Seminarium – Wykorzystanie CO2 w Chłodnictwie Handlowym PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.06.2012

W dniach 10 i 12 maja, 2012 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Osielsku kolo Bydgoszczy przy współudziale Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło sie seminarium na temat CO2 jako czynnika chłodniczego w średnim chłodnictwie handlowym. Seminarium było przeznaczone dla osób z branży chłodnictwa średniego zainteresowanych wprowadzeniem do użycia CO2 jako czynnika chłodniczego. Uczestnikami seminarium były osoby z placówek handlowych, przedstawiciele producentów urządzeń chłodniczych jak i osoby z firm serwisowych oraz instalujących urządzenia chłodnicze.

 

 

co2_1_480

 

Otwarcia seminarium dokonał Wicestarosta Powiatu Bydgoskiego Pan Zbigniew Łuczak i Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkolenia i Certyfikacji Pan Grzegorz Starszak, który podziękował uczestnikom Seminarium za liczne przybycie, a autorom za przygotowanie prezentacji. W seminarium uczestniczyło ponad 40 osób z całej Polski. W przygotowanie tego Seminarium zaangażowały się również firmy: Danfoss Poland, Linde Gaz Polska, Johnson Controls International, Friga-Bohn, Norpe Polska, Emerson Electric Poland, Gea Grasso oraz Gazex, których przedstawiciele przygotowali bardzo interesujące prezentacje.

 

Głównym celem seminarium było zaznajomienie szerszego grona zainteresowanych osób stanem wiedzy na temat CO2 (R744) jako czynnika chłodniczego w chłodnictwie średnim (handlowym). Seminarium podzielone zostało na dwie główne części. W pierwszej części omówiono zagadnienia teoretyczne, stan prawny i możliwości realizacji instalacji chłodniczych na CO2 w Polsce. Natomiast druga część poświęcona była wyłącznie zagadnieniom praktycznym związanym z projektowaniem i realizacją rzeczywistych, już pracujących w Polsce instalacji na CO2 jak i układom kaskadowym, głównie pracujących z CO2/NH3.

 

Pan Andrzej Wesołowski w swoich dwóch prezentacjach omówił zagadnienia teoretyczne związane z CO2 jako czynnikiem chłodniczym, jego przewagę nad innymi czynnikami, jak i krótko zagadnienia legislacyjne. Były to ciekawe prezentacje wprowadzające słuchaczy w sposób przystępny w zagadnienia nowego czynnika chłodniczego jakim jest CO2 i jego wyższości nad nowym czynnikiem chemicznym jakim jest R1234yf. Pan Wesołowski omówił także różnice pomiędzy sprężarkami na HFC i R744, a także przedstawił nowe rodzaje sprężarek rożnych firm (ich aktualne wzory) jakie w najbliższej przyszłości mogą być dostępne na rynku chłodniczym.

 

Kolejną osobą prezentującą bardzo ciekawe materiały dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z instalacjami chłodniczymi na CO2 był pan Mikołaj Klenkiewicz z firmy Danfoss Poland. Skupił się głównie na automatyce kontrolnej dla układów na R744, a także przedstawił zrealizowane instalacje chłodnicze z automatyką firmy Danfoss.

 

co2_2_480

 

Pan Wojciech Siuda z firmy Linde Gaz Polska, omówił w sposób wyjątkowo wyczerpujący informacje na temat rożnych czynników chłodniczych, ich wpływu na atmosferę jak i poinformował uczestników o możliwościach zakupu CO2 na polskim rynku. Trzeba zaznaczyć, że firma Linde Gaz Polska jest jednym z największych dystrybutorów wielu czynników chłodniczych w naszym kraju, w tym również CO2.

 

co2_3_480

 

Pan Piotr Sikora z firmy Johnson Controls International zaprezentował rzeczywistą instalację chłodniczą na R744 o temperaturze parowania do -55°C. Omawiana instalacja charakteryzuje się bardzo zwartą budową, co jest jej wielką zaletą.

 

co2_4_480

 

co2_5_480

 

Z kolei Pan Daniel Torres z firmy Friga-Bohn we Francji zaprezentował bardzo szczegółowo produkcję elementów instalacji chłodniczych pracujących na R744 jakie znajdują sie w ofercie Friga-Bohn. Oferta firmy w zakresie elementów układu chłodniczego dla instalacji na R744 jest bardzo szeroka i każdy projektant znajdzie w niej dla projektowanego układu niezbędne elementy.

 

co2_8_480

 

Bardzo ciekawe, trzy prezentacje przedstawił Pan Robert Petryk z firmy NORPE Polska. Omówił w nich nie tylko rzeczywistą instalację chłodniczą na CO2 pracującą w Rzeszowie, ale również w sposób bardzo jasny i interesujący realizację tej inwestycji, jej proces uruchamiania jak i konserwacje. W końcowej części zaprezentował uczestnikom zdalną kontrolę parametrów pracy tej instalacji. W kolejnych prezentacjach Pan Petryk poruszył zagadnienia związane z COP w układach na R744 w pracy nad i podkrytycznej oraz porównał system z bypass i bez. Pan Petryk zakończył swoje wystąpienie zaprezentowaniem mebli chłodniczych na R744.

 

Przedstawiciel firmy Emerson Electric Poland, pan Robert Grejcz po wstępnym omówieniu zakresu produkcji sprężarek firmy Emerson – Copeland przedstawił ofertę tej firmy w zakresie sprężarek pracujących z CO2 jako czynnikiem chłodniczym. Jak wiemy, firma Emerson-Copeland jest wiodącym producentem sprężarek spiralnych, w tym również na R744. Omawiane sprężarki spiralne były zainstalowane w rzeczywistym obiekcie chłodniczym w systemie kaskadowym oraz booster.

 

Kolejnym mówcą był pan Marek Mierzwiński z firmy GEA Grasso, który przedstawił w interesujący sposób sprężarki tłokowe firmy GEA Grasso i Bock pracujące na R744, ich zalety, jak i różnice pomiędzy sprężarkami na czynniki chłodnicze z grupy HFC i R744. Różnice te są znaczące, głównie ze względu na własności termodynamiczne czynników HFC i R744, jak i ciśnień.

 

Ostatnią prelekcję wygłosił pan Tomasz Wojtowicz z firmy Gazex na temat wykrywania wycieków R744 z instalacji chłodniczych, jak i warunków bezpieczeństwa, które należy zachować pracując z CO2 jako czynnikiem chłodniczym. Było to bardzo interesujące przedstawienie obowiązujących norm związanych z obecnością CO2 w atmosferze, w kontekście instalacji chłodniczej pracującej na CO2.

 

co2_8_480

 

Podsumowując należy podkreślić, że spotkanie to było bardzo interesujące w swojej formule organizacyjnej jak i merytorycznej. Uczestnicy mieli sposobność w czasie samej prezentacji jak i przerw zadawać pytania i rozmawiać z autorami prezentacji, którzy bardzo chętnie i szeroko odpowiadali na nie. Bazując na dopytywaniu sie uczestników o następne spotkanie na ten temat, należy wnioskować że seminarium było ciekawe i spełniło pokładane w nim oczekiwania.

 

co2_6_480

 

co2_7_480

 

Należy więc liczyć, że ta ocena pozwoli na cykliczne kontynuowanie tej tematyki przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh, co podniesie ogólną wiedzę z zakresu nowych czynników chłodniczych.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.