Rynek HVAC&R w regionie EMEA w roku 2020
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 26.11.2021

Eurovent Market Intelligence (EMI) – Europejskie Biuro Statystyczne rynku HVAC&R – opublikowało zaprezentowało wyniki swoich dorocznych badań rynku sprzedaży w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (za rok 2020). Raport oparty jest na danych pochodzących od dużej, rosnącej z roku na rok grupy sprzedawców tego sektora. W poniższym materiale przybliżone zostały ogólne dane dotyczące poszczególnych grup produktowych.

 

2021 8 23 0 EMI

 


Chillery
Rynek cieczowych agregatów wody lodowej, o wydajności ponad 50 kW (rewersyjnych lub nierewersyjnych) miał w roku 2020 w Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) wartość 1,1 mld euro. W zakresie urządzeń o wydajności od 50 do 350 kW, rynek odnotował spadek o 8% w stosunku do ubiegłego roku – 22% w Wielkiej Brytanii, 18% we Włoszech i 19% w Finlandii. W przypadku urządzeń o zakresie mocy powyżej 700 kW, spadek był średnio nieco łagodniejszy (tylko o 4%) – 29% w Niemczech, 26% we Włoszech i 18% w Niderlandach. Z drugiej strony, odnotowano także wyraźne wzrosty – ponad 36% we Francji, 37% w Austrii i 37% na Węgrzech.

 

2021 8 23 1 EMI
Rys. 1. Chillery powyżej 50 kW w EU28 - Podział według rodzaju czynnika chłodniczego

 

Pod względem czynników chłodniczych stosowanych w urządzeniach powyżej 50 kW, rynek wciąż jest zdominowany przez urządzenia na czynniki R410A i R134a, odpowiednio 70% i 10% sprzedanych urządzeń. Z pozostałych urządzeń po jednej trzeciej oparta jest na R32 i na R1234ze, a pozostała 1/3 jest równo podzielona między R407C, R513A i inne mieszaniny czynników chłodniczych (R452B, R454B etc.).

 


Chłodzenie serwerów
Rynek chłodzenia serwerów w obliczu pandemii przeszedł największe zmiany i był najbardziej dynamiczny. W regionie EMEA w roku 2018 wzrósł do 176 mln, z czego 43% stanowiły klimatyzatory pomieszczeniowe (zwane także CRAC: computer room air conditioners), 15% – klimatyzatory rzędowe i szafowe, 7% – urządzenia dla telekomunikacji (przenośne TLC), zaś 37% – centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne i inne chłodnicze urządzenia ewaporacyjne. Ten ostatni segment wzrósł najbardziej i stanowił około 13% rynku w 2018 r. Największymi rynkami były – według wielkości – Niemcy ze sprzedażą 123,9 mln euro, Wielka Brytania (73,4 mln euro), Rosja (58,8 mln euro) oraz Francja i Włochy.

 

2021 8 23 2 EMI

Rys. 2. Rozwój rynku jednostek CRAC sprzedawanych powyżej 150 kW w regionie EMEA (w odniesieniu do 2015 roku jako poziom 100)

 

Na rynku urządzeń CRAC w obszarze urządzeń powyżej 150 kW trend wzrostowy (szczególnie w zakresie systemów wody lodowej) przyspieszył w roku 2020 wraz z oddaniem dużych projektów centrów danych. Wzrost ten napędzało kilka krajów na czele z Niemcami, a w dalszej kolejności Wielka Brytania, Francja, Afryka Południowa, Egipt, Szwajcaria i kraje Zatoki Perskiej.

 


Systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynnika (VRF)

Rynek zewnętrznych klimatyzatorów VRF w Europie obejmował 216 670 urządzeń sprzedanych w Europie, co oznacza spadek o około 5% w porównaniu do roku 2019. Jednak spadek ten obejmuje rozmaite sytuacje w różnych krajach: Turcja, największy rynek w Europie, odnotował wzrost 10% sprzedaży, podczas gdy Francja, Włochy i Niemcy, kolejne największe rynki, odnotowały średni spadek sprzedaży 8%.

 

2021 8 23 3 EMI

Rys. 3. Rynek VRF w Europie w 2020 r. – z podziałem na typy jednostek

 

Pod względem segmentacji rynku w obszarze urządzeń VRF o wysokiej mocy i wydajności większej niż 50 kW wzrost w roku 2020 wyniósł 16,1% (w porównaniu do 15% w 2019 r.). Najpopularniejsze pozostawały urządzenia z przepływem górnym, stanowiące około 55% sprzedanych urządzeń, choć stopniowo tracą one znaczenie na rzecz urządzeń z przepływem bocznym. W przypadku urządzeń wewnętrznych, najpopularniejsze były urządzenia kasetonowe (41%), w porównaniu do urządzeń kanałowych (31%) i ściennych (22%).

 

Rooftopy
Wolumeny rynków europejskich rooftopów zmalały o ponad 13% w roku 2020, co odpowiada około 11 200 mniej sprzedanych urządzeń w Europie. Ze względu na mniejszy spadek sprzedaży (do 4%), Hiszpania stała się największym rynkiem w Europie, z ok. 1800 sprzedanych urządzeń. Zaraz za nią jest Francja (12% spadku). Kolejnymi państwami są Włochy i Turcja, przy czym ta ostatnia doświadczyła znacznej utraty dynamiki od roku 2019 (o 13% w 2019 i 22% w 2020 r.).

Urządzenia o średniej mocy (od 17 do 120 kW) stanowią ¾ sprzedaży w Europie. Rewersyjne rooftopy nadal są najbardziej popularne, stanowiąc około 75% rynku europejskiego. Urządzenia z odzyskiem energii stanowiły 20% rynku.

 

2021 8 24 1 EMI

Rys. 4. Rynek urządzeń typu rooftop w 2020 roku w Europie według rodzaju odzysku ciepła

 

Klimakonwektory
Europejski rynek klimakonwektorów stracił w minionym roku 7%, odnotowując spadek sprzedaży do poziomu 1,29 mln urządzeń. Główną tego przyczyną były ograniczenia związane z pandemią, które spowodowały zauważalny spadek inwestycji w niemal wszystkich krajach europejskich. EU-28 odnotowała spadek 8,9%, głównie z powodu ostrych spadków na dużych rynkach, takich jak Francja (do 13,6%), Włochy (do 12%), Hiszpania (do 15,4%) i Wielka Brytania (do 21%). Straty były stosunkowo mniejsze w krajach, w których restrykcje były mniejsze, takich jak Turcja (do 6,8%) i Szwecja (do 7,3%). W przeciwieństwie do ogólnych trendów, niektóre rynki europejskie doświadczyły wzrostu – to na przykład Niemcy (do 4%) i Rumunia (do 9,2%). Warto także odnotować, że Dania była tym krajem europejskim, który doświadczył największego progresu w latach 2019-2020, ze wzrostem sprzedaży do 4900 urządzeń (22%) w roku 2020.


Pomimo ujemnego trendu rozkład rynkowy różnych typów urządzeń klimakonwektorów pozostawał stały – urządzenia dwururowe wciąż stanowiły ¾ rynku. Pod względem wykonania klimakonwektory z obudową i bez obudowy stanowiły odpowiednio 27% i 32% rynku, a pozostałą część rynku stanowiły modele kasetonowe i kanałowe.

 

2021 8 24 2 EMI

Rys. 5. Rynek FCU 2020 w Europie – podział ze względu na typ

 


Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
Europejski rynek central wentylacyjnych zmniejszył się do wartości 2,2 mld euro w wyniku niewielkiego spadku w roku 2020 (o 2,8%). Na zmianę tę wpłynęły przede wszystkim Niemcy, największy rynek europejski, który był w miarę stabilny (spadek o 2,4%) o wartości 413 mln euro. Podobnie Europa Północna, drugi największy rynek, była w roku 2020 bardzo stabilna (387 mln euro, spadek do 2,2%). Trzeci największy rynek, Europa Wschodnia, doświadczył nieco większego spadku (307 mln euro, do 4,8%), co zgadza się z ogólną zmianą w EU-28 (spadek do 4,5%). Różnica między EU-28 i całym rynkiem europejskim wynika głównie z wysokiego wzrostu w krajach poza UE, takich jak Rosja i WNP (185 mln euro, do 11,7%).
Warto także zauważyć, że centrale wentylacyjne z wbudowanym sterowaniem stanowiły większość sprzedaży w Europie (57%), zaś urządzenia kompaktowe stanowiły blisko 50% sprzedaży.
Pod względem klasy energetycznej, urządzenia klasy A i A+ stanowiły 2/3 sprzedaży w Europie, z czego większość rynku stanowiły urządzenia klasy A+ (40% urządzeń).

 

2021 8 24 3 EMI

Rys. 6. Rynek europejski AHU 2020 według zastosowanych rozwiązań

 

Wymienniki ciepła
Rynek wymienników ciepła odnotował spadek, ale mniej dotkliwy niż inne produkty. W przypadku parowników i skraplaczy, sprzedaż w Europie w roku 2020 wyniosła odpowiednio 348 mln i 171 mln euro, przy stabilnym rynku parowników i spadku rynku skraplaczy o 13%. Dla suchych chłodnic (dry-coolerów), rynek wzrósł o 1,2% (do 312 mln euro) w stosunku do roku 2019.

 

2021 8 26 1 EMI

Rys. 7. Europejski rynek wymienników ciepła w 2020 roku

 

W przypadku skraplaczy spadki były najwyższe we Włoszech, Irlandii i Afryce Południowej, średnio do 25%. Najwyższy wzrost – do ponad 10% – odnotowano we Francji, Bułgarii, Szwecji, Turcji i Rosji. W przypadku dry-coolerow kryzys miał największy wpływ na Belgię, Niderlandy i Irlandię (spadek do 20%). Po drugiej stronie skali były Portugalia, Szwajcaria, Dania i Turcja – każdy z tych krajów doświadczył silnego wzrostu (do 10% lub więcej).

 

 

Wieże chłodnicze
Europejski rynek wież chłodniczych w roku 2020 skurczył się o 14% i był wart 130 mln euro. Zdominowany był przez Niemcy, gdzie rynek ustabilizował się w roku 2020 na poziomie 34 mln. Największymi rynkami były Włochy, Francja, Wielka Brytania i Polska ( ok. 70% rynku europejskiego).

 

2021 8 26 2 EMI

Rys. 8. Rynek wież chłodniczych w Europie w 2020 r. – podział według wielkości

 

Poza Unią Europejską, największymi rynkami były nadal Turcja (ok. 18 mln euro), Półwysep Arabski (ok. 18 mln euro) i Rosja (ok. 14 mln euro). Jednak ich sytuacja się różni, w przypadku Turcji odnotowano wzrost sprzedaży wynoszący około około 10%, a Półwysep Arabski i Rosja doświadczyły poważnych spadków sprzedaży.

Rynek europejski był nadal zdominowany przez urządzenia o niskiej mocy, o liczbie komór mniejszej niż 10 (ponad 50% sprzedaży). Udział rynkowy dla wież otwartych i zamkniętych wynosił odpowiednio 51% i 49%.

 

 

Filtry powietrza
Europejski rynek filtrów powietrza wzrósł o ponad 4% w roku 2020, z całkowitą sprzedażą wynoszącą około 1,050 mln euro. Wzrost ten napędzany był przez dwa największe kraje, Niemcy i Francję, które razem stanowią 1/3 rynku i odnotowały wzrost 6%. Jednakże kraje nordyckie, które stanowiły 20% rynku europejskiego, nie odnotowały takiego wzrostu.

 

2021 8 26 3 EMI

Rys. 9. Rynek filtrów powietrza w Europie w 2020 r. – podział według rodzaju filtracji

 

W kategorii tej najczęściej stosowanymi rodzajami filtrów były ePM1, ePM2,5 i ePM10, stanowiąc około54% rynku, daleko przed filtrami zgrubnymi (24%). Pod względem wykonania rynek wciąż
był zdominowany przez filtry workowe, mimo wykazywania trendu spadkowego, w porównaniu z fi ltrami panelowymi – odpowiednio 41% i 34% udziału rynkowego w roku 2020.

 

Osuszacze basenowe
Rynek pojedynczych osuszaczy basenowych odnotował spadek o 20% w roku 2020 w regionie EMEA (z 5000 sprzedanych urządzeń). Spadek obserwowany był we wszystkich regionach EMEA, ale szczególnie był zauważalny we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech. Turcja i Wielka Brytania były jedynymi krajami, w których sprzedaż wzrosła w porównaniu do roku 2019. Rynek urządzeń o pojedynczym przepływie stanowił 60% rynku w roku 2020.

 

2021 8 26 4 EMI

Rys. 10. Rynek osuszaczy basenowych 2020 w Europie według typu


Odpowiadające za pozostałą część rynku (40%) urządzenia o przepływie podwójnym także odnotowały spadek o 19%, co oznaczało około 3500 urządzeń. Spadek wynosił od 10% do 38%
we wszystkich krajach EMEA – z wyjątkiem Turcji, gdzie sprzedaż wzrosła o 3%.

 


Belki chłodnicze
Europejski rynek belek chłodzących zmniejszył się w roku 2020 o 12,3% i wyniósł 63,2 mln. Za spadkiem tym stoi przede wszystkim Szwecja, największy rynek stanowiący 1/3 całego rynku europejskiego i inne wielkie rynki, takie jak Niderlandy, Niemcy i Francja. W Europie Północnej rok ten był w miarę stabilny (wzrost do 0,9%) dzięki silnemu wzrostowi w Norwegii, Finlandii i Danii.
W Europie Wschodniej, drugim największym rynku belek chłodzących, także odnotowano wzrost, choć był on nieco niższy (ok. 11%). Regionem o najwyższym wzroście rynkowym była Rosja
i kraje WNP, gdzie sprzedaż belek chłodzących wzrosła o 33,3%, pozytywnie wpływając na rynek europejski, podczas gdy rynek EU-28 spadł o 15,1%).

 

 

2021 8 27 1 EMI

Rys. 11. Rynek belek chłodzących 2020 w Europie według rodzaju produktu

 

Najczęściej w Europie stosuje się aktywne belki chłodzące, stanowiące 95% sprzedaży, wśród nich, 85% to belki zintegrowane, a 15% – belki wolno wiszące

 

 

Kurtyny powietrzne
Rynek kurtyn powietrznych w regionie EMEA odnotował w roku 2020 spadek 9%, co oznaczało około 332 tys. sprzedanych urządzeń. Na spadek ten złożyły się przede wszystkim wyniki Rosji i innych krajów WNP (spadek 6%) – kraje te stanowią 2/3 rynku EMEA. Drugi pod względem wielkości rynek, Europa Wschodnia, także odnotował spadek – 10%. Podobnie na rynku Europy Północnej odnotowano w roku 2020 spadek 20%. W rezultacie, Unia Europejska odnotowała spadek 14% – większy niż w całej strefi e EMEA. Godna uwagi jest też Turcja, w której odnotowano najwyższy wzrost (do 8%), co oznacza wzrost do 10 tys. sprzedanych urządzeń.

 

2021 8 27 2 EMI

Rys. 12. Rynek kurtyn powietrznych 2020 w regionie EMEA według rodzaju ogrzewania

 

W strefie EMEA rynek kurtyn powietrznych do projektów, zastosowań komercyjnych i handlu zmalał w roku 2020 o 10%. Stanowią one jednak większość sprzedawanych urządzeń (93%). Pozostałe 7% sprzedawano na rynki przemysłowe i do chłodni.
Trend spadkowy nie zmienił struktury rynkowej w zakresie rodzajów sprzedawanych kurtyn powietrznych. Najpopularniejsze pozostają kurtyny z zastosowanym ogrzewaniem elektrycznym
– stanowiąc blisko połowę rynku UE i ¾ rynku EMEA.

 


Chłodnice adiabatyczne
Na rynku chłodnic adiabatycznych kontynuowany był trend wzrostowy, który rozpoczął się w roku 2018. Wzrost w Europie w roku 2020 wyniósł ponad 20%. Ponad połowa sprzedaży w Europie dotyczyła Francji i Niemiec, dając blisko 92 mln euro w roku 2020. Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy i Niderlandy były następnymi w kolejności największymi rynkami, obejmując łącznie ponad 25% rynku europejskiego.

 

Pełne informacje statystyczne na temat rynku HVAC&R dostępne są w raporcie,
który można nabyć na https://www.eurovent-marketintelligence.eu/

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.