie wykorzystywane do edukacji studentów na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych na stanowisku studenci będą mogli m.in. wyznaczyć przebieg procesów na wykresie roboczym czynnika chłodniczego, określić wartości współczynnika wydajności grzejnej i chłodniczej, charakterystykę cieplną różnych wymienników ciepła, charakterystykę sprężarki. Będą mogli również analizować opłacalność zastosowania regeneracji ciepła, wpływ zmienności strumienia ciepła dostarczanego do parowacza i odprowadzanego ze skraplacza na parametry pracy obiegu.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.