Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Propozycja Systemu Certyfikacji personelu i firm opracowana podczas realizacji projektu polsko-holen
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007
W latach 2004-2005 w Ministerstwie Środowiska (Departament Polityki Ekologicznej), we współpracy z Ministerstwem Gospodarki (Departament Polityki Przemysłowej), w ramach pomocy przedakcesyjnej, realizowano projekt zatytułowany Development and implementation of refrigerant policy in Poland (Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania z czynnikami ziębniczymi w Polsce).
Był on finansowany przez rząd holenderski, stąd też głównym wykonawcą projektu była holenderska organizacja Netherlands Organization for Applied Scientific Research, departament TNO Environment, Energy and Process Innovation. Polskim współwykonawcą był natomiast Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie, zaproszony przez Ministerstwo Środowiska jako jednostka badawczo-rozwojowa podległa Ministerstwu Gospodarki i posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z dziedziny chłodnictwa.
     W trakcie realizacji projektu zorganizowano kilkanaście spotkań z przedstawicielami branży chłodniczej, które w efekcie pozwoliły na zebranie opinii środowiska, w kwestiach zarówno czysto technicznych i merytorycznych, jak i dotyczących problemów ze stanowieniem, a następnie stosowaniem obowiązującego prawa.
     Projekt dotyczył wdrażania istniejących i nowopowstających aktów prawnych mających związek z branżą chłodniczą. Prace przeprowadzone w tym okresie w rezultacie doprowadziły do stworzenia propozycji systemu certyfikacji personelu oraz firm w zakresie substancji kontrolowanych oraz gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia tego systemu w przyszłości na inne czynniki ziębnicze oraz wdrożenia systemu certyfikacji personelu zgodnego z normą PN-EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu.
(...)

Opis systemu certyfikacji
     Schemat Systemu Certyfikacji przedstawiony został na rysunku 1.

Przedstawiona poniżej propozycja Systemu Certyfikacji, opracowana w ramach projektu przez TNO i COCH została przyjęta przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Gospodarki, z założeniem, że wdrażanie systemu nastąpi w momencie wejścia w życie przepisów Unii Europejskiej w sprawie gazów fluorowanych.
(...)

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.