Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Nawilżanie powietrza w zakładach lakierniczych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 10/2008  |  Data dodania: 23.10.2008

W obecnych czasach systemy nawilżania znajdują bardzo szerokie zastosowanie począwszy od najprostszych instalacji nawilżających pomieszczenia, poprzez doskonale zintegrowane z układem klimatyzacyjno-wentylacyjnym, nawilżające cały budynek, czy też w procesach technologicznych. W technologii systemy nawilżania znajdują zastosowanie m.in. w lakierniach. Odpowiednia wilgotność powietrza w tych pomieszczeniach nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale gwarantuje również uzyskanie idealnej powierzchni po nałożeniu lakieru.

    System nawilżania powietrza zapewnia stabilność wymiarową i kształtową obrabianego materiału, zmniejsza zużycie farb, lakierów i środków rozcieńczających oraz powoduje zmniejszenie napięcia elektrostatycznego – zmniejsza ryzyko pożarów, obniża zawartość pyłów i kurzu w powietrzu (zwłaszcza najdrobniejsze frakcje, które są najtrudniejsze do wyeliminowania), ogranicza straty materiałowe obrabianych produktów.
    Każdy lakiernik stwierdzi, iż oprócz doświadczenia i techniki, a więc odpowiedniego ciśnienia strumienia lakieru oraz grubości jego nanoszenia, ważne są parametry powietrza w otoczeniu. Temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu lakierni muszą być utrzymywane stale na odpowiednim poziomie. Powinien być również zachowany odpowiedni proces schnięcia pod względem czasu.
    Firmy w różny sposób radzą sobie z zachowaniem tych rygorów. Przeważnie łamią wszystkie zasady, co ma potem wpływ na jakość powierzchni. Aby jednak osiągnąć oczekiwany efekt należy przestrzegać najistotniejszych zasad wynikających ze stosowania systemów regulacji wilgotności powietrza.
    Optymalna temperatura powietrza w lakierniach wynosi od 5 do 25ºC dla temperatury podłoża do 40ºC. Temperatura podłoża podczas malowania, dla uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchni, powinna być o co najmniej 3ºC wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania w wilgotności względnej powietrza do 85%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej tej wartości stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia się do zmniejszenia szybkości wysychania powłoki. Dlatego też ważne jest zapewnienie stałego poziomu wilgotności powietrza.

    Firma Sternal International proponuje w tym zakresie technologię do automatycznej regulacji wilgotności powietrza typu Sternal-Fog.
    System Sternal-Fog składa się z dysz, do których doprowadzona jest woda i sprężone powietrze. Sprężone powietrze wprowadzone do dyszy tworzy podciśnienie, które otwiera zawór podciśnieniowy dostarczający właściwą ilość wody do dyszy. Konstrukcja taka pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie procesem nawilżania i uniemożliwia wyciek wody z urządzenia. Po wprowadzeniu do dyszy odpowiedniej porcji wody, jest ona rozdmuchiwana w formie areozolu.
    Konstrukcja dyszy najnowszej generacji z modulowaną wydajnością od 2 do 7 litrów, wykonana jest ze stali kwasoodpornej, techniką CNC, co pozwala na stosowanie wody o każdej jakości, również zdemineralizowanej.
    Firma Sternal oferuje również:
● wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza – bez potrzeby użycia sprężonego powietrza,
● parowe systemy nawilżania powietrza, produkcji amerykańskiej firmy DRI-STEEM,
● kompakty z wbudowanymi dyszami rozpylającymi, co obniża koszty instalacji.

    Każda instalacja projektowana przez Sternal International jest dobrana dla indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Firma zapewnia doradztwo, konsultacje, szkolenie, projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

Podstawowe zalety systemu proponowanego przez firmę Sternal International:
● zabezpieczenie przed możliwością powstawania kultur bakteryjnych,
● zapewnienie stałego poziomu wilgotności powietrza – zgodnie z warunkami ISO,
● niski poziom szumów,
● niskie zużycie energii,
● bezobsługowa praca,
● samoczyszczące się dysze,
● duża elastyczność systemu pozwalająca na pracę w różnych warunkach oraz rozbudowę następnych modułów instalacji,
● gwarancja 12 miesięcy.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.