Walne Zebranie Członków KFCh – Toruń 2017 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 30.08.2017

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 19 maja br. w Hotelu Mercure Centrum w Toruniu. Uczestniczyło w nim 49 firm z ponad 120 Członków KFCh oraz zaproszeni goście i media branżowe. Uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz (reprezentujący firmę Emerson Climate Technologies), zaś całość obrad jako Przewodniczący poprowadził Józef Kisielnicki (Kliweko) wraz z Markiem Czarnackim (Anmark), któremu powierzono funkcję Sekretarza. 

 

Smutnym akcentem rozpoczynającym tegoroczne zebranie było wspomnienie, zmarłego w końcu marca, Bolesława Gazińskiego, właściciela firmy Systherm, specjalisty i działacza naukowo-technicznego w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, a także Członka Sądu Dyscyplinarnego KFCh, któremu zebrani oddali cześć minutą ciszy.

 

Część formalna rozpoczęła się sprawozdaniem Zarządu KFCh za rok ubiegły, które prezentował Robert Grejcz jako Prezes Zarządu, a w części finansowej Wacław Maniawski (Elektronika) pełniący funkcję Członka Zarządu ds. finansowych.

 

Podczas ostatniego roku działalność Forum obejmowała m.in. dążenia do rozpoczęcia finalnego dostosowania krajowej legislacji do Rozporządzenia UE nr 517/2014 oraz udział na zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju w zapoczątkowanych wiosną br. konsultacjach projektu zmiany krajowej legislacji f-gazowej. Wskazano także wystąpienia kierowane do Ministerstwa Energii w zakresie kształtowania polityki energetycznej na szczeblu krajowym i unijnym w celu wsparcia pomp ciepły i poligeneracji z wykorzystaniem chłodu w kontekście zmian polityki energetycznej OZE oraz odnośnie tworzenia klastrów energetycznych. W sprawozdaniu wskazano także na udział KFCh w tworzeniu stanowisk branżowych w ramach AREA odnośnie zmian dyrektyw:

 

 • nr 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RES), ƒƒ
 • nr 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), ƒƒ
 • nr 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej (EED).

 

W reakcji na zgłaszane przez Członków problemy z napływem nielegalnych czynników chłodniczych do Polski, w tym także R22, KFCh nawiązało współpracę ze Służbą Celną, biorąc udział w centralnym szkoleniu Służby Celnej w Krakowie, gdzie zwrócono uwagę na ten narastający problem.

 

Na koniec części formalnej powitano także obecnych na sali nowych Członków KFCh – firmy Frigo Consulting oraz Chłodnictwo- Klimatyzacja Janusz Szymański, których przedstawicielom zostały wręczone emblematy KFCh.

 

Walnego Zebranie Członków jest co roku również miejscem na poruszenie bieżących zagadnień dotyczących branży, działalności firm. W tym roku dominowała tematyka związana z czynnikami chłodniczymi oraz kontrolami prowadzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego w firmach certyfikowanych f-gazowo i stawiane podczas nich wymagania.

 

 

2017 6 25 1

 

 

2017 6 25 2

 

 

2017 6 25 3

 

 

Pierwszym wystąpieniem przygotowane przez Janusza Kałużę (eksperta firmy Chemorus) dotyczyło harmonogramu redukcji HFC i systemu kontyngentów oraz zakazu stosowania HFC w kolejnych l atach na podstawie Rozporządzenia UE Nr 517/2014. Zaprezentowane zostały także nowe czynniki o niskim GWP, zastępujące wycofywane f-gazy, które w ostatnim czasie wprowadzane są na rynku, a także liczne praktyczne przykłady ich udanych wdrożeń w instalacjach.

 

Po wystąpieniu miała miejsce dyskusja dotycząca aktualnej dostępności czynników chłodniczych i ich cen oraz przewidywań i tendencji w tym zakresie. Członkowie Forum wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją w kontekście wzrastających cen czynników chłodniczych, co jest często trudne do zaakceptowania przez odbiorców końcowych świadczonych usług.

 

Istotnym dopełnieniem problematyki czynnikowej było wystąpienie Prezesa Zarządu KFCh Roberta Grejcza, który zaprezentował węglowodory stosowane w chłodnictwie i kwestie związane z bezpiecznym ich stosowaniem.

 

 

2017 6 25 4

 

 

2017 6 25 5

 

 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego. Krzysztof Waligórski (UDT Oddział w Bydgoszczy) przedstawił certyfikację f-gazową dla personelu i firm wraz z wymaganiami jakie UDT ma podczas okresowych kontroli przeprowadzanych w firmach certyfikowanych f-gazowo, skupiając się m.in. na kwestii posiadania właściwych procedur. Po swoim wystąpieniu prelegent, podczas ożywionej dyskusji, wspomagany przez Dariusza Cendlewskiego z Centrali UDT w Warszawie, starał się rozstrzygnąć wątpliwości uczestników spotkania m. in. w kwestii instalacji urządzeń chłodniczych i powiązaną z nią koniecznością posiadania certyfikatu f-gazowego, częstotliwością kontroli u operatorów urządzeń chłodniczych oraz zaświadczenia UDT dla osób dokonujących odzysku czynników chłodniczych do butli, czy też uprawnień w zakresie lutowania twardego oraz niejednolite wymagania stawiane przez terenowe oddziały UDT.

 

 

Członkowie nominowani przez Forum zasiadają w Komitetach Odwoławczych powołanych przez Ministerstwa Rozwoju w zakresie certyfikacji f-gazowej – Grzegorz Michalski (GEA) oraz Aleksander Archanowicz (Daikin) w zakresie certyfikacji i akredytacji OZE. Obecnie zaś na ukończeniu jest procedura zatwierdzenia eksperta KFCh do Komitetu Technicznego nr 63 – Elektryczny Sprzęt Powszechnego Użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

 

Ostatnia część Walnego Zebrania Członków upłynęła pod hasłem uchwalenia budżetu na rok kolejny i kontynuacji dyskusji wywołanych tematyką prezentacji, zaś zwieńczeniem całodziennych obrad była tradycyjnie uroczysta kolacja.

 

 

 

 materiały KFCh

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.