Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Izolacje w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007
Spis treści
Izolacje w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej
Strona 1
Page 3
Wszystkie strony
O ekonomiczności składowania i niezawodności pracy urządzeń chłodniczych w wielu przypadkach decyduje właściwie dobrana i wykonana izolacja rurociągów, zbiorników, przegród budowlanych, konstrukcyjnych, osłon maszyn i aparatów. W artykule przedstawiono ważniejsze problemy związane z zagadnieniem zasad konstruowania materiałów izolacyjnych i nierozłącznie związany z tym temat wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja i promieniowanie) i masy (dyfuzja pary wodnej). 
    Umownie izolacjami nazywamy takie materiały, dla których współczynniki przewodzenia ciepła są mniejsze niż 0,3 W/m.K ( l <0,3) - rys. 1. Najczęściej są to materiały niejednorodne, wieloskładnikowe, których skład i konstrukcja w istotny sposób wpływa na udział różnych rodzajów przekazywania ciepła w całkowitym strumieniu przepływającym przez materiał.

     Rodzaj, grubość, technologia wytworzenia materiału izolacyjnego w każdym przypadku zależy od konkretnego zastosowania. Związane jest to z problemem oszczędności energii i ochroną przed wpływem wysokiej (lub niskiej) temperatury. Dotyczy to wszystkich rozwiązań technicznych, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia przepływu ciepła: począwszy od kriogeniki, chłodnictwa, poprzez budownictwo, ciepłownictwo aż po metalurgię, energetykę, pożarnictwo, przemysł chemiczny a ostatnio heliotechnikę [2,5]. Należy pamiętać, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie przepływu ciepła pomiędzy ciałami o różnych temperaturach, istnieją natomiast możliwości zmniejszenia jego intensywności [3].

Wymagania stawiane izolacjom w chłodnictwie i klimatyzacji
     O wyborze rodzaju i grubości izolacji decydują różne czynniki. Można je podzielić na trzy grupy: cieplne, czynniki związane z innymi niż cieplne właściwościami fizycznymi oraz czynniki technologiczne i ekonomiczne.
     Do wymagań cieplnych można zaliczyć [2]:
 • efektywność cieplną zależną od właściwości cieplnych izolacji,
 • stabilność właściwości cieplnych w czasie,
 • niezależność właściwości cieplnych od położenia w ziemskim polu grawitacyjnym,
 • jednorodność i izotropowość właściwości cieplnych,
 • niska zawartość wilgoci i słabe właściwości jej adsorpcji z otoczenia,
 • łatwość uzyskania próżni,
 • zakres temperatur w jakich ma być stosowana izolacja.

       Inne cechy izolacji cieplnych decydujące o ich wyborze to [2]:
 • gęstość (ciężar właściwy),
 • wytrzymałość na nacisk,
 • niska rozszerzalność objętościowa,
 • odporność na szok termiczny, działania płomienia, czynniki chemiczne i erozję,
 • nieszkodliwość dla środowiska (np. związki chlorofluorowęglowe używane jako środki pieniące przy wytwarzaniu niektórych typów izolacji niszczą stratosferyczną warstwę ozonową),
 • nieszkodliwość dla człowieka (np. znane są właściwości rakotwórcze izolacji azbestowych, szkodliwe jest również osadzanie się w płucach, podczas wdychania, włókien o średnicy poniżej 2 mm i długości około 5 m wykonanych z innych materiałów).


 •  

  POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

  CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

  MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

  INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.