II Warszaty – Warunki bezpieczeństwa w eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych. PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.11.2012

 

W dniach 25 i 26 października 2012 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji zorganizowało w Osielsku k. Bydgoszczy II warsztaty dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi. Łącznie w Warsztatach wzięło udział 60 osób, w tym 44 osoby: dyrektorzy techniczni,  główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie maszynowni, reprezentujący 27 dużych firm działających na terenie Polski zajmujących się przetwórstwem: mięsa, mleka, ryb, warzyw, owoców oraz produkcją napojów.

 

Temat spotkania został zaproponowany przez przez kadrę nadzorującą instalacje amoniakalne po zakończeniu  I Warsztatów, które odbyły się w ubiegłym roku. Oficjalnego otwarcia Warsztatów dokonali prof.dr.hab.inż. Mariusz Chalamoński reprezentujący Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  w Bydgoszczy - współorganizatora konferencji, Pan Grzegorz Gontarz - dyrektor Krajowego Forum Chłodnictwa w Warszawie oraz Włodzimierz Nekanda Trepka właściciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Warsztaty zorganizowano pod patronatem honorowym Starosty Bydgoskiego oraz Krajowego Forum Chłodnictwa w Warszawie.

 

warsztaty_II_1

 

Głównym celem warsztatów było uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w zakresie: 

 • monitorowania pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych,
 • gospodarki remontowej maszyn i urządzeń dla utrzymania ciągłości ruchu,
 • wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

Pan Piotr Kamecki oraz Pan Mateusz Lisewski, rozpoczęli Warsztaty od zagadnień dotyczących gospodarki remontowej, przeglądów maszyn i urządzeń w chłodnictwie amoniakalnym. Panowie zrealizowali temat wprowadzający wykorzystując  formę dyskusji. W ten sposób już na początku warsztatów stworzono atmosferę do zadawania pytań, przedstawiania problemów, dzielenia się praktyczną wiedzą i doświadczeniami. Panowie Mateusz Lisewski i Piotr Kamecki byli współgospodarzami spotkania i poprowadzili całość warsztatów.

 

warsztaty_II_3

 

warsztaty_II_2

 

Kontynuując dyskusję Pan Robert Marek z firmy GEA Grasso zaprezentował temat - „usuwanie awarii, czy diagnostyka i prewencja”. Prowadzący jak również osoby biorące udział w dyskusji wskazywali na korzyści wynikające z stosowania planowych działań wyprzedzających sytuacje awaryjne.

 

warsztaty_II_5

 

Pan Marek Mierzwiński z firmy GEA Grasso wprowadził uczestników Warsztatów w tematykę dotyczącą  przestrzegania przepisów dotyczących BHP. Wskazał na zapisy zawarte w normie PN-EN 378-2010  oraz  konieczność zastosowania niektórych nowych wymagań celem zapewnienia standardów bezpieczeństwa w pracy na amoniakalnych instalacjach chłodniczych.

 

warsztaty_II_6

 

Tematykę dotyczącą zagrożeń, zasad bezpieczeństwa, higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych realizował w swoim wystąpieniu Pan Andrzej Kulik. Prezentacja dotyczyła również ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa chemicznego.

 

warsztaty_II_7

 

Zasady dotyczące stosowania systemów detekcji gazów z uwzględnieniem instalacji amoniakalnych w  sposób wyczerpujący przedstawił Pan Tomasz Wojtowicz.  W swoim wystąpieniu Pan Tomasz Wojtowicz omówił  systemy, urządzenia produkowane przez firmę GAZEX,  które od wielu lat są z powodzeniem wykorzystywane w instalacjach amoniakalnych.

 

warsztaty_II_8

 

Kolejna prezentacja, to zajęcia poprowadzone przez Pana Alberta Deptę z firmy COLDEX Zakład Usług Przemysłowych. Dotyczyła ona wpływu zagadnień projektowych na bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji instalacji amoniakalnych. Pan Depta w bardzo interesujący i przystępny sposób przybliżył uczestnikom Warsztatów to ważne zagadnienie. Zachęcał uczestników do dyskusji. Wskazał m.in. jakich błędów należy unikać na etapie projektowania, by instalacja działała poprawnie i bezpiecznie. Posługując sią analizą konkretnych zdarzeń zachęcał do bieżącego monitorowania instalacji celem uzyskania oszczędności wynikających z bieżącej eksploatacji instalacji.

 

warsztaty_II_9

 

Pan Mikołaj Klenkiewicz z firmy Danfoss Poland przedstawił uczestnikom spotkania typoszereg zaworów i filtrów SVL Flexline. Prowadzący chętnie udzielał odpowiedzi na zadawane szczegółowe pytania. Podkreślił, że przedstawione rozwiązanie Flexline stanowi idealny wybór, jeżeli bezpieczeństwo i niezawodność instalacji chłodniczej mają nadrzędne znaczenie. Dodatkową korzyścią są krótkie czasy przestojów, wynikające z możliwości stosowania wymiennych modułów zaworowych.

 

warsztaty_II_9a

Bardzo ciekawą prezentację przedstawił Pan Maciej Pudelski z firmy TESTO, korzystając ze wsparcia Pana Włodzimierza Nekanda Trepki - biegłego sądowego z zakresu chłodnictwa. Okazuje się, że użycie kamer termowizyjnych w diagnostyce urządzeń, instalacji chłodniczych może okazać się pomocne, co wykazali prowadzący prezentację. Obserwacja termowizyjna izolacji instalacji i połączeń rurowych oraz armatury pozwala np. bardzo szybko wykryć miejsca potencjalnych niedociągnięć wykonawczych.

 

warsztaty_II_10

 

Dużym zainteresowaniem osób biorących udział w Warsztatach spotkała się ostatnia prezentacja przygotowana przez firmę METALKO. Prowadzący zajęcia postawili na początku prowokacyjnie brzmiące pytanie – „tanio czy ekonomicznie? - eksploatacja sprężarek śrubowych”. W bardzo przystępny sposób przedstawiono metodykę prowadzenia badań drganiowych, wskazując na konkretne wnioski opisujące aktualny stan techniczny sprężarek. Wykazano, że prowadzenie planowej, bieżącej, profesjonalnie przeprowadzonej diagnozy sprężarek, może uchronić firmy przed zbędnymi dużymi wydatkami oraz nieplanowanymi przestojami w czasie produkcji.

 

warsztaty_II_10-a

 

warsztaty_II_10-b

 

Podsumowując należy podkreślić, że w opinii uczestników tego spotkania, Warsztaty stały się pożytecznym forum dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze oraz firm działających na rzecz chłodnictwa przemysłowego.

 

Mając na uwadze, że w czasie II Warsztatów nie udało się wyczerpać tematyki, odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości, będziemy starali się wracać cyklicznie do tematyki bezpieczeństwa w czasie kolejnych spotkań chłodników.

 

W ankiecie podsumowującej Warsztaty uczestnicy napisali:

–  Bardzo interesujące spotkania. Kontynuować. OK !!!

 

warsztaty_II_11

 

warsztaty_II_12

 

warsztaty_II_13

 

warsztaty_II_14

 

warsztaty_II_15

 

Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko , Niwy ul. Szosa Gdańska 40
tel. 052 324 05 25, kom. 0 784 075 860, fax 052 324 05 29

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.