III Warszaty – Amoniakalne Instalacje Chłodnicze PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 18.12.2013

W dniach 23–24 października 2013 r. w Osielsku pod Bydgoszczą już po raz trzeci odbyły się warsztaty poświęcone instalacjom amoniakalnym, a których tematem przewodnim były potencjalne możliwości oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji. Tegorocznym organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, które od 1 lipca 2013 r. kontynuuje swoją działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o.

 

 

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 13
Uczestnicy III warsztatów w zakresie chłodnictwa amoniaklanego

 

Te specjalistyczne coroczne spotkania przeznaczone są dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi (dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie maszynowni), a których celem jest wymiana doświadczenia, uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. W III Warsztatach wzięło udział ponad 70 osób, w tym osoby sprawujący nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi w 31 dużych firmach działających na terenie Polski zajmujących się przetwórstwem: warzyw, owoców, mięsa, mleka, ryb oraz wytwarzaniem leków.

Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Dozoru Technicznego oraz Krajowe Forum Chłodnictwa - Związek Pracodawców w Warszawie. Warsztaty współtworzyli i prezentacje przygotowali m.in. przedstawiciele takich znanych firm jak: Danfoss Poland, GEA Refrigeration, Johnson Controls International, METALKO. Interesujące wystąpienia przygotowali szefowie techniczni nadzorujący działanie urządzeń chłodniczych w swoich firmach.

Prezentowane wystąpienia odnosiły się do dwóch zagadnień:

 • potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych,
 • wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych oraz stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała.

 

Spotkanie otworzyli Pan Marek Matusiak dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy oraz Pan Arkadiusz Krajka dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych METALKO, który przywitał uczestników i wprowadził w tematykę spotkania.

 

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 1

Arkadiusz Krajka – dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych METALKO w Bydgoszczy

 

Następnie Pan Krzysztof Waligórski, ekspert Urzędu Dozoru Technicznego, omówił wymagania prawne dotyczące urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu. Skupił się głównie na wymogach UDT oraz na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2003 nr 135 poz. 1269. Ekspert zwrócił również uwagę, iż każda instalacja powinna zawierać własną instrukcję obsługi i bezpieczeństwa pracy. W dyskusji podsumowującej to wystąpienie wziął udział dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 2

Marek Matusiak – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

 

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 6

Krzysztof Waligórski – ekspert Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

Do tych wymogów odniósł się również Pan Piotr Kamecki przedstawiając Dezyderat Nr 3 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – odniesienie do kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wśród różnych zastrzeżeń zawartych w tym dokumencie pan Piotr zwrócił uwagę na „odbiegające od aktualnych warunków, niejasne i stwarzające problemy interpretacyjne przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902).

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 7
Piotr Kamecki – ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa – Związek Pracodawców

 

Aktywny udział w warsztatach wzięli również inspektorzy delegowani przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, a wśród nich Wiesław Rybacki – główny specjalista. Przytoczył on wiele przykładów z przeprowadzonych inspekcji, a także wyniki ekspertyz z wypadków jakie miały miejsce w naszym kraju.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 8
Wiesław Rybacki - Główny Specjaliista Okręgowego Inspoktoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy

 

Bardzo ciekawą i praktyczną prezentacją była „Obsługa amoniakalnych maszynowni chłodniczych, a dobór sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała”, którą przeprowadzili Marian Kukawka i Paweł Kukawka. Panowie zapoznali zebranych z niezbędnymi elementami wyposażenia, sprzętu BHP, a także przytoczyli wiele ciekawych zdarzeń z własnego doświadczenia, dotyczących braku odpowiedniego zabezpieczenia i niewłaściwego podejścia do obsługi instalacji.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 10
Marian Kukawka – RATCHEM Warsztat Sprzętu Ratowniczego

 

W dalszym, popołudniowym bloku miejsce miały bardziej techniczne prezentacje. Pan Marek Mierzwiński z GEA Refrigeration Poland przedstawił kilka sposobów jak można obniżać koszty eksploatacji w nowoczesnej maszynowni chłodniczej. Przytoczył kilka rozwiązań, schematów, w tym rozwiązania w oparciu o najnowsze sprężarki GEA, wykazując konkretne możliwości oszczędności. Pan Marek poddał również rozważaniu dobór odpowiedniego medium pośredniczącego – w przypadku np. zastosowania glikolu propylenowego zamiast etylenowego sprawność chłodnic jest mniej więcej o 20-30% mniejsza. W danych przypadkach warto również przeanalizować inne media pośrednie jak np.: CO2, Temper, czy Freezium.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 14
Marek Mierzwiński - Dyrektor Techniczny, GEA Refrigeration Poland

 

Z kolei Pan Roman Pawełek z firmy Johnson Controls International, zwrócił uwagę na systemy sterowania i monitorowania Systemy sterujące i wizualizujące SCADA. Systemy tego typu są często niezastąpione w procesie nadzorowania systemów chłodniczych pozwalając na: wizualizację, zadawanie parametrów pracy, alarmowanie, zbieranie i archiwizację danych, prezentację i obróbkę danych i oczywiście rejestrację  zdarzeń.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 16
Roman Pawełek–szef zespołu automatyków chłodnictwa przemysłowego Johnson Controls International

 

Jak ważne i czy warto jest inwestować w odpowiednią eksploatację oraz serwis instalacji, na te pytania starał się odpowiedzieć pan Arkadiusz Krajka z METALKO w prelekcji ta temat: Oszczędzanie z uwagi na utrzymanie ciągłości ruchu instalacji chłodniczych. Pan Arkadiusz zwrócił również uwagę, że oszczędności to również eliminacja zdarzeń losowych i ich konsekwencji.
Ostatnim tematem pierwszego był Audyt energetyczny układów chłodniczych, który przedstawił pan Hieronim Powązka właściciel firmy inżynierskiej HPeco Tech. Temat został przedstawiony w sposób bardzo interesujący jako analiza konkretnego przypadku.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 21
Hieronim Powązka – właściciel firmy inżynierskiej HPeco Tech

 

W drugim dniu spotkanie rozpoczął Pan Włodzimierz Nekanda Trepka. W swojej prelekcji przedstawił zasadność i możliwości odzysku ciepła skraplania z instalacji chłodniczych.

 

 
20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 12
Włodzimierz Nekanda Trepka – ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa – Związek Pracodawców

 

Niezmiernie ważnym elementem w każdym układzie jest automatyka zaworowa. Nowości w automatyce firmy Danfoss omówił pan Mikołaj Klenkiewicz, z dużym naciskiem na serię przemysłowych zaworów regulacyjnych ICV. Przez wiele lat firma Danfoss sprzedawała równoległe dwa wyroby: zawory PM / PMLX i ICS / ICLX z typoszeregu Flexline™. W 2011 roku ogłoszono zakończenie produkcji i sprzedaży zaworów PM / PMLX do końca 2013 roku. Według tego producenta zawory ICS / ICLX są lepsze ze względu na to iż są:

 • mniejsze,
 • lżejsze,
 • bardziej elastyczne w doborze,
 • łatwiejsze w obsłudze,
 • prostsze w budowie,
 • bardziej opłacalne w eksploatacji,
 • większa wartość użytkowa.

 

 
20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 24
Mikołaj Klenkiewicz – koordynator ds. chłodnictwa przemysłowego Danfoss Poland

 

W części praktycznej pan Mateusz Lisewski przedstawił problemy w eksploatacji urządzeń chłodniczych na przykładzie tunelu Frigoscandia 220W oraz wpływ właściwej obsługi technicznej i utrzymania ruchu na ich efektywne wykorzystanie.
Obserwacje z eksploatacji urządzeń chłodniczych okiem serwisanta na koniec spotkania omówił pan Tomasz Pellowski – specjalista w zakresie serwisowania amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

20131217 III WARSZTATY AMONIAKALNE 26
Tomasz Pellowski – specjalista w zakresie serwisowania amoniakalnych instalacji chłodniczych

 

Warsztaty podsumował prof. dr hab. inż. Mariusz Chalamoński z Uniwestytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Nie wątpliwą zaletą tych spotkań, na co należy zwrócić szczególną uwagę jest udział specjalistów z firm chłodniczych oraz zakładów przemysłowych. Coraz większa, z roku na rok, liczba uczestników i swoboda w wymianie doświadczeń, a także ciekawy dobór zagadnień przez organizatorów pozwalają sądzić, iż każda kolejna edycja będzie spotykała się z jeszcze większym zainteresowaniem i będzie ciekawsza.

 

Patronat medialny nad III Warsztatami objął miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja oraz wybrane specjalistyczne portale internetowe: www.hvacr.pl i www.wentylacja.com.pl

 

FOTOREPORTAŻ

 

Aktualna oferta szkoleń Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji

 

POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.