Ambitne cele – nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 24.06.2015

Z początkiem roku 2015 w całej Unii Europejskiej weszło w życie nowe rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie F-gazów. Jednak co dokładnie oznacza ono dla branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła? Dwóch ekspertów firmy BITZER, największego na świecie niezależnego producenta sprężarek do urządzeń chłodniczych i od 80 lat lidera innowacji w swojej branży, odpowiada na najważniejsze pytania.

 

 

2015 06 12 1

Rys. 1. Hermann Renz

 

 

2015 06 12 2

 

Rys. 2. Heinz Jürgensen

 

 

Temat F-gazów stał się bardzo aktualny z uwagi na wejście z życie nowego rozporządzenia UE. Ale czym są właściwie F-gazy?

 

Hermann Renz: F-gazy to syntetycznie wytwarzane fluorowane węglowodory. Przemysł chemiczny opracował szeroką paletę takich substancji do stosowania w roli czynnika chłodniczego w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych, przykładając wagę do ich wysokiej sprawności termodynamicznej i łatwości stosowania. Większość używanych F-gazów nie jest ani toksyczna, ani palna – co znacznie redukuje wymagania bezpieczeństwa i ułatwia ich obsługę.

 

Heinz Jürgensen: Dodatkową zaletą F-gazów jest fakt, że odznaczają się wysoką stabilnością termiczną i chemiczną. Urządzenia chłodnicze wykorzystujące F-gazy mają zatem długą żywotność i są łatwe w serwisowaniu. To ważne, gdyż czynniki te pracują w bardzo zróżnicowanych warunkach. Ponadto F-gazy mają również inne zastosowania, np.: jako gaz wytłaczający w opakowaniach aerozolowych, gaz izolacyjny w instalacjach energetycznych, gaz wytłaczający do pian czy składnik środków gaśniczych.

 

 

2015 06 13 1

Rys. 3. Phase down: Limit ilości dopuszczenia do obrotu F-gazów. Do 2030 roku produkcja i import F-gazów do Unii Europejskiej mają zostać stopniowo ograniczone do 21% poziomu z 2015 roku. Limity dotyczą ilości rozumianej jako iloczyn współczynnika GWP dla danego czynnika oraz masy czynnika

 

 

Co dokładnie zmieni się po wejściu w życie nowego rozporządzenia? 

 

HR: Rozporządzenie znacznie ogranicza paletę dostępnych czynników chłodniczych o wysokim tzw. potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – a częściowo ich zakazuje. Podstawą do oceny danej substancji jest nie tylko sama ilość, ale również wskaźnik porównawczy z CO2 – będący iloczynem masy oraz współczynnika GWP dla danego gazu. Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP mogą być stosowane w większych ilościach niż czynniki o wysokim współczynniku. Jednakże wysoki współczynnik GWP posiada wiele F-gazów. Jest to związane z ich stabilnością chemiczną, która utrzymuje się również po uwolnieniu się gazu do atmosfery.

 

 

Jak wygląda harmonogram wdrożenia rozporządzenia?

 

HJ: Plan jest bardzo ambitny, tylko do 2018 roku przemysł będzie musiał zredukować całkowitą ilość zużywanych F-gazów o 37%. Do 2030 roku planowane jest obniżenie poziomu produkcji do zaledwie 21% wartości z 2015 roku – jako docelowy limit dopuszczenia do obrotu („phase down”). Ponadto począwszy od 2020 roku w całej Unii Europejskiej zostanie zabroniony do stosowania w wielu urządzeniach stacjonarnych ważny czynnik R404A. Wyznaczony dla niego współczynnik GWP wynoszący 3 922 znacznie przekracza bowiem maksymalny limit wynoszący 2 500. Dlatego do momentu całkowitego wdrożenia rozporządzenia w 2030 roku czeka nas jeszcze wiele pracy. Planowane są również zaostrzone wymagania w zakresie kontroli szczelności oraz dodatkowe wymagania dotyczące personelu, dokumentacji i administracji.

 

 

2015 06 13 2

Rys. 4. Uznane na całym świecie: sprężarki tłokowe ECOLINE

 

 

Dlaczego Unia zaostrza przepisy dotyczące F-gazów?

 

HR: Pierwsze rozporządzenie, obowiązujące od 2007 roku, miało zmniejszyć emisję czynników chłodniczych poprzez poprawę szczelności urządzeń i zapewnienie odzysku zużytych czynników. Jednakże potencjał redukcyjny zastosowanych środków był niewystarczający do realizacji ambitnych celów klimatycznych UE. Pomóc ma w tym przejście na czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP. Inną przyczyną małej skuteczności poprzedniego rozporządzenia było bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z F-gazami, które uważano za nieszkodliwe. Z uwagi na to Unia Europejska wprowadziła do nowego rozporządzenia również zaostrzone przepisy w zakresie cyklicznych kontroli szczelności urządzeń.

 

 

Jakie będą zatem czynniki chłodnicze przyszłości?

 

HJ: Oczekujemy rosnącego znaczenia i powszechnego stosowania hydrofl uoro-olefi n (HFO), mieszanin HFO/HFKW oraz naturalnych czynników chłodniczych, a więc czynników o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Wśród nich bardzo ważny jest na przykład CO2 (R744). BITZER od ponad 15 lat ma w ofercie sprężarki na CO2, zarówno do zastosowań transkrytycznych jak i podkrytycznych, które od dawna cieszą się dużym uznaniem na rynku. W międzyczasie znacznie poszerzono paletę sprężarek na CO2. Stanowią one dobrą alternatywęm, zwłaszcza w dziedzinie urządzeń chłodniczych dla handlu. Oczywiście mamy w ofercie również produkty napełniane amoniakiem i propanem.

 

 

2015 06 13 3

Rys. 5. Jednym z przebojów firmy BITZER jest osiem sprężarek tłokowych na CO2 z serii CME, zaprojektowanych do elastycznej pracy w układzie Booster lub w chłodzonych wodą systemach chłodzących i głębokiego mrożenia

 

 

Dlaczego nie można po prostu we wszystkich sprężarkach używać CO2?

 

HJ: Żaden czynnik chłodniczy nie ma stuprocentowo optymalnych właściwości, również czynniki naturalne. CO2 będzie w przyszłości bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników, gdyż dzięki współczynnikowi GWP równemu 1 jest praktycznie neutralny dla klimatu. Pod względem energooszczędności podczas pracy w wysokiej temperaturze otoczenia CO2 ustępuje jednak innym czynnikom. Jest to związane z jego specyficznymi właściwościami termodynamicznymi. Nie istnieje zatem czynnik chłodniczy, który idealnie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Przykładowo amoniak, jako wielokrotnie wypróbowany i udoskonalony technicznie czynnik, najlepiej sprawdza się w instalacjach chłodniczych o dużej mocy, np. w przemyśle. Do urządzeń o mniejszej mocy i mniejszej ilości czynnika ciekawą alternatywą jest propan, który jest stosunkowo łatwy w obsłudze oraz bezpieczny i ekonomiczny w eksploatacji.

 

 

Czy to znaczy, że muszą Państwo jedynie dostosować swoje sprężarki do danego czynnika chłodniczego?

 

HR: Oprócz innej budowy samej sprężarki, zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego wymusza również dostosowanie pozostałych elementów instalacji z uwagi na m.in. podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Dla przykładu amoniak (NH3) jest jak wiadomo trujący, węglowodory są palne, a CO2 niebezpieczny ze względu na duże ciśnienie robocze. W instalacjach na CO2 i NH3 specjalne wymagania dotyczą nie tylko samej sprężarki. Różnice w stosunku do urządzeń na typowe F-gazy tkwią również w koncepcji całej instalacji. Upowszechnienie się naturalnych czynników chłodniczych będzie zatem wymagać również większej liczby specjalistów.

 

 

2015 06 14 1

Rys. 6. Nowa 2-cylindrowa sprężarka CKH2 i 6-cylindrowa CKH5 są doskonałym uzupełnieniem dla sprawdzonych modeli 4-cylindrowych

 

 

Co to oznacza?

 

HR: Z pewnością wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifi kowaną kadrę, np. projektantów instalacji. Dlatego BITZER aktywnie podejmuje kroki w celu kształcenia potrzebnych specjalistów. W ubiegłych latach utworzyliśmy trzy centra szkoleniowe w zakresie instalacji na CO2. W São Paolo, Rottenburgu i Sydney prowadzimy dla klientów szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie wysokociśnieniowych instalacji na CO2. Z dużym sukcesem: tylko w Rottenburgu przeprowadziliśmy już ponad 100 szkoleń.

 

HJ: Nasza fi rma ma dużą przewagę nad konkurentami, jeśli chodzi o zgromadzone doświadczenie. Ostatecznie korzysta na tym klient. Dzięki naszej wiedzy i cenionym na całym świecie wsparciu technicznemu jesteśmy w stanie pomóc w ekonomicznej optymalizacji urządzeń. Efektywność systemu jest bowiem niezwykle ważna.

 

 

2015 06 14 2

Rys. 7. Nowa seria OS.A95 jest zaprojektowana specjalnie do pracy w przemysłowych instalacjach amoniakalnych. W tym celu BITZER udoskonalił istniejącą serię OS.85, a także zoptymalizował filtry oleju do pracy z nowymi sprężarkami OS.A95

 

 

Czy oprócz sprężarek na CO2 i NH3 BITZER może zaoferować jeszcze inne produkty wykorzystujące alternatywne czynniki chłodnicze?

 

HR: Stale rozwijamy nasze sprężarki, aby dostosować je do pracy z nowymi czynnikami. Na przykład cała paleta półhermetycznych sprężarek tłokowych jest dostępna również w wersji na propylen (R1270) lub propan (R290). Również wiele serii kompaktowych sprężarek śrubowych jest dostępnych w wersji na R290. W naszej ofercie można znaleźć także kilka serii sprężarek tłokowych i śrubowych na nowe hydrofl uoro-olefi ny (HFO) i mieszaniny HFO/HFKW. Czynniki na bazie czystych HFO, z uwagi na niski współczynnik GWP, są nawiasem mówiąc zwolnione z limitów nowego rozporządzenia w sprawie F-gazów.

 

HJ: Dzięki naszym ścisłym kontaktom z decydentami politycznymi oraz producentami czynników chłodniczych jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na zmiany. Dlatego udało nam się opracować wiele z naszych sprężarek w wersji na alternatywne czynniki chłodnicze. Na przykład nasze sprężarki tłokowe z serii ECOLINE w wersji specjalnej są dostosowane do pracy z węglowodorami – propanem i propylenem, a w standardowej wersji mogą być napełniane nowymi zamiennikami F-gazów – HFO oraz mieszaninami HFO/HFKW.

 

 

Nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów obowiązuje tylko w Europie. Czy firma BITZER stanie się więc mniej konkurencyjna od producentów spoza Unii Europejskiej?

 

HR: Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. W gruncie rzeczy jednak nowa sytuacja tworzy dla nas szanse. Dbałość o środowisko była dla naszej firmy zawsze bardzo ważna. Dlatego na przykład w dziedzinie urządzeń na CO2 i HFO mamy znacznie większe doświadczenie od konkurencji. Należy się też liczyć, że w niedługiej przyszłości podobne przepisy zostaną wprowadzone na całym świecie – nawet jeśli z innymi celami, czy w innym terminie. Panująca tendencja idzie jednoznacznie w kierunku redukcji emisji czynników chłodniczych oraz promowania energooszczędności urządzeń. W tej dziedzinie możemy więc poszerzać swoją już posiadaną wiedzę i korzystać z przewagi innowacyjnej na całym świecie.

 

Ilustracje: Firma Bitzer

 

 

Warto zapoznać się:
Link do raportu o czynnikach chłodniczych: https://www.bitzer.de/documentation/a-501-18.pdf
Link do nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów: https://www.bitzer.de/documentation/a-510-1.pdf

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.