Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Nawiewniki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007
Spis treści
Nawiewniki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Page 2
Wszystkie strony
Zadaniem nawiewników powietrza jest nie tylko dostarczenie do pomieszczenia odpowiedniego strumienia powietrza wentylującego lub klimatyzującego, ale również dystrybucja powietrza w sposób gwarantujący właściwy przepływ powietrza w całym pomieszczeniu. 
W wentylacji (albo klimatyzacji) projektowanej pod kątem zapewnienia komfortu cieplnego przebywającym w pomieszczeniu osobom, powietrze nawiewane powinno stale i równomiernie przepływać przez całą strefę przebywania ludzi, przy czym prędkość i temperatura powietrza muszą być dobrane tak, aby nie wywoływały odczucia chłodu, gorąca lub przeciągu. Powietrze wentylujące powinno być usunięte z pomieszczenia dopiero po całkowitym wykorzystaniu jego właściwości asymilacyjnych. Nieprawidłowy dobór nawiewników (typu i/albo liczby) prowadzi do powstawania w pomieszczeniu tzw. stref martwych (czyli takich, w których nie zachodzi wymiana powietrza) oraz stref, w których przekroczone są dopuszczalne prędkości, temperatury i wilgotności powietrza.

Lokalizacja nawiewników powietrza
     Prawidłowa lokalizacja nawiewników powietrza jest bardzo istotna z uwagi na poprawność funkcjonowania całego systemu wentylacyjnego w pomieszczeniu. Usytuowanie nawiewników podyktowane jest wieloma kryteriami, między innymi takimi jak: kształt pomieszczenie, jego wysokość, wyposażenie, lokalizacja drzwi i okien, usytuowanie wywiewników czy istniejące przeszkody budowlane. Nawiewniki powietrza powinny być tak umieszczone, aby strumień powietrza z nich wypływający nie natrafiał na całej drodze przez pomieszczenie, aż do osiągnięcia strefy przebywania ludzi, na żadne przeszkody typu oprawy oświetleniowe, podciągi, kolumny (słupy) itp. mogące zakłócić jego swobodny przepływ. Również ważna jest odległość pomiędzy nawiewnikami jak i od elementów budowlanych. Jeżeli wypływ strumienia powietrza znajduje się w pobliżu ściany czy stropu należy zwrócić uwagę na występowanie efektu Coandy - polegającego na wydłużeniu zasięgu strumienia poprzez ślizganie się strugi po powierzchni przegrody. Czasami zjawisko to wykorzystywane jest celowo podczas wyboru usytuowania nawiewników. Nie uwzględnienie tego efektu może prowadzić do powstania zbyt dużych prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. Nawiewniki nie powinny znajdować się również zbyt blisko wywiewników, aby nie nastąpiło zjawisko tzw. krótkiego spięcia, czyli przepływu strumienia powietrza nawiewanego bezpośrednio do wywiewnika, bez przepływu przez strefę przebywania ludzi i zasymilowania zanieczyszczeń i zysków ciepła.
     Nawiewniki powietrza ze względu na usytuowanie można podzielić na:
 • ścienne (np. kratki wentylacyjne, dysze, nawiewniki szczelinowe),
 • sufitowe (np. anemostaty),
 • podłogowe (np. kratki wentylacyjne),
 • przyścienne (np. nawiewniki wyporowe),
 • specjalne (np. montowane w fotelach, stopniach, posadzce, zintegrowane z elementami wywiewnymi itd.).
       Niektóre typy nawiewników charakteryzują się możliwością umieszczenia ich w zróżnicowany sposób (np. ścienne jako sufitowe i odwrotnie), a także producenci dopuszczają pracę pewnych rodzajów nawiewników jako elementy wywiewne.
       Proces projektowania instalacji wentylacyjnej należy poprzedzić wykonaniem odpowiednich obliczeń strumienia powietrza wentylującego, a następnie wyborem rodzaju elementów nawiewnych i wywiewnych. Wybór typu nawiewników wynika przede wszystkim z rodzaju i charakterystyki pomieszczenia, w jakim będą one pracować oraz z wyboru ogólnego sposobu wymiany powietrza w systemie mieszającym lub wyporowym (rys. 1).

  (...)

  Parametry charakteryzujące nawiewniki powietrza
       Po wyborze ogólnego systemu wentylacji lub klimatyzacji, dokonując szczegółowego doboru nawiewników należy wziąć pod uwagę wiele parametrów, między innymi takie jak:
 • strumień powietrza nawiewanego,
 • zasięg strugi powietrza nawiewanego,
 • prędkość zamierania w strudze,
 • rozpływ powietrza,
 • prędkość efektywną wypływu powietrza z  nawiewnika,
 • ugięcie strugi nawiewanej,
 • stopień indukcji,
 • stratę ciśnienia powietrza na nawiewniku,
 • poziom mocy akustycznej nawiewnika,
 • możliwość regulacji kierunku i ilości nawiewanego powietrza.


 •  

  POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

  CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

  INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.