Od redakcji 09/2017 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

okladka-09-2017

 

Szanowni Czytelnicy

 

W zeszłym miesiącu, w słowie wstępu do wydania, sygnalizowałem kilka najważniejszych punktów, jakie wniosła w nasze życie branżowe uchwalona w dniu 12 lipca 2017 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o F-gazach z 2015 r., a która weszła w życie 23 września 2017 r.

 

Ustawa ta wprowadza szereg sankcji, które zostały dostosowane do Rozporządzenia 517/2014, rozszerzając zestaw kar o działania sprzeczne z nowymi obowiązkami i zakazami, które pojawiły się w tej unijnej regulacji. Przewidziano około 70 naruszeń przepisów F-gazowych, w tym dodano szereg surowych kar przewidzianych dla producentów, importerów i dystrybutorów urządzeń oraz dla importerów i dystrybutorów czynników chłodniczych. Chcąc ułatwić nieco pracę fi rmom i osobom podlegającym tej ustawie publikujemy artykuł, opracowanie przygotowane przez pana Michała Dobrzyńskiego, w którym zestawione zostały kary, jakie mogą dotyczyć operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz fi rm instalacyjno-serwisowych branży HVACR.

 

W tym miejscu warto przytoczyć dane z raportu GIOS z kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w trakcie którego skontrolowano 358 podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. W trakcie kontroli stwierdzono 116 nieprawidłowości w tym m.in.: 

 

 • 42 naruszeń – nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji;
 • 14 naruszeń – niesporządzenie Karty Urządzenia w terminie; 
 • 12 naruszeń – nieprzekazanie do bazy danych sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych; 
 • 15 naruszeń – brak odpowiedniego certyfi katu lub świadectwa kwalifi kacji; 
 • 11 naruszeń – brak lub niezgodnie z przepisami wykonywanie przeglądów szczelności.

 

Warto zaznaczyć, że były to początki kontroli, które zostały zintensyfi kowane w 2017 r., a których wyniki będziemy znali na początku 2018 r.

 

Zagadnienia związane z nowelizacją ustawy F-gazowej, wprowadzane rozporządzenia, które mają się jeszcze ukazać w IV kwartale 2017 r., będą również przedmiotem naszej corocznej, już XVI Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej, Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju. Wśród tematów przybliżymy Państwu m.in.:

 

 • obowiązki środowiskowe w świetle najnowszych zmian prawnych dla branży chłodnictwa i klimatyzacji; 
 • kary w legislacji F-gazowej. Jak łatwo stracić majątek; 
 • przyszłość chłodnictwa komercyjnego – czynniki HFC (R404A, R407C, R134a, R507) w najbliższej przyszłości oraz alternatywy;
 • dobór i eksploatacja sprężarek w kontekście nowych czynników chłodniczych – wytyczne producentów; 
 • projektowanie agregatów ziębniczych w ECO-budynkach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie

www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl.

 

Serdecznie zapraszamy i życzę ciekawej lektury.

 

 

Marek Stachurka-Geller

 Redaktor Naczelny

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Pompy ciepła 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

 • Pompy ciepła 2014

 • Pompy ciepła 2012

Reklama

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.