Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Krajowy system mobilnej regeneracji czynników chłodniczych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.03.2010
Działalność Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji jest wielotorowa. Organizacja aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych. Prowadzi weryfikację rzeczoznawców branżowych. A także realizuje ważne przedsięwzięcia ekologiczne. Program swój tworzy w oparciu o badania środowiskowe. Takim znanym przykładem jest ankieta pt.: „10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji syntetycznych czynników chłodniczych”.

Należy zwrócić uwagę, że za podstawowy problem respondenci uznali odbiór zużytych czynników chłodniczych. Jest zrozumiałym, że koszty związane z odzyskiem i gromadzeniem czynników są na tyle poważne, iż pewnym wsparciem dla firm serwisowych może być bezpośredni odbiór zużytych substancji nawet z miejsca lokalizacji instalacji chłodniczej. A ponieważ uwarunkowania prawne (brak pierwotnych substancji kontrolowanych do serwisowania układów chłodniczych) wymuszają odmienne postępowanie z czynnikiem R22 pochodzącym z odzysku, stąd przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie powstających w układach chłodniczych zużytych substancji kontrolowanych poprzez dokładną regenerację w miejscu ich stosowania”.


Mobilne zespoły regeneracji czynników chłodniczych

W ramach prac przygotowawczych sfinansowanych ze środków Funduszu powstały, na obecnym etapie, cztery mobilne zespoły (w oparciu o samochody ciężarowe) złożone ze specjalistycznego wyposażenia i agregatów do płukań układów chłodniczych, odzysku i regeneracji czynników oraz do wymian olejów (jako czynność uboczna).

 


Jak funkcjonuje agregat?

Z wykorzystaniem odpowiedniego agregatu dokonuje się: odzysku czynnika i jego krotnego oczyszczania. Główną częścią agregatu jest kolumna, w której następuje całkowite rozdzielenie R-22 i oleju oraz zanieczyszczeń. Jednokrotne oczyszczanie pozostawia poziom zanieczyszczeń wynoszący 300 ppm (cząstek na milion – 0,03%). Usuwane są też oleje oraz kwasy. Wspomnianą jakość potwierdza atest hiszpańskiego biura certyfikacji, ale warto dodać, że można ją poprawić nawet do 60 ppm. Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do regeneracji czynników jednorodnych (niezmieszanych).

 

Płukanie odbywa się z wykorzystaniem czynnika z układu, lecz najczęściej trzeba jednak jego ilość zwiększyć. Wykonuje się założoną liczbę cykli płukań, zazwyczaj wystarcza 4-6. Czynnik zaolejony z zanieczyszczeniami z układu jest oczyszczany w sposób ciągły. Czysty, bez oleju i podgrzany wraca do układu, a samo napełnianie odbywa się falowo.

 

Agregat pracuje w cyklu automatycznym i może być pozostawiony bez nadzoru (np. na noc). Wyłączy się samoczynnie, gdy ilość zebranych zanieczyszczeń przekroczy 5 litrów. Większe instalacje Stowarzyszenie może płukać, dzieląc układ na sekcje i włączając do pracy posiadane cztery zespoły jednocześnie. Agregat obsługuje pracownik Stowarzyszenia.

 

Jakie korzyści daje firom serwisowym proponowana usługa ? (...)


Kto może skorzystać z usługi? (...)


Kiedy można skorzystać z usługi? (...)


 

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

KRS 0000295344

Stowarzyszenie jest jedną z kilku organizacji funkcjonujących w branży chłodniczej i posiada status organizacji pożytku publicznego. Dziś zrzesza 74 członków z różnych części kraju. Swoją działalność skupia na zagadnieniach ekologicznych jak i reprezentacji środowiska zawodowego. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, natomiast nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki finansowe niezbędne na realizację zadań pozyskuje dzięki dotacjom jak i ofiarności publicznej. O ile dotacje służą wzmocnieniu potencjału technicznego, to wpłaty od darczyńców czy wpłaty z tzw. 1% organizacja przeznacza wyłącznie na podtrzymane trwałości uruchomionych przedsięwzięć. Warto zaznaczyć, że środki te nie są wykorzystywane na płace jak i na pokrycie kosztów administracyjnych. Działalność jest nadzorowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a sprawozdania finansowe i merytoryczne są publikowane na stronie internetowej organizacji i resortu.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.