Wibroizolacja to kosztowna fanaberia czy praktyczne rozwiązanie inżynierskie?
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.05.2022

Większość krajów europejskich wdraża lokalnie przepisy prawne dotyczące wymagań akustycznych we wszystkich rodzajach budynków: publicznych, jednorodzinnych, przemysłowych. Nowo budowane obiekty muszą być zgodne z określonymi normami i przepisami budowlanymi, natomiast żadne przepisy nie zawierają wytycznych dotyczących renowacji starych budynków w zakresie akustyki. Tymczasem kwestie komfortu akustycznego stały się ważne dla wszystkich użytkowników, bez względu na datę powstania obiektu. Warto to brać pod uwagę i zadbać o komfort akustyczny na możliwie najwcześniejszym etapie prac w budynku – będzie prościej i taniej.

 

 

 

20220523 Walraven 1

 

Wszystkie istniejące wytyczne skupiają się na utrzymaniu poziomu hałasu na możliwie niskim poziomie tak, aby zapewnić dobre samopoczucie mieszkańców lub pracowników. Jednak wibracje, niezależnie od częstotliwości i generowanego hałasu, zawsze wpływają negatywnie na cały organizm człowieka. W skrajnych przypadkach i przy dużej intensywności drgań hałas oraz wibracje mogą doprowadzić do trwałych zmian chorobowych. Dlatego tak ważne jest, aby – mając świadomość istniejących zagrożeń – wdrażać nowoczesne materiały i rozwiązania już na etapie budowy oraz podczas prac wykończeniowych obiektu. Dzięki temu można uzyskać wymagane parametry użytkowe na znacznie lepszym poziomie niż narzucają to obowiązujące normy.

 

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych na etapie budowy może spowodować nieznaczny wzrost kwoty całkowitych inwestycji, na przykład do 10% wartości kosztów instalacji. Jeśli jednak zaniedbane zostaną zalecenia dotyczące stosowania zamocowań wibroizolacyjnych, koszty związane z ich zamontowaniem już na etapie eksploatacji mogą być od 10 do 20 razy wyższe niż pierwotne nakłady inwestycyjne.

 

 

20220523 Walraven 2

Rys. 1. Przegląd wymagań w zakresie izolacyjności hałasu mieszkań. Stan kwiecień 2019. Graficzna prezentacja oszacowanych wartości ekwiwalentnych L’nT,w. Uwaga: równoważne wartości są określone szacunkowo, ponieważ dokładna konwersja nie jest możliwa [1]

 


Dołożenie wibroizolatorów w instalacji w już wykończonym obiekcie jest bardzo kosztowne, ponieważ może wymagać całkowitego przebudowania układu przewodów czy też nawet przesunięcia zamocowanych/posadowionych urządzeń. Zdarza się również sytuacja, że zmiana wysokości urządzeń lub zamontowanie wibroizolatora na zawiesiach instalacyjnych jest po prostu niemożliwa, z przyczyn technicznych. Często błędy inżynierskie i zaniedbania na etapie montażu prowadzą do zwiększenia poziomu hałasu w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do maszynowni lub do elementów technicznego wyposażenia budynku. Zdarza się jednak, że problem dotyczy pomieszczeń znacznie oddalonych od źródła drgań, ponieważ jak wiemy, wibracje są przenoszone przez konstrukcję budynku i instalacje na dalsze pomieszczenia.

 


Niejednokrotnie zdesperowani właściciele mieszkań czy też biur, z powodu hałasu, gdy zawiodą inne możliwości, decydują się na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej celem usunięcia przez wykonawcę/dewelopera usterek w budynku. Wykonywany podczas procesu audyt akustyczny może obejmować pomiary poziomu hałasu wraz z analizą generowanych częstotliwości oraz poziom izolacji elementów konstrukcyjnych budynku.

 


Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, na początek należy zidentyfikować źródło hałasu. Drgania mogą być generowane przez: klimatyzatory, pompy wodne, pompy ciepła, wentylatory, kotły, bramy garażowe, windy lub inne elementy wyposażenia budynku. W przypadku dopasowania charakterystyki częstotliwościowej w pomieszczeniu do potencjalnego źródła hałasu, kolejnym krokiem jest analiza drogi transmisji hałasu pomiędzy źródłem a problematycznym pomieszczeniem. Transmisja może dotyczyć ścieżki powietrznej lub też drgania mogą być przenoszone poprzez elementy konstrukcyjne budynku: ściany i stropy. Jak już wspomniałem, bardzo często transmisja hałasu odbywa się również poprzez elementy instalacji, takie jak rury zasilania wody, CWU czy CO, lub kanały wentylacyjne wewnątrz budynku.

 

20220523 Walraven 3

Rys. 2. Przykład niedbale zamocowanej instalacji

 


W takiej sytuacji, nawet w przypadku pomieszczeń znacznie oddalonych od źródła hałasu, sztywny montaż instalacji do stropu lub ściany (np. brak izolacji w przejściu ppoż), zamienia ścianę w membranę wzmacniającą hałas generowany przez maszynę. Ze względu na wszystkie powyższe aspekty stwierdzenie: „lepiej zapobiegać niż leczyć” jest bardzo adekwatne w kontekście wibroizolacji. Dlatego firma Walraven, na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń, mając na uwadze komfort i dobrostan oraz oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów wszystkich osób zaangażowanych w proces budowy jak też przyszłych mieszkańców, rekomenduje uwzględnienie wibroizolatorów na etapie projektowania oraz budowy.

 

20220523 Walraven 4

Rys. 3. Pełna oferta produktów wibroizolacyjnych Walraven

 

 

ELIMINACJA DRGAŃ I HAŁASU
Najbardziej typowe zalecenia po przeprowadzonych audytach dotyczą następujących działań:


redukcja drgań przenoszonych z urządzenia źródłowego na konstrukcję budynku:
– rozwiązanie: zastosowanie wibroizolatorów jako mocowanie urządzenia, płyt inercyjnych;


redukcja drgań przenoszonych z urządzenia źródłowego na instalację:
– rozwiązanie: zastosować elastyczne połączenia pomiędzy urządzeniami i instalacjami typu orurowanie czy kanały;


redukcja drgań przenoszonych z instalacji na konstrukcję budynku:
– rozwiązanie: stosować wibroizolatory na wszystkich podwieszeniach instalacji w maszynowni;
– rozwiązanie: stosować wyizolowane obejmy do rur lub elementy elastomerowe do zawieszania kanałów;


redukcja drgań przenoszonych z instalacji na konstrukcję budynku w przepustach ściennych i stropowych:
– rozwiązanie: oddzielenie rurociągów przechodzących przez ściany i podłogi za pomocą dedykowanej warstwy izolacyjnej lub dedykowanych  dźwiękochłonnych uszczelnień przeciwpożarowych.

 Mateusz TEKIELAK
– Senior Product Manager Anchors& Fasteners, Walraven


LITERATURA:
[1] RASMUSSEN B.: Sound insulation between dwellings – Comparison of national requirements in Europe and interaction with acoustic classification schemes. 23rd International Congress on Acoustics: 2019.
[2] Materiały Walraven.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.