Legionella w instalacjach budynków Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Wprowadzenie przepisów związanych z ograniczeniem  potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez bakterie Legionella stało się dla projektantów, służb epidemiologicznych i eksploatacyjnych impulsem do poszerzenia zakresu swojej wiedzy. Działania takie podjęli również autorzy publikacji, opierając się początkowo na procedurach stworzonych przez uznane, międzynarodowe stowarzyszenia, organizacje rządowe i ponadnarodowe. Niestety sama znajomość procedur i zaleceń dotyczących projektowania i eksploatacji instalacji nie poparta interdyscyplinarną i praktyczną wiedzą o zachodzących w nich zjawiskach jest często niewystarczająca do uzyskania zakładanych efektów. Zmusiło to autorów do przeprowadzenia szczegółowej analizy problemu obecności bakterii Legionella w instalacjach budynków, zarówno w aspekcie epidemiologicznym, jak i technicznym.

Przeprowadzone przez autorów badanie literatury krajowej i światowej wykazało, że pomimo dużej liczby publikacji, brakuje na rynku wydawniczym monografii praktycznie łączących te dwa wyżej wymienione aspekty, ułatwiających czytelnikowi zrozumienie występujących w instalacjach zjawisk fizycznych i mikrobiologicznych,  mających decydujący wpływ na stan higieniczny instalacji.

 

Mając na uwadze potrzebę szybkiego dostosowania instalacji w przeważającej części budynków w Polsce oraz sposobu ich eksploatacji  do  wymagań przepisów, autorzy postanowili wesprzeć ten proces i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W powstałym kompendium wiedzy teoretyczno – praktycznej czytelnik może zapoznać się zarówno z przepisami związanymi z obecnością bakterii Legionella w instalacjach budynków, procedurami jej likwidacji, jak i pouczającymi, nie zawsze uwieńczonymi sukcesem przykładami realizacji zaleceń i procedur.

 

Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli książka okaże się użyteczna dla projektantów i użytkowników instalacji, służb epidemiologicznych, służb medycznych, a przede wszystkim jeżeli pomoże uratować czyjeś zdrowie lub życie.

 

Tytuł: Legionella w instalacjach budynków
Autorzy: Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser


Spis treści

1.    Wstęp

2.    Legioneloza – przyczyny i  konsekwencje zakażenia. Ryzyko infekcji.

 • Bakteria Legionella – występowanie
 • Drogi zakażenia
 • Konsekwencje zakażenia - Legioneloza
 • Ryzyko infekcji
 • Przyczyny zwiększonego ryzyka infekcji w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia
 • Skażone instalacje źródłem infekcji
 • Skutki uboczne podejmowanych działań zapobiegawczych. Szacowanie ryzyka.

 

3.    Środowiskowe czynniki rozwoju bakterii Legionella.

4.    Wpływ temperatury  ciepłej wody  na rozwój bakterii Legionella

5.    Wymagania aktów prawnych dotyczące występowania bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody

 • Wymagania obowiązujące w Polsce
 • Zalecenia obowiązujące w innych krajach
 • Dawka infekcyjna
 • Stopień skażenia instalacji a ryzyko infekcji
 • Badania wody na obecność bakterii Legionella

 

6. Węzły zasilające instalacje ciepłej wody  -  ograniczanie ryzyka rozwoju bakterii Legionella

 • Jakość zimnej wody zasilającej węzły ciepłej wody
 • Zasobniki ciepłej wody
 • Zasobniki z wężownicą
 • Sposoby doprowadzania wody cyrkulacyjnej do zasobnika
 • Przepływ wody cyrkulacyjnej poza zasobnikiem jako sposób zmniejszenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella
 • Wysokotemperaturowe zasobniki ciepłej wody
 • Zasobniki w instalacjach solarnych i instalacjach wyposażonych w pompy ciepła
 • Cechy konstrukcyjno – materiałowe zasobników
 • Instalacje bezzasobnikowe
 • Redukcja liczebności bakterii Legionella w wymienniku płytowym
 • Pompy cyrkulacyjne

 

7.    Minimalizacja ryzyka rozwoju bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych ciepłej wody

 • Podwyższona temperatura warunkiem ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella
 • Rozkład temperatury wody w przewodach instalacji ciepłej wody z cyrkulacją wymuszoną
 • Podtrzymywanie temperatury wody w rurociągach przez elektryczne przewody grzejne
 • Koszty podtrzymywania temperatury minimalizującej ryzyko rozwoju bakterii Legionella
 • Zachowanie ciągłego przepływu wody w obiegach cyrkulacyjnych
 • Wpływ rozbioru z instalacji ciepłej wody na przepływy w obiegach cyrkulacyjnych
 • Zalecane średnice przewodów, grubości izolacji i prędkości przepływu w instalacjach ciepłej wody
 • Projektowanie instalacji ciepłej wody
 • Korozja instalacji
 • Równoważenie instalacji
 • Błędy eksploatacyjne

 

8.    Dezynfekcja instalacji ciepłej wody

 • Dezynfekcja termiczna – narodziny metody i jej zasady
 • Realizacje praktyczne dezynfekcji termicznej
 • Dezynfekcja jonami miedzi i srebra
 • Dezynfekcja chemiczna chlorem gazowym, podchlorynem sodu, dwutlenkiem chloru
 • Ozonowanie wody
 • Dezynfekcja wody promieniowaniem ultrafioletowym
 • Filtracja wody, filtracja sterylna
 • Inne metody oczyszczania wody z mikroorganizmów
 • Dezynfekcja instalacji – konieczne zachowanie umiaru

 

9.    Bakterie Legionella w instalacjach klimatyzacji – wentylacji

 • Obszary rozwoju bakterii Legionella
 • Czerpnie powietrza
 • Przewody doprowadzające powietrze do central wentylacyjnych
 • Filtracja powietrza
 • Wymienniki ciepła
 • Nawilżacze powietrza
 • Nawilżacze parowe
 • Nawilżacze wodne
 • Uzdatnianie wody do nawilżania
 • Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Tłumiki hałasu, izolacje termiczne i akustyczne
 • Wymagania konstrukcyjno – materiałowe związane z utrzymaniem dobrego stanu higienicznego instalacji
 • Czyszczenie instalacji wentylacyjnej
 • Wentylatorowe chłodnie wieżowe
 • Klimatyzatory, fan-coile, sufity chłodzące...

 

10.    Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji instalacji  skażonych bakteriami Legionella

11.    Zalecenia dla szpitali

 • Wymogi technologiczne
 • Wymogi organizacyjne

 

12.    LiteraturaCena: 45,00 zł plus koszty przesyłki 14,64 zł.

Sprzedaż prowadzi:

Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. /fax: 022 843 77 71
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.