Reklama
 
 
 
 
Wykorzystywanie CO2 w chłodnictwie – przyszłość chłodnictwa przemysłowego i handlowego PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.05.2018

Pod koniec listopada, w dniach 20-21.11.2017, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy firma Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji zorganizowała II Konferencję poświęconą wykorzystaniu CO2 w chłodnictwie – Przyszłość chłodnictwa handlowego i przemysłowego.

 

 

2018 03 26 1

Od prawej: Magdalena Firgolska oraz Maurycy Szwajkajzer 

 

 

Uczestników konferencji z ramienia organizatora powitała Pani Magdalena Firgolska, zaś całość spotkania poprowadził Pan Maurycy Szwajkajzer, współwłaściciel firmy ENRECO, specjalizującej się między innym w projektowaniu, consultingu i wsparciu inwestycyjnym w zakresie instalacji chłodniczych, głównie opartych na czynniku CO2. Przedstawił on aktualną sytuację rynkową, możliwości stosowania w najbliższych latach czynników chłodniczych F-gazy, R290, R744), a także kierunki rozwoju technologii z R744. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu siłą napędową rozwoju systemów z CO2 w Europie, a także w Polsce, są sieci handlowe, które już od kilku lat w swoich nowych placówkach, a także przy modernizacjach, stosują takie rozwiązania. Na konieczność zwrócenia się w stronę ekologicznych czynników chłodniczych wskazał również przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego – Pan Krzysztof Waligórski. Omawiając nowelizację ustawy F-gazowej podkreślił, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej od 2020 roku. będzie obowiązywał zakaz wykorzystywania w nowych urządzeniach popularnych czynników chłodniczych stosowanych dla niskich i średnich temperatur: R404a, R507, a od 2022 roku takich jak R134a, R407C, R407F, R410a – stosowanych głównie w klimatyzacji komfortu.

 

Wprowadzeniem do zagadnień technicznych, związanych z zastosowaniem systemów CO2, było wystąpienie Pana Włodzimierza Nekandy-Trepki – rzeczoznawcy w zakresie chłodnictwa przemysłowego i komercyjnego – który omówił podstawowe układy chłodnicze freonowe, a także przypomniał wcześniejsze przełomowe dla chłodnictwa wydarzenia związane ze zmianami technologii.

 

 

2018 03 26 2

Włodzimierz Nekanda-Trepka

 

 

Na właściwości termodynamiczne R744, jako czynnika chłodniczego, zwrócił uwagę Pan Paweł Rękawek przedstawiciel fi rmy Danfoss Poland. Szeroko omówił zasady działania i wykorzystania układów chłodniczych z CO2: podkrytyczne, transkrytyczne jednostopniowe i dwustopniowe typu booster oraz kaskady z NFC i NH3.

 

 

2018 03 26 3

Paweł Rękawek

 

 

Elementem warsztatowym spotkania, była prezentacja na żywo konstrukcji urządzeń naszych rodzimych producentów.

 

 

2018 03 26 4

 

 

Pan Marek Jędrzejczak zaznajomił zgromadzonych z budową agregatu kaskadowego typu CRU pracującego w kaskadzie na czynnikach chłodniczych R290/R744 produkcji THERMOLUX /PPUCH TARCZYN, zaś Aleksander Matuszny prototypową jednostkę i-cool CO2 firmy AREA COOLING SOLUTIONS. Panowie ze szczegółami odpowiadali na pytania instalatorów, wskazując na najważniejsze cechy urządzeń, a także aspekty eksploatacji i serwisu.

 

 

2018 03 27 1

Budowę i zalety stosowania agregatu CRU przybliżył Pan Marek Jędrzejczak

 

 

2018 03 27 2

Prezentacja agregatu i-cool CO2 przez Pana Aleksandra Matusznego

 

 

Pierwszy dzień konferencji zamknęły dwie prelekcje produktowe. Pierwszą za nich, poprowadził przedstawiciel firmy Emerson Pan Robert Grejcz, który w oparciu o możliwe do zastosowania kombinacje konstrukcji systemów chłodniczych zaprezentował ofertę sprężarek semihermetycznych i scroll (Digital), automatykę Alco Flow Controls oraz sterowniki do systemów Booster – iProRACK. Drugą zaprezentował Pan Paweł Rechwał z firmy ENRECO, który przypomniał omówione wcześniej układy chłodnicze w zastosowaniu praktycznym z wykorzystaniem ejektorów oraz odzysku ciepła oraz pompy ciepła marki SANDEN. W gamie tych urządzeń chłodniczych dostępne są trzy jednostki w obudowie CDU-S, CDU-M i CDU-L o mocach chłodniczych od 3,3 do 8,9 kW. Są to urządzenia zintegrowane, do montażu na zewnątrz. CDU zawierają w sobie kompletny układ agregatu chłodniczego łącznie z gas-coolerem i zaworem rozprężnym. Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do małych sklepów i restauracji.

 

 

2018 03 27 3

Robert Grejcz

 

 

Drugi dzień Konferencji rozpoczęty został wykładem Pana Maurycego Szwajkajzera, który omówił case study dużego projektu marketu z instalacją na R744. Z kolei Pan Kamil Zachariasz zestawił rozkład i koszty zużycia energii w średnio- i wielkopowierzchniowych marketach, a następnie porównał energochłonność instalacji freonowej z układem na CO2 dla przykładowego supermarketu o powierzchni powyżej 8 tys. m2.

 

W drugiej części dnia Pan Andrzej Szymanik omówił systemy sterowania Danfoss dedykowane do różnych układów na R744, mające na celu efektywnie wykorzystać potencjał danej instalacji.

 

 

2018 03 27 4

Paweł Rechwał

 

 

Pan Grzegorz Grzelka z firmy Teko zapoznał uczestników z rozwiązaniami tego producenta przeznaczonymi dla przemysłu i centrów dystrybucyjnych wykorzystujących jako czynnik chłodniczy amoniak lub dwutlenek węgla. Typoszereg ROXSTA ze względu na wymagania branżowe, dotyczące wydajności, specyfikacji, montażu i sterowania jednostkami, oferowany jest w kilku wersjach dostosowanych do danej wielkości instalacji wraz z automatyką dostarczaną przez Wurm lub Danfoss.

 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów z zakresu chłodnictwa CO2. Swym doświadczeniem w zakresie projektowania, budowy, obsługi, serwisowania instalacji na R744 podzielili się Panowie: Marek Jędrzejczak z firmyThermolux, Paweł Rachwał, Kamil Zachariasz, Andrzej Szymanik.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz bardzo pozytywną oceną uczestników, a biorąc pod uwagę tendencje na rynku chłodnictwa komercyjnego, organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję na jesieni 2018 roku Zaprosili również uczestników do wzięcia udziału w praktycznych szkoleniach w zakresie instalowania i serwisowania układów opartych na CO2.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.