Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Uzdatnianie wody lodowej w zakładach przetwórstwa spożywczego
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007

    Trwałość instalacji wody lodowej, zapotrzebowanie na energię oraz jej efektywność działania zależą nie tylko od zastosowanej technologii, ale także od jakości nośnika zimna tj. wody, która służy do przekazywania zimna ze źródła (parowacza wytwornicy lodowej) do odbiorników końcowych. 

W skład instalacji wchodzą [1]:

 • chłodnica wody; zatopiony lub niezatopiony parowacz wytwornicy wody lodowej, stanowiący ogniwo łączące źródło zimna z instalacją wody lodowej,
 • sieć przewodów z osprzętem,
 • pompy obiegowe,
 • nośnik zimna (woda),
 • odbiorniki zimna.

 

 

 Woda jest najtańszym i najlepszym (dzięki swym właściwościom fizycznym) nośnikiem zimna w układzie wody lodowej. Stwarza ona jednak pewne problemy eksploatacyjne, w przypadku kiedy nie jest właściwie uzdatniana.


Jakość wody lodowej w układzie chłodzenia

    Autorzy nie znaleźli w literaturze wymagań, jakim powinna odpowiadać woda lodowa w układach chłodzenia wodnego. Należy zatem przyjąć, że nie powinna być gorszej jakości, niż woda w układach chłodzenia.
    Należy wskazać, że brak jest krajowych i zagranicznych norm, dyrektyw unijnych normujących jakość wody w obiegach chłodzenia. Są to przede wszystkim zalecenia stosowane przez różnych producentów chłodnic przeponowych i chłodni wyparnych.
    W tabeli przedstawiono wymagania stawiane wodzie chłodzącej dla obiegów przemysłowych [2].
    Ograniczenie zawiesin jest bardzo ważne, gdyż ich wypadanie wiąże się z porastaniem parowaczy, co przyspiesza znakomicie rozwój życia biologicznego i wypadanie osadów mineralnych. Zaleca się utrzymać zawartości zawiesin poniżej 200 mg/dm3, stąd należy stosować bocznikową filtrację wody. Strumień bocznikowo filtrowanej wody powinien zdaniem autorów wynosić od 5 do 15% strumienia wody przepływającej przez układ chłodzenia, co ograniczy ilość zawiesiny w obiegu. (…)

Sposób zabezpieczenia instalacji wody lodowej

    Prawidłowo pracująca instalacja wody lodowej powinna zapewnić wysoką jakość nośnika zimna, jakim jest woda. Awaria powodująca rozszczelnienie może doprowadzić do kontaktu wody lodowej z produktem spożywczym powodując jego zanieczyszczenie. Odpowiednia jakość wody minimalizuje możliwość zaistnienia awarii.
    Autorzy na podstawie wieloletnich obserwacji układów wody lodowej doszli do wniosku, że woda lodowa w układzie chłodzenia powinna być:
 • częściowo zmiękczona, jednak z przyczyn korozyjnych o twardości nie niższej niż 3°n;
 • zainhibitowana uniwersalnym inhibitorem korozji chroniącym wiele metali występujących w układzie chłodzenia takich jak: stal zwykła i chromowo-niklowa, aluminium, miedź, mosiądz, brązy;
 • zaimpregnowana biocydem;
 • stale filtrowana na boczniku pomp obiegowych z wydajnością 5÷15% przepływu w obiegu głównym. (…)

 

 

 

 

 Rys. Uproszczony schemat oczyszczania i korelacji układu wody lodowej: 1 – zbiornik wody lodowej, 2 – wężownica z czynnikiem ziębniczym, 3 – woda lodowa, 4 – zespół pomp obiegowych, 5 – przydławienie, 6 – filtr workowy, 7 – korekcja chemiczna (dozowanie)


Wnioski

    Czystość mikrobiologiczna wody lodowej zależy od czystości całego układu chłodzenia. Na czystość wody lodowej mają wpływ osady wytrącane wskutek:
 • inkrustacji związków powodujących twardość wody,
 • korozji,
 • rozwoju mikrobiologicznego.
   

 

    Zmniejszenie ilości osadów, o ile się wytrącają, może być sprawnie przeprowadzone wskutek filtracji bocznikowej w filtrach workowych o dobranej średnicy oczek korzystnie od 50 do 5 μm.
    Priorytetowo należy usuwać przyczynę powstawania osadów i dążyć do zahamowania procesów inkrustacyjnych, korozyjnych i mikrobiologicznych poprzez prawidłowe uzdatnianie wody (co najmniej jej zmiękczania) i dozowanie preparatów o własnościach:

 • biocydu,
 • inhibitora korozji,
 • antyskalanta.

 

 

 

 

   Wśród biocydów mogących praktycznie być zastosowane w układach wody lodowej zaliczają się roztwory dwutlenku chloru i sole polimerowych pochodnych guanidyny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.