IV Kongres PORT PC o nadchodzących zmianach w technice grzewczej PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 28.10.2015

W dniu 22 października odbył się IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Konferencja uznawana za najważniejsze w Polsce spotkanie branży pomp ciepła, w tym roku przebiegała pod hasłem „Pompy ciepła – efektywność z klasą”. Program IV Kongresu PORT PC był zróżnicowany, co bezpośrednio przełożyło się na wysoką frekwencję uczestników. Wydarzenie tradycyjnie już rozpoczęto od wręczenia wyróżnienia PORT PC za promocję i popularyzację pomp ciepła w Polsce. W tym roku statuetka trafiła w ręce znanego prezentera telewizyjnego Tomasza Zubilewicza.

 

 

 

2015 10 18 1

Wręczenie statuetki Panu Tomaszowi Zubilewiczowi przez dr inż. Mariana Rubika

 

 

Gościem honorowym konferencji był prof. dr Hans-Martin Henning z Instytutu Fraunhofera ISE. Niezwykle ciekawa prezentacja profesora dotyczyła opracowania stworzonego pod jego okiem przez zespół naukowców z Instytutu. Głównym celem opracowania było znalezienie modelowego systemu energetycznego (obejmującego zarówno energię elektryczną, jak i ciepło), który w przyszłości mógłby zapewnić osiągnięcie określonych poziomów redukcji emisji CO2, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów jego transformacji. Analizy przeprowadzone dla założonego modelu symulacyjnego pokazały, że możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w systemie z dominacją OZE. Co więcej, okazało się, że w dłuższej perspektywie czasowej system taki jest również konkurencyjny kosztowo. W roku 2050 rozwój techniki grzewczej może doprowadzić do sytuacji w której źródłami ciepła dla odbiorców w 80% będą pompy ciepła (elektryczne i gazowe). Pozostałe 20% przypadnie na ogrzewanie sieciowe. Wyniki analiz przedstawione przez prof. Henninga nie zostały jeszcze ofi cjalnie opublikowane. Uczestnicy IV Kongresu PORT PC mieli więc możliwość zobaczenia ich jako pierwsi na świecie.

 

Kolejnym gościem z zagranicy był przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) Oliver Jung. W swojej prezentacji przedstawił dane z europejskiego rynku pomp ciepła. Szczególną uwagę zwrócił również na zagadnienie pomp ciepła w kontekście Unii Energetycznej powołanej w tym roku przez Komisję Europejską. Podkreślił główne stanowisko EHPA – „pompy ciepła są rozwiązaniem, które powinno się znaleźć w centrum Unii Energetycznej”. Dzieląc jej założenia na 5 obszarów (bezpieczeństwo energetyczne, zintegrowany rynek europejski, efektywność energetyczna, energię odnawialną oraz badania naukowe, innowacyjność i konkurencyjność) pompy ciepła przedstawiają się jako część wspólna, serce Unii.

 

 

2015 10 18 2

Prof. dr Hans-Martin Henning z Instytutu Fraunhofera ISE

 

 

Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE zaprezentował wyniki badań Instytutu nad efektywnością pomp ciepła. W wystąpieniu zwrócił uwagę na wyraźny wpływ sposobu instalacji oraz użytkowania na efektywność pomp ciepła (wskazują na to duże przedziały uzyskanych wyników SPF pomp ciepła podobnego typu). Co ciekawe wyniki przeprowadzonych badań pokazały, ze wbrew obiegowym opiniom zużycie energii elektrycznej przez grzałki elektryczne jest znikome. Wyniki badań potwierdziły deklarowane przez producentów wartości współczynników efektywności COP.

 

Konferencja nie przypadkowo przebiegała pod hasłem „pompy ciepła – efektywność z klasą”. Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman przybliżył temat związany z nowymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu oraz z wprowadzeniem obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych. Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie obowiązków i konsekwencji wprowadzenia tych przepisów dla instalatorów.

 

Podczas Kongresu zaprezentowano nową publikację PORT PC – Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”. Jest to część 5, która wraz z opublikowaną wcześniej częścią 4 wytycznych tworzy kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej. PORT PC wyraża nadzieję, że już wkrótce staną się one standardem branży grzewczej w Polsce.

 

Już za dwa lata zmienią się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dr inż. Piotr Jadwiszczak z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował analizę zastosowania różnych urządzeń grzewczych na przykładzie konkretnego budynku jednorodzinnego w standardzie WT 2017 oraz WT 2021. Wyniki analizy pokazały, że wykorzystując w domu jednorodzinnym instalację pomp ciepła i fotowoltaiczną możliwe jest spełnienie wymogów WT2017 i WT2021 oraz realizacja koncepcji budynku okołozeroenergetycznego. Efektywność ekonomiczna instalacji została oszacowana na podstawie niemieckich standardów VDI 2067. W oparciu o te standardy powstała część 6 Wytycznych PORT PC „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”, która również miała swoją premierę podczas Konferencji.

 

 

2015 10 19 1

Kongres co roku gromadzi szerokie grono osób zainteresowanych problematyką pomp ciepła

 

 

Nowe wytyczne dolnych źródeł (część 2 Wytycznych VDI 4640) oraz mapę potencjału płytkiej geotermii Thermomap omówił Jakub Koczorowski, członek zarządu PORT PC. Warto przypomnieć, że mapa od tego roku jest dostępna również w polskiej wersji językowej. Duże zainteresowanie wzbudziły również nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą pomp ciepła, które przybliżył Wiceprezes zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski. Już od listopada do Organizacji będą mogli przystąpić nowi członkowie. Obok producentów i dystrybutorów pomp ciepła do stowarzyszenia dołączą m.in. fi rmy projektowe, architektoniczne, instalatorskie i wykonawcze. Podczas Kongresu odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Jednym z poruszanych tematów była Mapa Drogowa Rozwoju Ciepła z OZE w Polsce do roku 2030. Zwrócono uwagę na istotną rolę współpracy całej branży OZE w tym zakresie.

 

Przedstawione podczas IV Kongresu PORT PC prezentacje dostępne są do pobrania za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia www.portpc.pl w zakładce materiały. PORT PC dziękuje wszystkim obecnym za uczestnictwo w Wydarzeniu i już dzisiaj zaprasza na piąty – jubileuszowy Kongres PORT PC, który odbędzie się 20 października 2016 roku w ramach VI Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie.

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.