Zmiany w kartach urządzeń według ustawy F-gazowej Komentarz ekspercki
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.05.2018

Nowelizacja ustawy F-gazowej, dostosowując polskie prawo do unijnego Rozporządzenia 517/2014, wprowadza także zmiany w obowiązkach związanych z prowadzeniem Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów. 

 

Nowelizacja budzi zarówno wśród branży, jak i operatorów szereg pytań. Przedstawiamy dwa konkretne przykłady pytań od operatorów oraz odpowiedzi, których udzielił ekspert w zakresie legislacji chłodniczej Michał Dobrzyński (www.aveECO.pl). Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc także serwisantom w prawidłowym wypełnieniu obowiązków.

 

 

2018 02 24 1

 

 

1. Czy kartę urządzenia zakładamy dla kompletu urządzeń (agregat + jednostki wewnętrzne), czy wystarczy podać tylko dane agregatu?

 

Kartę urządzenia zakłada się dla jednego kompletnego urządzenia (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne traktowane są łącznie). Jedno urządzenie według legislacji F-gazowej to jeden układ chłodniczy (jeden obieg czynnika chłodniczego).

 

Przykłady: 

 

 • jeśli mamy 1 jednostkę zewnętrzną połączoną z 10 jednostkami wewnętrznymi, a w ramach tej instalacji czynnik krąży tylko w 1 obiegu chłodniczym – w myśl przepisów F-gazowych mamy jedno urządzenie; 
 • jeśli mamy 2 jednostki zewnętrzne połączone ze sobą oraz z 10 jednostkami wewnętrznymi i w ramach tej instalacji czynnik krąży tylko w 1 obiegu chłodniczym – w myśl przepisów F-gazowych mamy jedno urządzenie; 
 • jeśli mamy 2 jednostki zewnętrzne (nawet na jednej ramie), ale z agregatami posiadającymi odrębne układy chłodnicze (czynnik z jednego układu nie miesza się z czynnikiem z drugiego układu) i pierwszy z tych agregatów zewnętrznych zasila 4 jednostki wewnętrzne, a drugi z agregatów zasila pozostałe 6 jednostek wewnętrznych – mamy dwa układy (obiegi) chłodnicze, a więc – w myśl przepisów F-gazowych – dwa urządzenia. A to oznacza dwie karty urządzeń, dwa przeglądy itd.

 

 

2. Czy zakładając kartę urządzenia podajemy wartość nominalną czynnika, czy faktyczną ilość już z dopełnieniem?

 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt. 3 znowelizowanej Ustawy, w karcie urządzenia należy podawać m.in.:

 

dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego (...) zawartych w urządzeniu w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości (…) fluorowanego gazu cieplarnianego dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4.

 

Wspomniany pkt. 4 stanowi: zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowa- Zmiany w kartach urządzeń według ustawy F-gazowej Komentarz ekspercki Nowelizacja ustawy F-gazowej, dostosowując polskie prawo do unijnego Rozporządzenia 517/2014, wprowadza także zmiany w obowiązkach związanych z prowadzeniem Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów. nia i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym: (…)

 

Zakładając kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (CRO) należy podać aktualną ilość czynnika zawartego w urządzeniu. Rozpatrzmy ten obowiązek na przykładach.

 

Przypadek 1. Jeśli montowany jest klimatyzator fabrycznie napełniony ilością 3,4 kg czynnika R410A i w trakcie instalacji NIE został dodany żaden czynnik, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy: 

 

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg; 
 • czynność „instalowanie”, rubryka dodano: 0,0 kg;
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania); 
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje: – ilość fabrycznie napełniona: 3,4 kg; – ilość dodana podczas instalowania: 0,0 kg; – łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

 

Przypadek 2. Jeśli montowany jest klimatyzator fabrycznie napełniony ilością 2,9 kg czynnika, a w trakcie instalacji dodano 0,5 kg czynnika, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy:

 

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg (bo 2,9+0,5); 
 • czynność „instalowanie”, rubryka dodano: 0,5 kg; 
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania); 
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje: – ilość fabrycznie napełniona: 2,9 kg; – ilość dodana podczas instalowania: 0,5 kg; – łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

 

Przypadek 3. Jeśli montowany jest analogiczny klimatyzator, który NIE zostałby fabrycznie napełniony czynnikiem chłodniczym, a w trakcie instalacji wpuszczono 3,4 kg czynnika, w CRO powinny znaleźć się następujące wpisy: 

 

 • ilość czynnika w instalacji: 3,4 kg;
 • czynność „instalowanie”, rubryka dodano: 3,4 kg;
 • czynność „kontrola szczelności” – oczywiście jest wymagana niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia (lub w praktyce realizowana w trakcie uruchamiania);
 • na etykiecie klimatyzatora powinna być etykieta, zawierająca informacje: – ilość fabrycznie napełniona: 0,0 kg; – ilość dodana podczas instalowania: 3,4 kg; – łączna ilość czynnika zawarta w urządzeniu: 3,4 kg.

 

Wraz z naszym ekspertem redakcja HVACR.pl przypomina także o innych ważnych zmianach dotyczących wypełnienia kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.

 

 

Łatwiejsze życie operatora i serwisanta

 

Terminy na zakładanie nowych kart urządzeń oraz na dokonanie wpisu o zrealizowanej czynności serwisowej zostały wydłużone – teraz mamy na to 15 dni roboczych. Jeśli w karcie urządzenia znajdą się błędy, Instytut Chemii Przemysłowej (który zarządza CRO) może zażądać ich korekty – na jej wprowadzenie jest 14 dni roboczych.

 

Ułatwieniem codziennego funkcjonowania jest też możliwość przypisania do karty urządzenia trzech (zamiast jednej) tzw. osób kontaktowych, uprawnionych do dostępu w CRO do kart urządzeń danego operatora. Co więcej, osoba dokonująca wpisu już nie musi mieć personalnego certyfikatu F-gazowego. Może dokonać wpisu na podstawie protokołu serwisowego sporządzonego i podpisanego przez osobę uprawnioną (technika z odpowiednim certyfikatem F-gazowym).

 

 

 

Zakres informacji wprowadzanych do karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów

 

W każdej Karcie Urządzenia należy podać (m.in.): 

 

 • dane urządzenia; 
 • nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (...); 
 • imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej wszystkich osób kontaktowych wyznaczonych przez operatora; 
 • imię i nazwisko osoby, która założyła kartę, i każdej osoby, która dokonała wpisu do karty; 
 • datę sporządzenia karty i datę dokonania każdego kolejnego wpisu do karty; 
 • dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego; 
 • informacje o odzyskanym oraz dodanym czynniku, z podziałem na czynnik pierwotny, zrecyklingowany i zregenerowany; 
 • zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, w tym wyniki kontroli szczelności (uwaga, wcześniej nie było takiego obowiązku!); 
 • informacje na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w urządzeniu oraz ich kontrolowania; 
 • nazwę i siedzibę podmiotu, imię i nazwisko osoby wykonującej te czynności oraz (jeśli jest wymagany) numer certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla firm.

 

 

 

 

Nasz ekspert: Michał Dobrzyński

 

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.

 

Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na ponad stu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i poprzedniej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej.

 

Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat (1999–2014), oraz Dyrektor Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000–2010).

 

www.aveeco.pl

KONSULTING, SZKOLENIA I AUDYTY EKOLOGICZNE

 

 

 

Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów – przygotuj się już dziś!

 

Ponieważ nowelizacja zmienia zasady prowadzenia kart urządzeń, zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy, administrator systemu CRO, Instytut Chemii Przemysłowej, z dniem 1 lutego 2018 roku dostosował Rejestr do aktualnych wymogów ustawy o F-gazach. Po aktualizacji operatorzy są zobowiązani do zaktualizowania Kart Urządzeń w terminie 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2018 roku. Już od 1 lutego 2018 roku można:

 

 • zamykać Karty założone w CRO dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt. 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2
 • zakładać nowe Karty dla urządzeń zawierających (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt. 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów oraz będących: stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t).

 

 

 

Artykuł został przygotowany
przez Redakcję portalu HVACR.pl.
Przedruk za zgodą Redakcji

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.