Od redakcji 03/2024 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Redaktor MSGSzanowni Czytelnicy

 

Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsza Europa. Nowa Dyrektywa EPBD zarówno stawia sektorowi udowlanemu wyzwania, jak i otwiera przed nim nowe możliwości. Wprowadzenie standardu Budynków Zeroemisyjnych od roku 2030 oraz zakaz finansowania kotłów na paliwa kopalne od 2025 stanowią kamienie milowe w dążeniu do dekarbonizacji sektora. To świadectwo zmiany podejścia – od Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) do standardu ZEB. Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaangażowane jest w szybką aktualizację strategii renowacji budynków, aby dostosować się do nowych wymogów dyrektywy EPBD. Integracja systemów niskotemperaturowych z pompami ciepła jest tutaj kluczowa dla poprawy efektywności energetycznej budynków.

Niezwykle istotne jest również wsparcie dla nowych technologii i innowacji. Pompy ciepła zyskują na znaczeniu jako element transformacji energetycznej, szczególnie w kontekście ich roli w osiągnięciu wysokich standardów ZEB. Jednak dla branży budowlanej to także wyzwanie – wymaga to adaptacji, inwestycji i zmiany dotychczasowych praktyk. Nowa dyrektywa to także krok w kierunku zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w sektorze budownictwa, między innymi poprzez wymóg stosowania energii słonecznej w budynkach. Te działania będą miały istotny wpływ na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz na redukcję emisji CO2.

Aby te cele mogły zostać osiągnięte, potrzebna jest szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych stron – od rządu, przez sektor prywatny, po społeczeństwo obywatelskie. Kluczowe jest także wsparcie finansowe dla inwestycji w nowe technologie oraz edukacja społeczeństwa na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej.

W tym kontekście pod koniec marca stowarzyszenie PORT PC ogłosiło uruchomienie kampanii informacyjnej pod nazwą „Pompuj ciepło z głową”. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z używania technologii pomp ciepła w budownictwie oraz edukacja w zakresie zasad efektywnej i niezawodnej instalacji tych urządzeń.

W ramach kampanii planowane są różnorodne działania, w tym dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat technologii pomp ciepła, promowanie najlepszych praktyk przy instalacji oraz ułatwianie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, ma ona na celu wzmacnianie świadomości ekologicznej i promowanie zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej w budownictwie. Ambasadorem kampanii został dr inż. Marek Miara, ekspert w dziedzinie technologii pomp ciepła, który poprowadzi blog oraz będzie prezentowany na stronie kampanii. Miara posiada bogate doświadczenie zawodowe i jest aktywnym uczestnikiem licznych projektów naukowych oraz gremiów branżowych związanych z pompami ciepła. Kampania potrwa do końca tego roku.

Tymczasem zachęcam do lektury niniejszego wydania, którego znaczną objętość stanowi blok poświęcony rynkowi oraz technologii pomp ciepła. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na artykuły na temat potrzeby optymalizacji układów i racjonalnego gospodarowania energią zużywanej na potrzeby wentylacji i klimatyzacji.

 

Życzę ciekawej lektury

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelrny

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.