Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Modelowanie 2D przepływu powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową...
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 12/2008  |  Data dodania: 22.12.2008

Płaskie przepustnice jednopłaszczyznowe stanowią istotny element instalacji inżynierskich stosowanych w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, pełniąc dwie zasadnicze funkcje regulując lub odcinając przepływ medium w kanałach lub rurociągach. Główne cechy stanowiące o popularności przepustnic w różnych gałęziach przemysłu to niski koszt instalacji i eksploatacji oraz mały spadek ciśnienia dla przepustnicy całkowicie otwartej. Z przepływem medium w instalacji wyposażonej w przepustnicę wiąże się szereg zjawisk, np. w przypadku wody jest to między innymi możliwa kawitacja, a także podobnie jak w przypadku przepływu gazu zjawisko kontrakcji, czy powstawania momentu obrotowego na osi przepustnicy na wskutek działania sił aerodynamicznych lub hydrodynamicznych oddziałujących na powierzchnię przepustnicy. Zjawiska te były wcześniej opisywane i badane [1] [2] [4]. Obecnie wykorzystanie płaskich przepustnic do regulacji przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych, zyskuje coraz większą popularność, ze względu na duże możliwości w zakresie oszczędności energii. Poniższe opracowanie stanowi nowe podejście do badania płaskich przepustnic, pozwalające na wyznaczanie charakterystyk bez konieczności prowadzenia dużej ilości badań eksperymentalnych. W pierwszej kolejności opisano sposób wyznaczania współczynników kontrakcji, który może stanowić przeciwwagę do skomplikowanych i kosztownych badań.

 Dekompozycja kształtu
(...)

Warunek brzegowy – Profil prędkości na wlocie
(...)

Zasięg zaburzenia wprowadzanego przez przepustnicę
(...)

Współczynnik kontrakcji – definicja
(...)

Wnioski
    Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że do wyznaczania współczynnika kontrakcji można stosować zaproponowaną w artykule metodę.
    Dopracowania wymaga zbadanie wpływu miejsca uwalniania linii prądu na otrzymywane wyniki oraz w przypadku zaistnienia takiej zależności wskazanie optymalnego położenia odcinka, z którego uwalniane są linie prądu.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.