Od redakcji 08/2017 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

okadka 08 2017

 

Szanowni Czytelnicy

 

Lipiec i sierpień to dla większości sezon urlopowy, ale i często wzmożonej pracy instalatorskiej dla naszej branży. Okres ten przyniósł nam również od dawna zapowiadaną nowelizację ustawy F-gazowej dostosowującej nasze prawo do wymogów Rozporządzenia (UE) 517/2014.

 

Dnia 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ukazała się „Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fl uorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw". Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

 

 • art. 1 pkt 38 w zakresie art. 49 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 
 • art. 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Oprócz zmian nomenklatury, a co ważne wszelkich przeliczeń napełnienia urządzeń czynnikami chłodniczymi z kg na tony ekwiwalentu dwutlenku węgla (t EqCO2), ustawa wprowadza również obowiązek prowadzenia dokumentacji oraz rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, urządzeń będących agregatami chłodniczymi w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, urządzeń będących organicznymi obiegami Rankine'a, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z nowelizacją należy będzie sporządzić w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

 

Dla branży chłodniczej bardzo ważną zmianą jest wycofywanie z użycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 517/2014 F-gazów o współczynniku GWP powyżej 2500. Od stycznia 2020 r. zakazane będzie stosowanie nowego czynnika R404A i R507 do dopełniania ubytków w instalacjach chłodniczych. Zakaz będzie dotyczył urządzeń zawierających równoważność 40t EqCO2 lub więcej. Przez 10 lat od wprowadzenia tego zakazu (tj. do końca 2019 r.) będzie można stosować R404A i R507 do serwisu, ale wyłącznie z odzysku po poddaniu recyklingowi lub regeneracji.

 

Więcej na temat wprowadzanych zmian znajdą Państwo m.in. w artykule Pana Michała Dobrzyńskiego w numerze 5/2017 „Nowelizacja ustawy o F-gazach w 2017 r.”, opublikowanym również i na naszej stronie www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl.


Zachęcam również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z całą ustawą F-gazową, która dostępna jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1567/1.

 

Wszystkich Państwa, chcących dowiedzieć się więcej na temat nowelizacji ustawy F-gazowej, mających pytania odnoszące się do konkretnej działalności, zachęcam do odwiedzenia naszego stoiska nr 61 w Pawilonie 5a podczas Targów POLAGRA-TECH w dniach 25-28 września, gdzie zaproszeni nasi konsultanci postarają się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

 

 

Tymczasem życzę ciekawej lektury.

 

 

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

 • Pompy ciepła 2014

 • Pompy ciepła 2012

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.