Od redakcji 02/2018 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

ChiK-02-2018 okladka

 

Szanowni Czytelnicy

 

Kontynuując zagadnienia, podjęte w przedmowie do zeszłego wydania Ch&K, dotyczące nowych uregulowań prawnych, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2018 roku, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka artykułów z tego numeru, bezpośrednio odnoszących się do omawianych zagadnień. Pierwszy z nich, autorstwa Barłomieja Adamskiego to SEPR i SEER – dyrektywa Ecodesign dla agregatów chłodniczych. Jak przypomina autor, przez kilka ostatnich lat Komisja Europejska prowadziła konsultacje z przedstawicielami przemysłu chłodniczego i klimatyzacyjnego, w celu ustanowienia europejskich zasad dotyczących minimalnej efektywności urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa i klimatyzacji oraz wymogu ich etykietowania. Te nowe wymogi mają umożliwić użytkownikowi końcowemu łatwe porównanie efektywności różnych agregatów chłodniczych na podstawie dwóch ustanowionych przez dyrektywę wartości wskaźników: SEPR dla agregatów chłodniczych pracujących na potrzeby chłodzenia procesowego oraz SEER dla agregatów klimatyzacji komfortu (bytowej). W artykule zaprezentowano w ogólnych zarysach zasady i zalecenia, dotyczące nowych wytycznych dla agregatów chłodniczych zgodnie z obowiązującą dyrektywą Ecodesign. Nowe wytyczne uwzględniają szereg istotnych faktów, których poprzednie prawo nie brało po uwagę.

 

Kolejne ważne zagadnienie omówione przez Jarosława Müllera dotyczy wymagań związanych z projektowaniem instalacji i doborem central wentylacyjnych w kontekście Ekoprojektu 2018. Rozporządzenia, które wprowadzają nowy podział systemów wentylacyjnych to: 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/ WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8) oraz 1254/2014 z dnia 11 lipca roku 2014 uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/ UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych dla budynków mieszkalnych (Dz.U. UE L 337/27). W artykule autor wyszczególnił różnice w wymaganiach dyrektywy pomiędzy zapisami obowiązującymi od 2016 roku, a tymi, które zaczęły obowiązywać od roku 2018.


W kontekście systemów wentylacyjnych chciałbym również zainteresować Państwa artykułem Igora Sikończyka: Dobór fi ltrów sklasyfi kowanych według PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej. Opublikowana pod koniec 2016 roku międzynarodowa norma ISO 16890 wprowadziła nową klasyfi kację fi ltrów powietrza dla wentylacji ogólnej i dostarczyła projektantom nowych narzędzi do projektowania jakości powietrza wewnętrznego. Zabrakło jednak wprowadzenia wytycznych, jak dobierać nowe klasy fi ltrów dla różnych zastosowań systemów wentylacji. Nowej klasyfi kacji nie można porównać z dotychczasowymi powszechnie stosowanymi klasami G1 do F9 zdefi niowanymi w normie EN 779:2012. Tymczasem wycofanie tej normy i zastąpienie nową spodziewane jest już w drugiej połowie 2018 roku. Opisana w artykule rekomendacja Eurovent nr 4/23 stara się zapełnić tę lukę.

 

 

Polecam Państwa uwadze powyższe artykuły, a także pozostałe tematy zawarte w niniejszym wydaniu.

 

 

 

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.