Serwis Data Center – dostosowanie do wymagań i możliwości klienta Email
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.07.2013

2013-06-14-1Rozmowa z Radosławem Chrostkiem, Menedżerem Serwisu oraz Markiem Zarańskim, Koordynatorem Serwisu Obiektowego Stulz Polska 

 

 

Firma Stulz jest uznanym dostawcą rozwiązań klimatyzacji m.in. dla data center i serwerowni. Jednak, aby zapewnić odpowiednią wydajność urządzeń i prawidłową pracę niezbędny jest serwis. Jak wygląda ten aspekt w państwa działalności?

Radosław Chrostek: Stulz Polska jest firmą córką Stulz GmbH. W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia istnienia Stulz Polska. Od chwili powstania, nasza firma systematycznie się rozwija nie tylko w zakresie sprzedaży i montażu urządzeń. Ważnym elementem działalności Stulz Polska jest Dział Serwisu, realizujący zadania związane ze wsparciem technicznym oraz uruchomieniami, serwisem gwarancyjnym, jak również opieką pogwarancyjną. Zapewniamy klientom obsługę serwisową na najwyższym poziomie. Dysponujemy rozbudowaną siecią serwisową na terenie całego kraju. W trosce o zapewnienie wysokich standardów usług, nasi serwisanci corocznie przechodzą cykl szkoleń organizowanych w kraju oraz w fabryce w Hamburgu.

 

2013-06-14-1

Radosław Chrostek i Markek Zarański

 

Czym różni się serwis klimatyzacji tego typu obiektów od klimatyzacji tzw. komfortu?

Marek Zarański: Urządzenia klimatyzacji komfortu są przeznaczone do pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych. Generalnie służą do tego, aby zapewnić odpowiedni poziom komfortu osobom przebywającym w tych pomieszczeniach. Natomiast urządzenia klimatyzacji precyzyjnej przeznaczone są do pomieszczeń technicznych takich jak Data Center, pomieszczeń telekomunikacyjnych, laboratoriów i rozdzielni elektrycznych, a ich zadaniem jest rygorystyczne utrzymanie określonych parametrów powietrza. Niesprawność urządzeń klimatyzacji komfortu nie wyklucza pracy, czy też przebywania w danym obiekcie. Z kolei awaria lub nawet kilkuminutowa przerwa w działaniu systemu klimatyzacji precyzyjnej może spowodować uszkodzenie serwerów lub utratę przechowywanych danych, co jest związane z poważnymi stratami finansowymi, Dlatego też obsługa obiektów technicznych wymaga zagwarantowania szybkich czasów reakcji i naprawy oraz zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń i systemów klimatyzacji przez 365 dni w roku.

 

Jaka jest specyfika tego typu obiektów?

MZ: Serwerownie są obiektami o złożonej i kosztownej infrastrukturze, a także dużych zyskach cieplnych przypadających na jednostkę kubatury. Zyski ciepła są generowane niezależnie od pory roku, a często moc zainstalowanych urządzeń w jednym pomieszczeniu jest rzędu kilkuset kW. W Data Center zainstalowane są różne systemy, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Mam tu na myśli systemy przeciwpożarowe, kontrolę dostępu, systemy monitoringu oraz systemy podtrzymania napięcia. Aby zapewnić prawidłową i nieprzerwaną pracę obiektu, serwis klimatyzacji nie może skupić się wyłącznie na swoim zakresie prac, lecz musi także współpracować z innymi służbami, takimi jak pracownicy IT, służba ochrony, dyżurny strażak i dyżurny elektryk.

 

Klient szukając firmy serwisowej na jakie aspekty powinien zwrócić uwagę?

RCh: Zarówno w okresie trwania gwarancji jak i po jej upływie, kryteria wyboru firmy serwisowej powinny być takie same, szczególnie jeśli mówimy o obiektach typu Data Center. Z całą pewnością decydującym czynnikiem nie powinna być cena usług serwisowych, ale ich fachowość i rzetelność wykonania. Koszty ewentualnych strat finansowych, wynikające z nieodpowiedniej konserwacji urządzeń, wielokrotnie mogą przewyższyć koszty świadczonych usług. Najważniejszym kryterium wyboru jest doświadczenie i kompetencje osób serwisujących urządzenia klimatyzacji precyzyjnej. Specyfika obiektów wymaga od serwisu podjęcia natychmiastowych kroków, zmierzających do usunięcia usterek. Aby te działania były efektywne firma serwisująca systemy klimatyzacji precyzyjnej musi mieć dostęp do oprogramowania sterowników oraz do magazynu części zamiennych, a jej pracownicy powinni przechodzić cykliczne szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i posiadać wymagane przez prawo świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia. Według mnie, tylko autoryzowana firma serwisowa może spełnić wszystkie powyższe warunki. Klient, decydując się na współpracę z Autoryzowanym Serwisem ma gwarancję wykonywania usług serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzeń. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele firm oferujących usługi montażu, serwisu i napraw urządzeń klimatyzacyjnych. Część z nich nie posiada wymaganej wiedzy, praktyki, odpowiednich narzędzi oraz magazynu części zamiennych. Jeśli tego typu firmy zajmują się serwisem urządzeń klimatyzacji komfortu (urządzenia typu split), zagrożenie dla klimatyzacji precyzyjnej nie istnieje. Dopuszczenie takich ekip do montażu, serwisu i napraw urządzeń oraz systemów klimatyzacji precyzyjnej jest bardzo dużym zagrożeniem dla obiektów typu Data Center.

 

Oferują Państwo i serwisują również telekomunikacyjne stacje bazowe. Pod kątem serwisu i eksploatacji czym wyróżniają się te obiekty?

MZ: Podstawową różnicą jest dostęp do tego typu obiektu, i nie mam tu na myśli systemu kontroli dostępu czy monitoringu, lecz ich położenie. Wybór lokalizacji stacji bazowej z punktu widzenia klienta dotyczy zasięgu sygnału telekomunikacyjnego, nie koniecznie zaś dobrego dojazdu. W związku z tym, serwis podczas interwencji do takiego obiektu musi być w pełni przygotowany do wykonania przeglądu urządzeń, jak i również ich napraw. Często dodatkowym utrudnieniem jest brak redundancji urządzeń klimatyzacyjnych, co oznacza że usługi serwisowe muszą być ściśle związane z działem logistyki, czyli szybkim dostępem do części zamiennych.

 

2013-06-14-2

 

Centra danych są bardzo newralgicznymi obiektami. Jakie zatem zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo od strony instalacji klimatyzacyjnej i serwisowej.

RCh: Może zabrzmi to dość trywialnie ale trzeba zacząć od odpowiednio zaprojektowanego systemu klimatyzacji precyzyjnej, z zapewnieniem redundancji na poziomie przynajmniej n+1. Jeżeli system zaprojektowany jest poprawnie, należy wykonać montaż urządzeń zgodnie z projektem i wymogami producenta. Kolejnym ważnym aspektem jest uruchomienie urządzeń, które musi wykonać Autoryzowany Serwis. Jeżeli system jest zaprojektowany i wykonany poprawnie, pozostaje już tylko kwestia odpowiedniej opieki serwisowej. Mam tu na myśli powierzenie serwisu firmie, która posiada autoryzację i odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu zyskujemy pewność prawidłowego i profesjonalnego serwisu, który jest prowadzony zgodnie z wymogami producenta urządzeń. Dodatkowym elementem, który zwiększa bezpieczeństwo pracy serwerowni, jest wykorzystanie BMS do monitoringu urządzeń i przesyłania informacji o ich stanach alarmowych poprzez SMS, czy też pocztę elektroniczną. Daje nam to szansę szybkiego zareagowania na obiekcie, zanim nastąpi przekroczenie warunków progowych dla pomieszczenia.

 

Jaki powinien być zakres czynności serwisu?

RCh: Najważniejszym aspektem serwisu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej jest regularność wykonywania przeglądów. Czynności serwisowe można podzielić na: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Podczas miesięcznego przeglądu należy sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych wycieków czynnika chłodniczego, głośnej pracy podzespołów. Przegląd kwartalny jest przeglądem szczegółowym z pomiarami parametrów pracy urządzeń i ich podzespołów. Przeglądy półroczne i roczne zawierają zakres czynności przeglądu kwartalnego, dodatkowo podczas tych przeglądów konieczne jest czyszczenie wymienników oraz wymiana filtrów powietrza, jak również szczegółowe sprawdzenie instalacji elektrycznej (przegląd roczny).

 

Jaką ofertę, pakiety serwisowe, kierują Państwo dla swoich klientów?

RCh: W ofercie posiadamy cztery pakiety serwisowe:
1. Standard – jest to pakiet, który zawiera okresowe przeglądy urządzeń oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych;
2. Comfort – pakiet Standard rozszerzony o gwarantowany czas reakcji serwisu (od 2 do 12 godzin) i czas naprawy urządzenia (od 24 do 72 godzin);
3. Comfort Plus – jest to pakiet, w którym zobowiązujemy się do zapewnienia czasu reakcji (2 do 12 godzin) oraz przystąpienia do naprawy urządzeń zaraz po przybyciu do klienta. Jest to możliwe, ponieważ w ramach tego pakietu gwarantujemy dedykowany dla obiektu magazyn części zamiennych;
4. Premium – w najszerszym wariancie oferujemy stałą 24-godzinną obecność naszego serwisu na obiekcie z dedykowanym magazynem części zamiennych. Dzięki takiemu rozwiązaniu serwis może przystąpić do naprawy już w kilka minut po wystąpieniu usterki.

 

2013-06-15

 

Jakie kryteria powinny zostać zawarte w umowie serwisowej?

RCh: Jest kilka ważnych czynników, o których należy pamiętać. Najważniejsze z nich to: systematyczność wykonywania przeglądów, ustalenie czasów reakcji serwisu oraz naprawy urządzenia, wskazanie w jaki sposób i pod jaki numer telefonu będą zgłaszane usterki. Należy podać dane osób, które są uprawnione do dokonywania zgłoszeń i podpisywania protokołów prac wraz z numerami telefonów i adresami e-mail.

 

Czy zdarzają się przypadki awarii systemu chłodzenia i braku urządzeń rezerwowych? Jak w takich wypadkach wygląda Państwa oferta i możliwości zabezpieczenia danych klienta?

MZ: Większość z naszych klientów ma zapewnioną redundancję urządzeń. Sporadycznie jednak zdarzają się przypadki braku urządzeń rezerwowych. Ze względu na specyfikę obiektów, które nie posiadają urządzeń rezerwowych, mamy do dyspozycji urządzenia zapasowe, które jesteśmy w stanie natychmiast zainstalować u klienta. W przypadku agregatów wody lodowej możemy dostarczyć i podłączyć agregat zastępczy na czas naprawy. Spotykamy się często z instalacjami nie przystosowanymi do podłączenia agregatu zastępczego. Aby rozwiązać ten problem, przy projektowaniu nowych instalacji uczulamy klienta aby zamontować dodatkowe przyłącza pod agregat zastępczy.

 

24 godzinna interwencja w skali Polski – często wymagana jest jeszcze szybsza – wymaga odpowiedniej logistyki. Jak wygląda zatem system interwencji u Państwa i organizacja serwisu w Polsce.

RCh: Tak jak wcześniej wspomniałem, serwis naszej firmy obejmuje swoim zasięgiem terytorium całego kraju – jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z naszych klientów w bardzo krótkim czasie. Wymóg 24 godzinnego czasu reakcji w tej chwili staje się standardem. Klienci najczęściej decydują się na opcję z 4 lub 2-godzinnym czasem reakcji. Dbając o dobro klientów, tak zorganizowaliśmy prace naszego serwisu, aby spełnić oczekiwania rynku. W związku z tym oferujemy usługę HotLine, z której klienci mogą korzystać przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Poprzez usługę HotLine można zgłosić awarię urządzeń i uzyskać pomoc techniczną. Dzięki wykorzystaniu tej usługi, zaraz po otrzymaniu informacji o usterce, podejmujemy kroki zmierzające do jak najszybszego jej usunięcia.

 

2013-06-16

 

Czy oferują Państwo również całodobowy monitoring systemów i optymalizacji pracy na podstawie uzyskanych danych?

MZ: Firma Stulz od dawna oferuję usługę całodobowego monitoringu urządzeń i realizuje ją na swoich obiektach. Na podstawie uzyskanych danych na bieżąco prowadzimy optymalizację pracy urządzeń i systemów, wykorzystując urządzenia „free-coolingowe”, czy też rozdział przepływu powietrza z wykorzystaniem „zimnych korytarzy”. Przy rozbudowanych systemach, korzyści z takich rozwiązań są odczuwalne zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękujemy.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.