Reklama
 
 
 
Regulacja układów hydraulicznych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007
Spis treści
Regulacja układów hydraulicznych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
Page 2
Page 3
Wszystkie strony
    W instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych w których ciepło (''zimno'') jest transportowane w obiekcie za pośrednictwem cieczy pośredniczącej (najczęściej jest to woda lub wodny roztwór glikolu) dla uzyskiwania wymaganych mocy cieplnych poszczególnych wymienników ciepła, strumienie przepływu płynów powinny odpowiadać wartościom projektowym. 
Dla tych warunków kolejno dobierane są zawory regulacyjne do każdego wymiennika, a następnie, po dokonaniu obliczeń i zrównoważeniu instalacji hydraulicznej, dobierana jest pompa. Parametry pracy pompy muszą odpowiadać parametrom pracy instalacji. Taki stan układu nazywamy często stanem nominalnym lub projektowym.

     Problem polega jednak na tym, że nawet w niezbyt rozbudowanej instalacji składającej się z klimakonwektorów, belek chłodniczych lub chłodnic powietrza w centralach, powyższy stan pracy instalacji albo występuje bardzo rzadko albo nie zdarza się w ogóle. Pompy cieczy chłodzącej muszą pracować w sposób ciągły w okresie w którym funkcjonuje system klimatyzacji, a z racji tego, że strumienie przepływu w układach chłodzenia z powodu małych różnic temperatur, są znacznie większe niż w układach grzewczych - układy pompowe w tych systemach stanowią często pokaźny udział w kosztach eksploatacyjnych oraz w zużyciu energii przez obiekt.
     Projektowanie układów hydraulicznych ma ścisły związek z jakością regulacji wydajności poszczególnych wymienników, co również wpływa na zużycie energii przez obiekt. W obliczu więc czekającego nas wdrażania dyrektywy unijnej EPBD można stwierdzić, iż traktowany do tej pory w sposób ''mechaniczny'' (na zasadzie: ''policz opory i dobierz pompę'') problem doboru poszczególnych elementów sieci hydraulicznej, jej równoważenia oraz wyposażenia stanie się w przyszłości jednym z ''węzłów optymalizacyjnych'' projektowania systemu klimatyzacji.
     Autorzy opracowania postanowili w cyklicznych referatach - artykułach przybliżyć całokształt zagadnień związanych z tymi problemami i chociaż niektóre z nich wydają się być ''podstawowe i fundamentalne'' to jednak niezbędne jest ich uporządkowanie w postaci wytycznych pozwalających na ukierunkowanie procesu projektowania w stronę optymalizacji tego zagadnienia. Nie należy traktować jednak, że wnioski sformułowane przez autorów stanowią wykładnię dla wszystkich przypadków projektowych, gdyż każdy projektowany obiekt (i instalacja) stanowi ''odrębny organizm'' i musi być potraktowany indywidualnie.

Podstawowe ''zagadnienia optymalizacyjne'' przy projektowaniu sieci hydraulicznej
     Głównym celem, który przyświeca rozważaniom autorów jest problem minimalizacji zużycia energii elektrycznej przez system pompowy w warunkach pracy przy zmiennym obciążeniu cieplnym poszczególnych wymienników ciepła w obiekcie. Można do tego celu wykorzystać podstawową zależność opisaną równaniem:

 

 

gdzie:
Eel/S - sumaryczna ilość energii elektrycznej zużywanej w ciągu sezonu przez pompę [kWh],
Vi - chwilowy (''godzinowy'') strumień przepływu przez pompę [m3/s],
DPi - chwilowa (''godzinowa'') wysokość podnoszenia pompy [Pa],
hi- chwilowa (''godzinowa'') całkowita sprawność układu pompowego,
ti - sumaryczna ilość godzin pracy pompy w warunkach ''i'' [h],
i - warunki (stan) pracy pompy trwający przez określoną ilość godzin w ciągu sezonu.

     Problem optymalizacyjny może być więc postawiony w następujący sposób: przy projektowaniu układu hydraulicznego należy dążyć do zapewnienia:
a) minimalnego strumienia przepływu,
b) ograniczonej do minimum wysokości podnoszenia pompy,
c) zapewnić pracę układu pompowego przy możliwie maksymalnej sprawności,
d) ograniczać do minimum czas pracy pompy w niekorzystnych z powodów a), b) i c) warunkach.

     Wyżej wymienione warunki podstawowe optymalizacji projektowej układu hydraulicznego wiążą się z koniecznością podejmowania szeregu ''praktycznych'' decyzji uwzględniających poprawność i niezawodność funkcjonowania całego systemu klimatyzacji (mających także związek z wielkością dobieranych wymienników, rurociągów itp.). Można do nich zaliczyć w szczególności:
 • rodzaj cieczy pośredniczącej w wymianie ciepła,
 • temperatury tej cieczy,
 • autorytet i charakterystyki zaworu regulacyjnego,
 • sposób połączenia agregatu z siecią hydrauliczną obiektu,
 • strukturę sieci hydraulicznej obiektu,
 • typ, charakterystykę i rodzaj regulacji pompy,
 • wyposażenie dodatkowe układu hydraulicznego.
  (...)


 •  

  Reklama

  POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

  • Pompy ciepła 2012

  Reklama

  Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

  CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

  INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.