Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Płytowe wymienniki ciepła dla technologii chłodniczych
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 10.04.2010
W technologiach związanych z chłodnictwem istnieje wiele możliwości stosowania rozwiązań technicznych, w których wykorzystywane są płytowe wymienniki ciepła. W szerokiej ofercie Sondex są wszystkie znane konstrukcje wymienników płytowych. Odpowiednie konstrukcje wymienników oraz użyte materiały posiadają swoje specyficzne zastosowania w określonych procesach, także związanych z chłodnictwem. Oferowane rozwiązania umożliwiają sprostanie wszelkim wymaganiom technicznym jak i obsługę wszelkich procesów technologicznych, gdzie spotykamy się z wymianą ciepła, chłodu, a także tam, gdzie zachodzi potrzeba separacji czynników.

Wymienniki skręcane i spawane

Podstawowym wymiennikiem jaki dostarczany jest przez Sondex do chłodnictwa, jest płytowy skręcany wymiennik ciepła. W procesach związanych z chłodzeniem czynników olbrzymie znaczenie ma możliwość doboru wymiennika, który jest w stanie zapewnić pracę przy różnicy temperatur wynoszącej czasem tylko 1°C i optymalnie wykorzystać przy tym powierzchnię wymiany chłodu. Wymienniki skręcane Sondex mogą być dostarczone nawet z podłączeniami o średnicy DN500 przy przepływach sięgających 6000 t/h i powierzchni wymiany chłodu do 2500 m2.W zakresie wymienników skręcanych oferta Sondex jest obecnie jedną z największych wśród producentów wymienników, co ma kolosalne znaczenie przy doborze dużych wymienników dla chłodnic centralnych, gdyż może zaproponować ciekawe technicznie rozwiązanie przy optymalnie niskiej cenie.

Oferta obejmuje wybór modeli wymienników skręcanych, ponad 60 rozmiarów płyt. Do tego dochodzi różnorodność wytłoczenia samych płyt w danych rozmiarach, co umożliwia stosowanie ponad 120 kombinacji w produkcji wymienników. Taki duży zakres umożliwia sprostanie wszelkim wymaganiom technicznym jak i obsługę wszelkich procesów technologicznych związanych z chłodnictwem, gdzie zachodzi potrzeba separacji czynników.

Dla instalacji amoniakalnych, gdzie wymagana jest wysoka szczelność, Sondex proponuje wymienniki skręcane, zbudowane z pakietów płyt zespawanych laserowo (SW). Laserowy spaw łączący dwie płyty zastępuje uszczelkę w obiegu czynnika chłodniczego, natomiast w obiegu wodnym lub roztworze glikolu stosuje się normalną uszczelkę z NBR lub EPDM.

Rozwiązanie to pozwala produkować wymienniki do układów chłodniczych, jak również wykorzystywać do odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych, którym jest ciepło przegrzania sprężonych par czynnika oraz ciepło ich skraplania. Ma to w ostatnich latach kolosalne znaczenie w praktyce minimalizowania kosztów związanych z lepszym wykorzystywaniem energii (wzrost cen nośników energii).

Dodatkowo Sondex dostarcza wymienniki płaszczowo-płytowe – SPS. Są to wymienniki z wewnętrznym pakietem spawanych płyt w płaszczu, z przeznaczeniem do instalacji wysokociśnieniowych do 25 bar, jak również w instalacjach chłodniczych wymagających pełnej szczelności (np. z amoniakiem).

W sytuacji wymagającej chłodzenia mediów zanieczyszczonych cząstkami stałymi, które mogą blokować przepływ w wymiennikach z tradycyjnymi płytami, producent dostarcza wymienniki z płytami tzw. „Free flow” – SF. Są to specjalnie zaprojektowane wymienniki z płytami o poszerzonych kanałach wewnętrznych.

Skręcane wymienniki ciepła Sondex charakteryzują się wysoką efektywnością cieplną przy małej pojemności mediów w wymienniku, turbulentnym przepływem w kanałach wymiennika, kompaktową budową, uszczelkami bez klejowymi typu Sonder Lock i Hang-On, konstrukcją zapewniającą możliwość przebudowy, nowoczesną geometrią płyt, jednoetapowym procesem tłoczenia płyt, uszczelkami wytłaczanymi w procesie galwanizacji z jednej części, szerokim wyborem wielkości i rodzajów płyt (termicznie „długie”, „krótkie”), szerokim wyborem ram (statywów), łatwością w eksploatacji i serwisie przy łatwym dostępie do pakietu płyt.

Wymienniki lutowane

W instalacjach chłodniczych, gdzie mediami są freony oraz w agregatach chłodniczych i pompach ciepła wykorzystać można płytowe lutowane miedzią wymienniki Sondex jako skraplacze i parowniki. Wymienniki takie wyposażone są w odpowiednie króćce umożliwiające szczelne ich wbudowanie w instalację, w której znajduje się czynnik chłodniczy. Wymienniki lutowane mogą pracować przy ciśnieniu 30 bar i temperaturze pracy do 185°C. W ofercie Sondex znajduje się 7 wielkości wymienników lutowanych o powierzchni płyt od 0,023 do 0,333 m2. Podłączenia tych wymienników są od ¾” do 2 ½ ”, a dla wymienników największych odpowiednio dla SL222 – DN80, a dla SL333 – DN100.

Lutowany wymiennik ciepła charakteryzuje się kompaktową budową, wysoką sprawnością przekazywania ciepła oraz niskimi kosztami wytworzenia przy masowej produkcji, a co za tym idzie atrakcyjną ceną dla klienta.

Cechą wymiennika lutowanego miedzią jest jego nierozbieralność, co eliminuje go w instalacjach, gdzie Inwestor wymaga okresowego rozbierania wymiennika w celach serwisowych. Takie możliwości daje natomiast wymiennik skręcany.

Proces produkcyjny płytowych lutowanych wymienników ciepła odbywa się w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym Sondex, który zlokalizowany jest na terenie Polski.

Dobór na miarę

Płytowe wymienniki Sondex można dobrać bardzo precyzyjnie. Dobór i „szycie” na miarę uwzględnia wszelkie parametry pracy, takie jak przepływy mediów, profil temperatur, dopuszczalne straty ciśnienia. Wszystkie wymienniki dobierane są indywidualnie za pomocą specjalnego programu komputerowego. Wszechstronność oraz zakres oferty wymienników skręcanych Sondex powoduje konieczność udostępniania programu do doboru wymienników w celu uzyskania optymalnego rozwiązania technicznego przy tak bogatej ofercie modeli wymienników i rodzajów płyt. Płytowe wymienniki ciepła Sondex są dopuszczone do stosowania zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą urządzeń ciśnieniowych PED/23/EC.
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.