Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Typoszeregi sytemu VRF KX6 (MHI)
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.04.2009

W zeszłorocznym kwietniowym wydaniu „CH&K” zaprezentowany został nowy system VRF KX6 MICRO wprowadzony przez japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries w roku 2008. W niniejszej publikacji zostaną przybliżone poszczególne typoszeregi systemu KX6, który w pełnym zakresie dostępny jest od 2009.

Nowa linia produktowa VRF-KX6 składa się z trzech grup (zakresów mocy) jednostek zewnętrznych oraz kombinacji jednostek, które mają możliwość pracy do temperatury -20°C w funkcji grzania oraz do temperatury -15°C w funkcji chłodzenia. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej (EER do 4,0; COP do 4,33) urządzenia zaliczono do najwyższej klasy energetycznej „A”.

 

KX6 MICRO (4-6HP)
System ten przeznaczony jest do małych i średnich obiektów komercyjnych. Jako jeden z nielicznych w branży, układ ten bazuje na agregatach zewnętrznych wyposażonych w jeden wentylator. Takie rozwiązanie techniczne jednostek zewnętrznych pozwoliło na redukcję przestrzeni zajmowanej przez agregat oraz jego wagi o 35% (w stosunku do poprzedniego systemu MHI KX4). System wyposażony jest w jedną sprężarkę DC inwerter (występuje jako układ 2-rurowy z pompą ciepła).
KX6 MICRO (4-6HP) są rozwiązaniami, w których do jednego agregatu można podłączyć max. 8 jednostek wewnętrznych. Układ można przewymiarować do 150% mocy nominalnej. W typoszeregu występują trzy agregaty zewnętrzne o mocy chłodniczej: 11,2, 14,0 i 15,5 kW. Możliwość przewymiarowania układów sprawia, że mogą one obsługiwać pomieszczenia o zapotrzebowaniu na chłód do ponad 23 kW (w przypadku niejednoczesności występowania zysków ciepła).

KX6 MICRO (8-12HP)
Rozwiązanie to jest systemem Mini VRF przeznaczonym do obiektów komercyjnych średniej wielkości. W konstrukcji tej udało się zastąpić agregat zewnętrzny z pionowym wyrzutem powietrza rozwiązaniem z dwoma wentylatorami o wyrzucie poziomym. Pozwoliło to na redukcję o 47% przestrzeni zajmowanej przez agregat i redukcję o 14% wagi (w stosunku do poprzedniego systemu MHI KX4). System występuje jako układ 2-rurowy (pompa ciepła) z jedną sprężarką DC inwerter. W tym rozwiązaniu możliwe jest podłączenie do jednego agregatu do 22 jednostek wewnętrznych i przewymiarowanie układu do 150%. W typoszeregu występują trzy agregaty zewnętrzne o mocy chłodniczej: 22,4, 28,0 i 33,5 kW.

KX6 (14-24HP)
Rozwiązanie to jest klasycznym systemem VRF przeznaczonym do średnich i dużych obiektów komercyjnych. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w dwie jednakowe sprężarki DC inwerter a system wysępuje w wersji 2-rurowej lub 3-rurowej z pompą ciepła. W systemie tym do jednego agregatu można podłączyć do 44 jednostek wewnętrznych, a układ przewymiarować do 200% mocy nominalnej (agregaty o mocy 40,0 i 45,0 kW). W typoszeregu występuje osiem jednostek zewnętrznych o nominalnej mocy chłodniczej od 33,5 do 68,0 kW.

Systemy „kombinacji” VRF KX6 (26-48HP)
Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku mocy chłodniczych powyżej 68,0 kW i przeznaczone jest do dużych obiektów komercyjnych. Stosuje się wówczas kombinację dwóch agregatów zewnętrznych (jednostki KX6 o mocach 12-24 HP) pracujących we wspólnym układzie chłodniczym. Otrzymuje się w ten sposób system inwerterowy wyposażony w cztery (2 x 2) sprężarki DC inwerter, jako układ 2-rurowy (pompa ciepła).
W rozwiązaniu takim możliwe jest podłączenie do 80 jednostek wewnętrznych oraz przewymiarowanie układu do 160% mocy nominalnej (agregaty o łącznej mocy od 73,5 do 96,0 kW). Potencjalnie występuje dwanaście kombinacji agregatów zewnętrznych o łącznej nominalnej mocy chłodniczej od 73,5 do 136,0 kW.

Opisane powyżej systemy występują również w wersji 3-rurowej (odzysk ciepła) jako system o symbolu KXR6 (8-48 HP). System KXR umożliwia jednoczesną pracę urządzeń w funkcjach chłodzenia i ogrzewania.

Jednostki wewnętrzne systemu VRF KX6
Do wszystkich opisanych agregatów zewnętrznych można podłączyć szereg jednostek wewnętrznych. Do wyboru mamy 15 typów i blisko 80 modeli, co umożliwia adaptację układów KX6 do najróżniejszych potrzeb. Na szczególną uwagę zasługują tutaj modele kanałowe:
● FDUH – jednostka hotelowa o kompaktowej budowie, charakteryzująca się dużą elastycznością montażu (zasysanie powietrza, odprowadzenie skroplin, przyłącza elektryczne);
● FDQS – jednostka o wysokości zaledwie 180 mm;
● FDU-F – jednostka o wysokim sprężu (200 Pa), przeznaczona do pracy na 100% powietrza świeżego.

 

Nowe jednostki kasetonowe charakteryzują się m.in. znacznie zmniejszoną wysokością (zaledwie 246 mm dla modelu 7,1kW) oraz możliwością sterowania kierunkiem nawiewu powietrza niezależnie dla każdej z kierownic.
Różnica wysokości pomiędzy skrajnie położonymi jednostkami wewnętrznymi może wynosić nawet 18 m (8-48HP). Maksymalna odległość od pierwszego trójnika do najdalej położonej jednostki wewnętrznej może wynosić 90 m, a całkowita długość rurociągu osiąga 1000 m. Wielkości te zapewniają możliwość konfiguracji nawet bardzo rozległych instalacji.

Sterownie jednostkami
Jednostki wewnętrzne mogą być sterowane zarówno pilotami bezprzewodowymi jak i naściennymi sterownikami przewodowymi typu RC-E3 (rozwiązanie preferowane ze względu na funkcjonalność oraz możliwości użytkowe).
Nastawy temperatury nawiewanego powietrza można tu zmieniać z dokładnością do 0,5°C. Nowym rozwiązaniem jest RCH-E3, uprosz-czony sterownik przewodowy dedykowany dla pomieszczeń hotelowych, ograniczający do niezbędnego minimum ilość funkcji dostępnych dla użytkownika.
Oprócz przewodowych i bez-przewodowych sterowników indywidualnych dostępne są również sterowniki centralne (sterowanie tylko systemem klimatyzacji lub z możliwością komunikacji z BMS). Standardowy sterownik przewodowy ma wbudowany programator tygodniowy, umożliwiający do 4 nastaw (start/stop) w ciągu dnia oraz zmianę zadanej temperatury. Dodatkowo, instalator za pomocą sterownika może sprawdzić parametry pracy systemu (ok. 30 parametrów, np. ciśnienia i temperatury), bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Może również ustawić, które z funkcji sterownika mają być dostępne dla użytkownika. To zabezpieczenie przed zmianami ustawień dokonywanymi przez osoby nieuprawnione.
Centralne sterowanie systemem zapew-niają konsole SLA (sterowanie tylko systemem klimatyzacji) oraz interfejsy komunikacyjne do BMS (sterowanie systemami zintegrowanymi).
Konsole SL1N-E (włącz/wyłącz) i SL2N-E (pełne sterowanie) mogą współpracować odpowiednio z 16 lub 64 jednostkami wewnętrznymi oraz dodatkowymi programatorami zewnętrznymi. Z kolei rozbudowane konsole SLA3 i SLB3 pozwalają na sterowanie maksymalnie 128 jednostkami wewnętrznymi. Ich dodatkowe funkcje, to m.in. programator roczny oraz możliwość rozliczania kosztów energii elektrycznej (SLB3). Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku systemów, których jednostki wewnętrzne pracują w pomieszczeniach różnych użytkowników. W przypadku ograniczeń w ilości dostarczanej energii elektrycznej (coraz częstsze zjawisko w wielu krajach świata), funkcja Demand pozwala na świadome i planowe jej rozdysponowanie na poszczególne jednostki wewnętrzne w czasie oraz zmniejszenie poboru.
Złącze CNT wbudowane na płytce drukowanej jednostki wewnętrznej umożliwia wyprowadzenie sygnałów DC 12V (włączona jednostka, funkcja ogrzewania, włączona sprężarka, alarm) oraz zewnętrzne włączenie lub wyłączenie urządzenia (np. dodatkowy termostat).
Nowy system połączeń sterowniczych, tzw. SuperLink II, zapewnia możliwość połączenia w jednym systemie maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych i 32 jednostki zewnętrzne i ich automatyczne adresowanie. Długość przewodów sterowniczych może wynosić nawet 2000 m.
Nieocenioną pomoc dla firm instalujących i serwisujących systemy MHI zapewnia (dostępny na płycie jednostki zewnętrznej) wyświetlacz monitorujący blisko 100 parametrów pracy systemu, funkcja testu (dla chłodzenia i grzania) oraz operacja odsysania czynnika chłodniczego. Nowością jest funkcja automatycznego sprawdzenia prawidłowości połączeń elektrycznych, otwarcia zaworów jednostki zewnętrznej i poprawności działania elektronicznych zaworów rozprężnych (co jest zalecane przy pierwszym uruchomieniu systemu).
Projektowanie systemów KX6 ułatwia program doborów „e-solution” (wersja polska), który umożliwia: sporządzenie schematu instalacji chłodniczej, dobór średnic rurociągów i niezbędnych trójników systemowych, obliczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego. Dokumentacja generowana przez program obejmuje również: schemat elektryczny, listę materiałów, tabelę zawierającą nominalne i rzeczywiste wydajności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wiele innych dokumentów i udogodnień.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.