Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Zastosowanie termografii w podczerwieni do diagnozy konstrukcji i urządzeń
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 11.03.2010
W ostatnich latach, głównie za sprawą wprowadzenia certyfikacji budynków pod kątem energochłonności, bardzo popularne stały się kamery termowizyjne. Urządzenia te nie są jednak jedynie dedykowane dla budownictwa. Dzięki ich właściwościom znajdują one również dużo szersze zastosowanie np. do diagnostyki pracy urządzeń i systemów. Jest to między innymi bardzo skuteczne narzędzie monitoringu systemów elektrycznych, transformatorów, silników, wentylatorów, a także innych urządzeń mechanicznych i konstrukcji, których praca wiąże się z wydzielaniem ciepła lub jego przewodzeniem. Można wykryć wady elementów i połączeń, przeciążenia i problemy izolacji. Można także zastosować termografię w tzw. technice maszyn wirujących w celu wykrycia np.: nieodpowiedniego smarowania, zużycia mechanicznego, przemieszczenia i tarcia. Termografia stosowana jest także do identyfikowania problemów proceduralnych, takich jak blokady, nieszczelności i problemy izolacji zbiorników, rur i wymienników ciepła. W artykule zasygnalizowane zostały tylko niektóre dziedziny wykorzystania kamer termowizyjnych do prac diagnostycznych.

Co to jest termografia w podczerwieni?

Termografia w podczerwieni jest techniką zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów (czyli temperatury w każdym punkcie powierzchni) dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego. Rozkład temperatury uzyskiwany jest w postaci tzw. termogramów (obrazów). Wartości temperatury można określić porównawczo – korzystając z wyskalowanej dla danego termogramu palety barw, lub odczytując dokładne wskazania za pomocą odpowiedniego oprogramowania do analizy termogramów.

Zastosowanie – diagnostyka urządzeń

Wykorzystanie kamer termowizyjnych pozwala wykryć wady elementów i połączeń, przeciążenia i problemy z izolacją. W zakresie techniki tzw. maszyn wirujących, można wykrywać wady, takie jak nieodpowiednie smarowanie, zużycie mechaniczne, przemieszczenie i tarcie. Kamery mogą być również użyte w celu zidentyfikowania blokad na przepływie, nieszczelności, problemów z izolacją zbiorników, rur i wymienników ciepła.

Dzięki dobrze wykonanym termogramom możemy wykryć wszelkie anomalie termiczne, dzięki czemu łatwiej wskazać potencjalne problemy i umożliwić wczesne wdrożenie konserwacji zapobiegawczej. Warto zaznaczyć, że metoda ta jest bezinwazyjna – sprawdza stan materiałów i komponenty urządzeń, bez żadnego uszkodzenia lub potrzeby demontażu w celu oceny skuteczności. Termografia jest zatem doskonałym narzędziem prewencyjnym w obsłudze i konserwacji, ale również w budowaniu i monitorowaniu produkcji oraz w diagnostyce technicznej. Pozwala rozwiązywać wiele problemów oraz zweryfikować błędy wykryte przy użyciu innych technik. (...)

Termografia urządzeń elektrycznych i mechanicznych (...)

Termografia w zakładach ciepłowniczych (...)

Termografia w budownictwie (...)

Termografia w diagnostyce samochodowych nadwozi chłodniczych (...)

Zastosowanie termografii w chłodnictwie i klimatyzacji (...)

Podsumowanie

Badania termograficzne powinny być zwykle wykonywane przez specjalistów odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie, rutynowo lub co najmniej raz, razy w roku. Ze względu na koszty kamer, które w ostatnich latach spadły, dzisiaj można dostać wiele modeli kamer specjalnie przygotowanych do monitorowania instalacji przemysłowych. Nawet w przypadku tych słabszych modeli, które charakteryzują się niższą rozdzielczością i dokładnością, a dolny zakres temperatur jest mniejszy niż w droższych konstrukcjach, mogą się one okazać wystarczające w większości przypadków. Załączone oprogramowanie, umożliwi nam wyświetlanie obrazów w trybie off-line i ich odpowiednią analizę w celu zdiagnozowania problemu i zapobieżeniu dalszej degradacji urządzenia lub jego wymiany.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.