Reklama
 
 
 
 
Walne Zebranie Członków „Krajowego Forum Chłodnictwa” Związku Pracodawców PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.07.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków „Krajowego Forum Chłodnictwa” – Związku Pracodawców. Tegoroczne Walne Zebranie Członków miało dodatkowy wymiar jako wyborcze. W głosowaniach dotyczących wyboru władz KFCh IX Kadencji wzięły 52 firmy spośród 123 firm KFCh. 

 

 

 

2016 06 14 1

 

 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz (z firmy Emerson).

 

Po przedstawieniu sprawozdań organów VIII Kadencji KFCh: Zarządu przez Roberta Grejcz – Prezesa Zarządu i Wacława Maniawskiego – Członka Zarządu (Elektronika), Rady Nadzorczej przez Andrzeja Zółciaka (Termopol-Ice) – Przewodniczącego RN i Sądu Dyscyplinarnego przez Tadeusza Cherka (Cherek) – Członka SN zebrani podjęli uchwały związane z funkcjonowaniem Forum jako organizacji non-profit pozytywnie ustosunkowując się do działań Związku i Zarządu w latach 2015/2016.

 

Zarząd KFCh mógł poszczycić się dodatnim wynikiem finansowym za rok 2015 oraz licznymi inicjatywami, co przełożyło się następnie na wynik późniejszych wyborów do Władz KFCh IX Kadencji. Wszyscy Członkowie Zarządu KFCh, którzy potwierdzili możliwość kontynuowania społecznej pracy w Związku weszli w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Forum. Należy przy tym podkreślić, że Członkowie organów KFCh prowadząc własne fi rmy poświęcają na społeczną pracę prywatny wolny czas i nie pobierają wynagrodzenia z kasy Forum.

 

 

2016 06 14 2

Robert Grejcz zaprezentował bieżące zagadnienia dotyczące krajowej legislacji f-gazowej

 

 

Wspomniane inicjatywy KFCh z lat 2015/2016 to m.in.:

 • Wspieranie prac krajowych władz nad krajową legislacją i certyfikacją f-gazową stanowiącą podstawę działania dla całej branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła: Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) – od chwili opracowywania przez Ministerstwo Środowiska projektu założeń do założeń ww. ustawy po konsultacje na zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki/Rozwoju projektów 18 rozporządzeń do ww. ustawy;
 • Przybliżanie krajowej legislacji f-gazowej branży chłodniczej na spotkaniach z organami wykonującymi i stosującymi te przepisy: Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Chemii Przemysłowej – Biurem Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu; 
 • Zainicjowanie i wsparcie przywrócenia kształcenia w zawodzie „Technik chłodnictwa i klimatyzacji” we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra Chłodnictwo-Klimatyzacja-Pompy Ciepła (we współpracy z EPEE) – największej chłodniczej imprezy merytorycznej o ponadregionalnym zasięgu w naszej branży ostatnich lat.
 • Współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i patronaty honorowe dla wspólnie z Targami INSTALACJE organizowanych wydarzeń Mieczysława Borowskiego – Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i Pawła Sałka – Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska.

 

 

2016 06 14 3

Kazimierz Zakrzewski z Europejskiego Instytutu Miedzi

 

 

Podczas części konferencyjnej WZC KFCH Kazimierz Zakrzewski z Europejskiego Instytutu Miedzi przedstawił swoją organizację i wygłosił interesującą prezentację pt.: „Miedź i jej stopy w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w urządzeniach HVACR – Europejski Instytut Miedzi”. Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem uczestników WZC i została zakończona serią pytań do prelegenta oraz dyskusją.

 

Delegat KFCh w AREA Grzegorz Michalski (GEA) dokonał sprawozdania z majowego Walnego Zebrania Członków AREA informując o planach organizacji na najbliższy okres, omówił kwestie aktualnie poruszające branżę chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła w poszczególnych państwach europejskich oraz dokonał podsumowania najnowszych prac legislacyjnych dotyczących branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła prowadzonych na poziomie Unii Europejskiej.

 

 

2016 06 15 1

Pan Wacław Maniawski omówił realizację budżetu za rok 2015 oraz projekt na 2016 r.

 

 

Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz zaprezentował bieżące zagadnienia dotyczące krajowej legislacji f-gazowej, zwłaszcza te, które nadal stwarzają problemy interpretacyjne. Duże wątpliwości wzbudzały i były dyskutowane praktyczne kwestie związane z działaniem firm serwisowych. W szczególności nadal brakowało pewności co do zakresu podmiotów, którym wolno sprzedawać czynniki chłodnicze oraz które z jednostek miary należy uznać za dominujące przy określaniu wartości granicznych i obowiązków firm związanych z legislacją f-gazową. Wyrażono oczekiwania, że elektroniczny system prowadzenia kart urządzeń zostanie wkrótce udoskonalony z wykorzystaniem spostrzeżeń wynikających ze stosowania go w praktyce przez firmy serwisowe.

 

W kolejnej części WZC Wacław Maniawski – Członek Zarządu omówił wykonanie budżetu za rok 2015 oraz przedstawił projekt budżetu Zarządu KFCh na rok 2016. Zebrani podejmując głosowanie pozytywnie odnieśli się także do planów finansowych Forum.

 

 

2016 06 15 2

Prezesem KFCh IX Kadencji został ponownie wybrany Pan Robert Grejcz

 

 

W części wyborczej Walnego Zebrania Członków w wyniku podjętych głosowań z zachowaniem tajności podjęto uchwały w sprawie wyboru organów KFCh IX Kadencji. W ich skład wybrani zostali:

 

Zarząd KFCh IX Kadencji

Robert Grejcz – Prezes Zarządu (Emerson),

Grzegorz Michalski – Wiceprezes Zarządu (GEA),

Wacław Maniawski – Członek Zarządu (Elektronika),

Jerzy Stachowiak – Członek Zarządu (Masta),

Andrzej Żółciak – Członek Zarządu (Termopol-Ice).

 

Rada Nadzorcza KFCh IX Kadencji

Marek Czarnacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Anmark),

Włodzimierz Piekarek – Członek Rady Nadzorczej (Guentner),

Jan Hapka – Członek Rady Nadzorczej (Zakład Usług Chłodniczych),

Sylwia Międlar – Członek Rady Nadzorczej (Rapa),

Franciszek Celka – Członek Rady Nadzorczej (AC-Proref),

Zbigniew Stoś – Członek Rady Nadzorczej (Montostal),

Marek Cyniak – Członek Rady Nadzorczej.

 

Sąd Dyscyplinarny KFCh IX Kadencji

Andrzej Sadowski – Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego (Sadowski),

Krzysztof Westwalewicz – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Westimus),

Bolesław Gaziński – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Systherm),

Elżbieta Polak – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa), 

Pan Wacław Maniawski omówił realizację budżetu za rok Karol Bem – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Cool-Bem).

 

 

www.kfch.pl

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.