Amoniakalne instalacje chłodnicze - warsztaty PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 22.12.2011

W dniu 20.10.2011 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh, przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy i pod honorowym patronatem KFCh, odbyły się warsztaty dotyczące amoniakalnych instalacji chłodniczych. Spotkanie dedykowane było dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników i energetyków.

 

2011_12_10a
Uczestnicy warsztatów

 

Otwarcia warsztatów dokonali Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych i Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa Grzegorz Michalski, który podziękował gościom za przybycie i wskazał najważniejsze cele spotkania.
W warsztatach chłodników uczestniczyło ponad 30 specjalistów z całej Polski sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem amoniakalnych instalacji chłodniczych z 20 firm zajmujących się przetwórstwem: warzyw, owoców, mięsa i mleka oraz zaproszeni goście. W organizację i przeprowadzenie tego interesującego wydarzenia zaangażowały się także firmy jak m. in.: GEA Grasso sp. z o.o., Danfoss Poland sp. z o.o. oraz COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze.
Spotkanie, mające na celu uzyskanie i poszerzenie konkretnej wiedzy n.t. problematyki eksploatacji instalacji i gospodarki energetycznej w chłodnictwie amoniakalnym, podzielone zostało na dwie części. Pierwszą część w zakresie teorii poprowadził pan Piotr Kamecki, który połączył zagadnienia czysto teoretyczne z praktyką instalacyjną. Wskazane zostały możliwości optymalizacji instalacji zarówno pod kątem doboru urządzeń jak i parametrów pracy układu np.: temperatury skraplania. Pan Kamecki w swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na prawidłowy dobór skraplaczy.

 

2011_12_10b 2011_12_10c
Na zdjęciach od lewej: Piotr Kamecki, Andrzej Wesołowski

 

Kolejną prezentację przedstawił dr inż. Andrzej Wesołowski, gość honorowy warsztatów, inżynier chłodnictwa z wieloletnią praktyką w międzynarodowych firmach, w tym ponad 20-letnią w Stanach Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę zebranych na odpowiednie przygotowanie parametrów wody i jej uzdatnianie. Przedstawił również nowatorskie rozwiązanie w postaci systemu jonizacji wody, które zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego w przewodach.
Z kolei Pan Marek Mierzwiński z GEA Grasso pokazał możliwości odzysku ciepła z instalacji chłodniczej. Ideałem byłoby tutaj skojarzenie dwóch obiektów np. linii zamrażalniczej do owoców i warzyw np. z basenem.
W części praktycznej pan Albert Depta omówił pokrótce sposoby regulacji instalacji chłodniczej oraz zwrócił uwagę na odpowiedni dobór i umiejscowienie armatury chłodniczej np. zaworów regulacyjnych. Omówił również zasadę odtajania na żądanie, które to pozwala w racjonalny sposób zoptymalizować pobór energii przez urządzania chłodnicze.

 

2011_12_10d 2011_12_10e
Na zdjęciach od lewej: Marek Mierzwiński, Albert Depta


Podsumowując, warto wspomnieć, iż spotkanie było bardzo ciekawe. Formuła warsztatowa pozwoliła zebranym w wygodny sposób wymienić się informacjami z własnych doświadczeń eksploatacyjnych. Wypada więc liczyć na to, że ta cenna inicjatywa będzie kontynuowana i zamieni się wkrótce w cykliczne wydarzenie w naszej branży.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.