Daikin wprowadza R32 Zalety szczególnie na poziomie globalnym Email
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
Data dodania: 01.07.2014

 

W listopadzie 2013 Daikin wprowadził czynnik chłodniczy R32 na rynek europejski. Czynnik R32 (difluorometan – CH2F2) nie jest nowością. W firmie Daikin już od dwóch dekad był on gotów do zastosowania. Ponadto R32 jest składnikiem mieszanin stosowanych jako czynniki chłodnicze (np. 50% w czynniku R410a). Jakie były zatem przesłanki wprowadzenia R32 i znaczenie tej decyzji w świetle weryfikacji przez Parlament Europejski rozporządzenia dotyczącego F-gazów?

 

2014-06-16-1

 

 

Dlaczego R32 pojawia się na rynku europejskim dopiero teraz, rok po jego wprowadzeniu w Japonii?

Gunther Gamst: W Unii Europejskiej mamy do czynienia z 28 różnymi aktami prawnymi w zakresie dopuszczeń czynników chłodniczych. Dlatego łatwiejsze było wprowadzenie R32 tylko w jednym kraju, takim jak Japonia. W Japonii Daikin w ogóle jako pierwszy producent przedstawił kompletną paletę urządzeń split na R32 i z dużym powodzeniem rozprowadza je na swoim krajowym rynku. W ciągu roku zostało ich dotychczas sprzedane ok. miliona sztuk, z czego 200 000 samych systemów „Ururu Sarara”, które obecnie są dostępne również na rynku niemieckim.

 

Czy palność odgrywa tu jakąś rolę?

GG: Tak, do tej pory wstrzymywano się z wprowadzeniem czystego R32 ze względu na zakwalifikowanie go do czynników palnych. Przed wprowadzeniem czynnika na rynek japoński przeprowadzone były liczne testy na rzeczywistych instalacjach w Japonii, Chinach, Europie, Malezji i Indiach, w których badano przydatność i efektywność systemów opartych na R32. Testy te oczywiście uwzględniały również badania i analizę ryzyka w zakresie palności tego czynnika. R32 wg oficjalnej klasyfikacji bezpieczeństwa ASHRAE jest „łagodnie łatwopalny”, względnie słabo palny. Prędkość spalania wynosi w przypadku R32 poniżej 10 cm/s. W praktyce oznacza to, że ze względu na małą prędkość spalania płomień nie rozprzestrzenia się. Dla specjalistów nie jest to więc problemem. W marcu 2014 do normy ISO817 wprowadzono klasę A2L (czynniki niskopalne z małą prędkością rozprzestrzeniania się płomienia), co pozwala na stosowanie R32 w zgodzie ze standardami światowymi.

Aby zapewnić bezpieczne stosowanie czynników „łagodnie łatwopalnych”, w tym R32, została w latach 2011/2012 przeprowadzona w USA, Japonii i Chinach analiza ryzyka. Daikin uczestniczył w pracach we wszystkich trzech regionach, a użycie R32 w Japonii pokazuje, że czynnik ten może być stosowany bez obaw. W Niemczech będziemy prowadzili w szerokim zakresie szkolenia dotyczące postępowania z R32.

 

W Japonii Daikin wprowadził obecnie na rynek odbiorców prywatnych kompletną paletę produktów split bazujących na czynniku R32. Czy tak stanie się w Niemczech / Europie, a jeśli tak to kiedy?

GG: Planujemy, że mniej więcej na wiosnę 2015 pełna oferta urządzeń split na R32 będzie udostępniona dla prywatnych odbiorców również w Europie. Ze względu na odmienne uregulowania prawne w poszczególnych krajach europejskich będziemy jednak nadal oferowali równolegle systemy split oparte na czynniku R410A.

 

2014-06-17-1

Potencjał efektu cieplarnianego w ciągu całego okresu eksploatacji

 

Proszę nam pokrótce przedstawić zalety czynnika R32 w stosunku do R410A, a także możliwości jego wykorzystania.

GG: Istotną zaletą czynnika R32 jest niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential) mający wartość 675, czyli o 68% mniej niż R410A. Ponieważ ilość czynnika potrzebnego do napełnienia jest w przypadku R32 ok. 30% mniejsza w porównaniu do R410A, więc potencjał GWP odniesiony do ilości wynosi nawet tylko 472. Jednocześnie R32 poprawia efektywność energetyczną urządzenia o 10%. Zarówno przy chłodzeniu jak i grzaniu wykazuje najwyższą wydajność i najniższą emisję (pośrednią i bezpośrednią) w całym cyklu życia urządzenia. Potencjalna wydajność chłodnicza jest w przy- padku R32 1,6 raza większa niż dla R22 lub R410A. W szczególności straty ciśnienia przy tej samej wydajności są niższe dla R32 niż dla R22 lub R410A, a gęstość R32 jest również o 10% mniejsza. Dlatego też średnice rurociągów mogą być mniejsze.

Zalety stosowania R32 dostrzegamy też przede wszystkim na poziomie globalnym. Jeśli wziąć pod uwagę światowy rynek urządzeń klimatyzacyjnych, to Niemcy mają w nim tylko niewielki udział. We wszystkich dyskusjach na szczeblu Unii Europejskiej chodzi o pilną redukcję emisji CO2 nie tylko na poziomie europejskim, ale także na całym świecie. Przede wszystkim na rynkach wschodzących, takich jak Indie i Brazylia, gdzie wraz z rozwojem gospodarczym i stosowaniem klimatyzatorów obserwujemy gwałtowny wzrost emisji CO2, R32 jest prawdziwą alternatywą zapewniającą wydajną technikę klimatyzacyjną. Na przykład w Indiach, Daikin przeszkolił 3600 instalatorów w zakresie obchodzenia się z R32.

 

Czy R410A – również w aspekcie potencjalnych konsekwencji oczekiwanych zmian dotyczących F-gazów – może w niedalekiej przyszłości zupełnie zniknąć z rynku, czy też zależy to od dostawców i producentów komponentów?

GG: 12 marca 2014 Parlament Europejski uchwalił nowe rozporządzenie F-gazowe, zastępujące dotychczas obowiązujące nr WE/842/2006. To nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2015 roku. Według tego rozporządzenia od 01.01.2025 nie będzie można wprowadzać na rynek europejski klimatyzatorów split, zawierających do 3 kg gazów HFC, o potencjale GWP ≥ 750. Oznacza to zakaz stosowania R410A w tych aplikacjach. W większych instalacjach już od 01.01.2020 zabronione będzie stosowanie czynników o potencjale GWP ≥ 2500. Ponieważ dla R410A GWP wynosi 2088, znajdzie się on poniżej tej granicy i będzie mógł nadal być stosowany.

Wprowadzenie zakazu dla efektywnych czynników o niskim GWP pociągnęłoby za sobą znaczne koszty. Tylko w sektorze handlowym, według szacunków Niemieckiej Federacji Handlu, przejście na inny czynnik chłodniczy w przypadku jednego supermarketu wiąże się z kosztem rzędu 50 000 Euro. Jednocześnie można obawiać się wzrostu zużycia energii. Podważałoby to nadrzędny cel jakim jest ograniczenie emisji CO2.

Producenci rozważają obecnie kilka substancji jako czynniki chłodnicze tzw. nowej generacji: obok R32 należą do nich czynniki HFO (tzw. olefiny), mające również niski GWP, a także czynniki naturalne takie jak CO2 (R744) i propan (R290). Okazuje się, że nie ma idealnego czynnika chłodniczego, który pasowałby do każdego zastosowania. Ale także w przyszłości nadal muszą być udostępniane bardziej efektywne czynniki chłodnicze, aby osiągnąć cele redukcji CO2 nakreślone przez Unię Europejską.

W debacie politycznej w Brukseli, przy ocenie oddziaływania czynnika chłodniczego na środowisko, w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę niestety tylko potencjał GWP. Jest to rzeczywiście ważne, ale nie jedyne kryterium decyzji. O wiele ważniejsze jest rozpatrywanie sumy skutków emisji CO2: chodzi zarówno o bezpośrednie jak i pośrednie skutki emisji przy produkcji czynnika, wyciekach przez nieszczelności instalacji oraz emisję wynikającą ze zużycia energii w trakcie użytkowaniu urządzenia klimatyzacyjnego.

Pilna redukcja emisji CO2 dotyczy nas wszystkich. Musi to być jednak zrealizowane efektywnie, w sposób wydajny i w przystępnej cenie. Na tej podstawie Daikin wyznaczył w ostatnich miesiącach cele polityki swego działania. Równolegle informujemy naszych klientów o aktualnym stanie dyskusji i jej kulisach.

 

Czy R32 nadaje się jako zamiennik R410A (do napełnienia), czy też instalacja musi być całkowicie lub częściowo wymieniona.

GG: Nie, R32 nie może być używany wymiennie z R410A.

 

Bardzo dziękujemy Panu za te wyjaśnienia.

GG: Dziękuję za rozmowę.

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.