Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Klimatyzatory serii H do sal operacyjnych. Do pomieszczeń wymagających precyzyjnej regulacji...
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 8/2008  |  Data dodania: 12.08.2008

W pomieszczeniach szpitalnych, tzw. czystych, obok precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności powietrza, szczególnie ważna jest czystość powietrza oraz prędkość jego przepływu, przy jednocześnie wysokim udziale powietrza świeżego. Dla tego typu obiektów firma Tecnair LV, należąca do grupy LU-VE Contardo, wprowadziła na rynek generację szaf serii H. Urządzenia są wynikiem połączenia wieloletniego doświadczenia firmy w produkcji urządzeń klimatyzacji precyzyjnej z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi przetestowanymi we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. 

    Rozwiązania Tecnair LV dedykowane dla sal chirurgicznych, jak i pomieszczeń czystych zaprojektowane są i wykonane zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskimi i światowymi. Systemy spełniają najbardziej rygorystyczne normy, do których zalicza się:
● duży udział powietrza świeżego – nawet do 100%;
● bardzo dokładna filtracja H12-H14;
● dokładna kontrola przepływu powietrza;
● przepływ laminarny lub turbulentny;
● wyjątkowa precyzja utrzymania parametrów temperatury i wilgotności;
● bardzo szybki czas uzyskania wymaganych parametrów powietrza od włączenia systemu;
● system chłodzenia – bezpośrednie odparowanie lub woda lodowa;
● odzysk ciepła przy instalacjach z dużym udziałem powietrza świeżego;
● wysoka szczelność urządzeń i instalacji;
● duże bezpieczeństwo pracy systemu.

    Jak wspomniano, urządzenia serii H wykonane zostały w oparciu o najbardziej surowe normy europejskie, których głównym celem jest eliminacja zanieczyszczeń chemicznych i bakteryjnych:
● Certyfikat TUV – zgodność z normą DIN 1946/4;
● Certyfikat TUV – zgodność z normą EN1886.

    Spełniają one również wymogi testów szczelności w warunkach zwiększonego, jak i zmniejszonego ciśnienia. Urządzenia te zostały zaliczone do „klasy B”, będącej najostrzejszą klasą konstrukcji urządzeń do obróbki powietrza zgodnie z EN1866.


Budowa urządzenia
    Konstrukcja urządzenia jest wykonana z blach spawanych, dokładnie dopasowanych, gwarantujących doskonałą szczelność. Blachy poddawane są piaskowaniu, a po nałożeniu podkładu pokrywane są białą żywicą epoksydową o grubości 60 mikromilimetrów. Proces ten, jak również pokrycie aluminiowych lameli wężownic farbą na bazie aluminium i wykonanie wsporników ze stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną odporność na sterylizację.

    Panele o grubości 25 mm (50 mm przy instalacji zewnętrznej) wykonane są z dwóch ścianek blachy stalowej, malowanych na biało, poddawanych obróbce oraz izolowanych termicznie i akustycznie warstwą pianki poliuretanowej. Panele przednie wyposażono we wzierniki kontrolne, w zamykane zamki, ograniczające dostęp, a także uszczelki wykonane z materiałów sterylizowalnych, nieprzepuszczających pary.

Utrzymanie higieny i sterylizacja

    Klimatyzatory typu H zapewniają wysoką skuteczność utrzymania higieny i sterylizacji wszystkich elementów wewnętrznych wchodzących w bezpośredni kontakt z powietrzem. Dostęp do elementów jest możliwy w ciągu kilku sekund poprzez specjalne drzwiczki kontrolne. Dzięki temu czyszczenie i prace konserwacyjne można przeprowadzić w szybki i łatwy sposób w ciągu z góry ustalonego czasu.
    Zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia z zastosowaniem wszystkich możliwych środków ostrożności wykluczaja jakąkolwiek możliwość formowania się kolonii bakterii szczepu Legionella Pneumophila.

Instalacja wewnątrz i na zewnątrz
    Omawiane klimatyzatory zostały zaprojektowane do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich kompaktowość, zredukowany poziom hałasu oraz ładny wygląd pozwala na instalowanie ich w pobliżu klimatyzowanych pomieszczeń, dzięki czemu unika się długich i drogich kanałów.

Duży, stały przepływ powietrza

    Zanieczyszczeń chemicznych pochodzących z gazów anestezyjnych nie można odfiltrować, lecz jedynie rozcieńczyć w dużej ilości świeżego powietrza. Niezależnie od postępującego zabrudzenia filtrów, stałość przepływu powietrza jest kontrolowana przez mikroprocesor poprzez inwerter na wentylatorze nawiewającym powietrze.
    Wymagany przepływ powietrza jest wybierany bezpośrednio przez operatora, może mieścić się w zakresie od minimum do maksimum zgodnie z rozmiarem i modelem klimatyzatora. W przypadku, gdy jedno urządzenie ma dostarczać powietrze do więcej niż jednego pojedynczego pomieszczenia, konieczne staje się zachowanie stałego ciśnienia w systemie kanałów przepływu powietrza (akcesorium). W celu dokonywania takiego rodzaju regulacji Tecnair LV instaluje ciśnieniowy wyłącznik różnicowy na kołnierzu dolotowym klimatyzatora. Wyłącznik ciśnieniowy dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrz kanału dolotowego i przekazuje tę wartość do mikroprocesora, który porównuje ją z nastawą i koryguje prędkość obrotową wentylatora poprzez inwerter, co z kolei powoduje zmianę przepływu powietrza.

Podwójny wentylator

    Opcjonalnie, urządzenie może zostać wyposażone w podwójny wentylator nawiewny i podwójny wentylator wywiewny. Takie rozwiązanie zapewnia poziom bezpieczeństwa i funkcjonowania w przypadku awarii jednego z wentylatorów. Obydwa wentylatory doprowadzają powietrze do napędzanej silnikiem przepustnicy w celu uniknięcia potencjalnej recyrkulacji na wypadek działania wyłącznie jednego wentylatora. Wentylatory są kontrolowane przez mikroprocesor za pośrednictwem inwertera w oparciu o informacje pochodzące z systemu pomiaru przepływu powietrza wewnątrz urządzenia.

Filtracja powietrza
    Zgodnie z obowiązującymi normami, obróbka powietrza polega na wstępnym filtrowaniu powietrza zewnętrznego dopływającego do urządzenia (skuteczność F6) oraz filtrowaniu końcowym (skuteczność F9) powietrza za wentylatorem na wylocie kanału wydmuchowego. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w filtr F5 na wlocie kanału powrotu powietrza przed wentylatorem dolotowym, zapewniającym czystość urządzenia.

Dynamiczna kontrola nadciśnienia i podciśnienia

    Ma ona na celu uniknięcie przedostania się lub wydostania się zanieczyszczeń bakteryjnych z sali operacyjnej. Kluczową i wyjątkową cechą klimatyzatorów typu H jest automatyczna regulacja w dwóch różnych zakresach roboczych, czyli nadciśnieniu i podciśnieniu w sali operacyjnej w stosunku do otoczenia, z tolerancją ±2 Pa. Różnicowy wyłącznik ciśnienia zainstalowany pomiędzy pomieszczeniem klimatyzowanym a otoczeniem oraz inwerter na wentylatorze wywiewnym pozwala na kontrolowanie przez mikroprocesor:
● nadciśnienia, poprzez zmniejszanie ciągu zasysanego powietrza w porównaniu z powietrzem wdmuchiwanym, które zachowuje stały ciąg. Zapobiega to przedostawaniu się patogenów i substancji toksycznych z otoczenia;
● podciśnienia, poprzez zwiększenie ciągu wydmuchiwanego powietrza w porównaniu z powietrzem dopływającym. W ten sposób unikamy emitowania substancji toksycznych i patogenów do otoczenia.

Zintegrowana regulacja temperatury i wilgotności
    Producent wyposażył urządzenie we wszystkie elementy niezbędne do kontrolowania chłodzenia, ogrzewania, nawilżania i odwilżania, odpowiednio dostosowane do obróbki świeżego powietrza bądź częściowej recyrkulacji powietrza. W szczególności są to:
● nagrzewnica wodna z regulacyjnym zaworem trójdrożnym, lub nagrzewnica elektryczna;
● chłodnica wodna z zaworem regulowanym, typ OHU, lub chłodnica odparowania bezpośredniego z obiegiem chłodniczym, typ OHA;
● niezależny modulowany nawilżacz z zanurzonymi elektrodami, bądź modulowany system dystrybucji dla sieci parowej.

Niezawodność pracy
    Klimatyzatory typu H są zaprojektowane zarówno od strony mechanicznej, jak i programowej, pod kątem zapewnienia maksymalnej pewności dobrego funkcjonowania i wyeliminowania wyłączeń podczas operacji chirurgicznej.
Składają się na to m.in.:
● kompletna skrzynka rozdzielcza;
● zapasowe zasilanie UPS;
● system zapobiegania zamarzaniu.

Energooszczędność
    System odzysku ciepła został wykonany z dwóch identycznych wężownic wodnych, z których pierwsza jest umieszczona w sekcji powrotu powietrza, a druga w sekcji nawiewu powietrza. Są one podłączone poprzez obwód hydrauliczny wyposażony w pompę i zbiornik nadmiarowy.
    Hydrauliczny system odzysku ciepła, nawet gdy jego skuteczność jest niższa od wymiennika płytowego czy rotacyjnego, stanowi rozwiązanie zapobiegające „zanieczyszczeniu wzajemnemu” ciągu powietrza zasysanego i wydmuchiwanego.

W Polsce przedstawicielem firmy TECNAIR LV jest firma ZECHiK Sp. z o.o. która dba o rozwój marki i organizuje szkolenia dotyczące urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i klimatyzacji przeznaczonej do szpitali. 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.