Wykorzystywanie CO2 w chłodnictwie – przyszłość chłodnictwa przemysłowego i handlowego Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 16.05.2018

Pod koniec listopada, w dniach 20-21.11.2017, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy firma Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji zorganizowała II Konferencję poświęconą wykorzystaniu CO2 w chłodnictwie – Przyszłość chłodnictwa handlowego i przemysłowego.

 

 

2018 03 26 1

Od prawej: Magdalena Firgolska oraz Maurycy Szwajkajzer 

 

 

Uczestników konferencji z ramienia organizatora powitała Pani Magdalena Firgolska, zaś całość spotkania poprowadził Pan Maurycy Szwajkajzer, współwłaściciel firmy ENRECO, specjalizującej się między innym w projektowaniu, consultingu i wsparciu inwestycyjnym w zakresie instalacji chłodniczych, głównie opartych na czynniku CO2. Przedstawił on aktualną sytuację rynkową, możliwości stosowania w najbliższych latach czynników chłodniczych F-gazy, R290, R744), a także kierunki rozwoju technologii z R744. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu siłą napędową rozwoju systemów z CO2 w Europie, a także w Polsce, są sieci handlowe, które już od kilku lat w swoich nowych placówkach, a także przy modernizacjach, stosują takie rozwiązania. Na konieczność zwrócenia się w stronę ekologicznych czynników chłodniczych wskazał również przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego – Pan Krzysztof Waligórski. Omawiając nowelizację ustawy F-gazowej podkreślił, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej od 2020 roku. będzie obowiązywał zakaz wykorzystywania w nowych urządzeniach popularnych czynników chłodniczych stosowanych dla niskich i średnich temperatur: R404a, R507, a od 2022 roku takich jak R134a, R407C, R407F, R410a – stosowanych głównie w klimatyzacji komfortu.

 

Wprowadzeniem do zagadnień technicznych, związanych z zastosowaniem systemów CO2, było wystąpienie Pana Włodzimierza Nekandy-Trepki – rzeczoznawcy w zakresie chłodnictwa przemysłowego i komercyjnego – który omówił podstawowe układy chłodnicze freonowe, a także przypomniał wcześniejsze przełomowe dla chłodnictwa wydarzenia związane ze zmianami technologii.

 

 

2018 03 26 2

Włodzimierz Nekanda-Trepka

 

 

Na właściwości termodynamiczne R744, jako czynnika chłodniczego, zwrócił uwagę Pan Paweł Rękawek przedstawiciel fi rmy Danfoss Poland. Szeroko omówił zasady działania i wykorzystania układów chłodniczych z CO2: podkrytyczne, transkrytyczne jednostopniowe i dwustopniowe typu booster oraz kaskady z NFC i NH3.

 

 

2018 03 26 3

Paweł Rękawek

 

 

Elementem warsztatowym spotkania, była prezentacja na żywo konstrukcji urządzeń naszych rodzimych producentów.

 

 

2018 03 26 4

 

 

Pan Marek Jędrzejczak zaznajomił zgromadzonych z budową agregatu kaskadowego typu CRU pracującego w kaskadzie na czynnikach chłodniczych R290/R744 produkcji THERMOLUX /PPUCH TARCZYN, zaś Aleksander Matuszny prototypową jednostkę i-cool CO2 firmy AREA COOLING SOLUTIONS. Panowie ze szczegółami odpowiadali na pytania instalatorów, wskazując na najważniejsze cechy urządzeń, a także aspekty eksploatacji i serwisu.

 

 

2018 03 27 1

Budowę i zalety stosowania agregatu CRU przybliżył Pan Marek Jędrzejczak

 

 

2018 03 27 2

Prezentacja agregatu i-cool CO2 przez Pana Aleksandra Matusznego

 

 

Pierwszy dzień konferencji zamknęły dwie prelekcje produktowe. Pierwszą za nich, poprowadził przedstawiciel firmy Emerson Pan Robert Grejcz, który w oparciu o możliwe do zastosowania kombinacje konstrukcji systemów chłodniczych zaprezentował ofertę sprężarek semihermetycznych i scroll (Digital), automatykę Alco Flow Controls oraz sterowniki do systemów Booster – iProRACK. Drugą zaprezentował Pan Paweł Rechwał z firmy ENRECO, który przypomniał omówione wcześniej układy chłodnicze w zastosowaniu praktycznym z wykorzystaniem ejektorów oraz odzysku ciepła oraz pompy ciepła marki SANDEN. W gamie tych urządzeń chłodniczych dostępne są trzy jednostki w obudowie CDU-S, CDU-M i CDU-L o mocach chłodniczych od 3,3 do 8,9 kW. Są to urządzenia zintegrowane, do montażu na zewnątrz. CDU zawierają w sobie kompletny układ agregatu chłodniczego łącznie z gas-coolerem i zaworem rozprężnym. Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do małych sklepów i restauracji.

 

 

2018 03 27 3

Robert Grejcz

 

 

Drugi dzień Konferencji rozpoczęty został wykładem Pana Maurycego Szwajkajzera, który omówił case study dużego projektu marketu z instalacją na R744. Z kolei Pan Kamil Zachariasz zestawił rozkład i koszty zużycia energii w średnio- i wielkopowierzchniowych marketach, a następnie porównał energochłonność instalacji freonowej z układem na CO2 dla przykładowego supermarketu o powierzchni powyżej 8 tys. m2.

 

W drugiej części dnia Pan Andrzej Szymanik omówił systemy sterowania Danfoss dedykowane do różnych układów na R744, mające na celu efektywnie wykorzystać potencjał danej instalacji.

 

 

2018 03 27 4

Paweł Rechwał

 

 

Pan Grzegorz Grzelka z firmy Teko zapoznał uczestników z rozwiązaniami tego producenta przeznaczonymi dla przemysłu i centrów dystrybucyjnych wykorzystujących jako czynnik chłodniczy amoniak lub dwutlenek węgla. Typoszereg ROXSTA ze względu na wymagania branżowe, dotyczące wydajności, specyfikacji, montażu i sterowania jednostkami, oferowany jest w kilku wersjach dostosowanych do danej wielkości instalacji wraz z automatyką dostarczaną przez Wurm lub Danfoss.

 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów z zakresu chłodnictwa CO2. Swym doświadczeniem w zakresie projektowania, budowy, obsługi, serwisowania instalacji na R744 podzielili się Panowie: Marek Jędrzejczak z firmyThermolux, Paweł Rachwał, Kamil Zachariasz, Andrzej Szymanik.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz bardzo pozytywną oceną uczestników, a biorąc pod uwagę tendencje na rynku chłodnictwa komercyjnego, organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję na jesieni 2018 roku Zaprosili również uczestników do wzięcia udziału w praktycznych szkoleniach w zakresie instalowania i serwisowania układów opartych na CO2.